måndag 13 april 2015

Ukraina - Europas nästa Afrika?

Ah, snart är Ukraina befriat från allt "totalitärt förtryck". Landets styrande marionetter formligen sprutar ur sig ny käck lagstiftning, de undanröjer i rasande fart "hindrande" lagar för privatiseringar och GMO-användning och vräker ut förbud som konfetti över befolkningen. Jodå, inom kort är Ukraina med dess medborgare en fullfjädrad medlem i den växande länder-klubben där medborgare lider under samma fascistiska modell av "demokrati", "fred" och "frihet".

Well, det lär inte dröja mer än en kvart - tjugo minuter innan sista spiken i Ukrainas kista är inslagen, hela landet privatägt och dess befolkning fullständigt förslavad. Inflationen ligger på över 45%, antalet insolventa banker är 46 och kreditvärdigheten är nedgraderad till CC*. Och enligt säkerhets- och försvarsrådets ordförande, den enfaldige Oleksandr Turchynov, är nu prio 1 att gå med i NATO.

Mannen med Gudskomplex - George "Landgrabber" Soros - är parkerad i Ukraina sedan år 1990 med sin "stiftelse", en s.k. NGO,  International Renaissance Foundation, vilken är en del i Soros infiltrerande, uppviglande och samhällsomstörtande Open Society Foundation. Han, och många med honom, väntar tålmodigt på att den illegitime "presidenten" Petro Poroshenko skall få igenom IMF och Världsbankens fleråriga krav på Ukraina att upphäva restriktionerna för försäljning av odlingsbar mark. Något som Ukrainas rättmätige president Victor Yanukovych konsekvent vägrade att göra. Han visste att Ukraina skulle bli Europas Afrika, där globala storföretag antingen leasar eller köper upp miljontals hektar och driver bort hela befolkningar. Det är så det går till i Afrika, och det är dessa människor som slutligen hamnar i Europa och i Sverige. Mottagningen av bortdrivna afrikaner*, s.k. "asylsökande", är ren business som tjänar flera syften och herrar. Det har absolut ingenting med "humanitet" att göra utan raka motsatsen. Qui bono, you know.

The top one hundred holdings already control over 30% of all the land (6.7 million hectares) farmed by all agricultural companies operating in Ukraine (about 50,000 of them), corresponding to more than 16% of the total agricultural land in the country. This agricultural model has led to growing socio-economic disparities in Ukraine’s crisis-stricken countryside.
Centre for Eastern Studies: The transformation of agriculture in Ukraine: From collective farms to agroholdings

Det är ju också så att ett av IMF:s (trojkans) villkor för utlåning (läs: obotliga skuldsättning) till Ukraina är implementering av vissa reformer inom jordbrukssektorn. Bl.a. föreskrivs ett "hållbart" jordbruk som värnar om och respekterar miljö och djurhållning, breddar den ekologiska odlingen och samtidigt kräver utökning av genmanipulerande bioteknologi (GMO), vilket de facto innebär totalförstörelse av såväl Ukrainas svarta guld som djur, människor och miljö.

Så här står det i avtalet mellan EU och Ukraina, kapitel 17: Agricultural and rural development, artikel 403:
The Parties shall cooperate to promote agricultural and rural development, in particular through gradual approximation of policies and legislation.
Artikel 404:
Cooperation between the Parties in the field of agriculture and rural development shall cover, inter alia, the following areas:
Artikel 404 c:
c) promoting modern and sustainable agricultural production, respectful of the environment and of animal welfare, including extension of the use of organic production methods and the use of biotechnologies, inter alia through the implementation of best practices in those fields.
EU-UA agreement. Title V: Economic and Sector Cooperation (s. 430) PDF

Som ovan nämnts innebär avtalet samarbete mellan EU-länderna och Ukraina, och i det här fallet betyder punkt c) här ovan att båda parter skall utöka användningen av GMO.
 
När Ukrainas ekonomi totalhavererat och arbetslöshet och fattigdom har rakat i höjden, kommer de globala asgamarna förklädda till räddande änglar och "investerar" i landet. D.v.s. lägger beslag på allt av värde.  

Fortsätter det så här så kommer det att utmynna i en ny Holodomor, d.v.s. utrotning genom svält. Precis som man gör i Afrika.


* Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors bedömning vilken man, i likhet med andra instituts bedömningar, skall betrakta med en viss sund skepsis. I fallet Ukraina kan t.ex. ratingen CC ha satts i syfte att styra undan "oönskade" investerare till förmån för den rovgiriga, globala kallbrand vi är så väl bekanta med.

* S.k. landgrabbing sker inte enbart i de afrikanska länderna, men är gigantiskt där dels i och med att de afrikanska staterna äger all mark och dels att koloniseringen aldrig upphört, utan bara bytt skepnad. Numera kallas det för "investeringar", och märkvärdigt nog är det samma lilla klick av globala rovdjur som river och sliter åt sig mark i länder världen över. Ett och annat sjysst "inbördeskrig" här, några välbetalda terrorgrupper där - och vips så har man snart, givetvis med NATO:s "hjälp", tömt hela byar och samhällen på dess befolkning. Det är så man skapar "flyktingar" så att västländerna kan kapa åt sig så många "skallar" som möjligt, och afrikansk mark kan exploateras utan hänsyn till vare sig människor, miljö eller framtid.


Press TV: 46 Ukrainian banks declare insolvency
Wahington´s Blog: Ukraine Blocks 10,000 Websites, Confiscates a Newspaper
Global Research: Social Protests May Spiral Into “Left Terror” in Ukraine, After the Ultra-Right Kiev Bans Communist and Left Ideology

European External Action Service (EEAS): EU-Ukraine Association Agreement – the complete texts
Agreement: Title V: Economic and Sector Cooperation (s. 430)  (GMO/biotech) PDF

BFP: The EU and IMF Rape of Ukraine Agriculture
VoR: Conditions Set for IMF Loan for Ukraine Facilitate Cultivation of GMO Crops
Global Research: GMO and Europe’s “Bread Basket”. Monsanto’s Land Grab in Ukraine
The Ecologist: Ukraine opens up for Monsanto, land grabs and GMOs
Heinrich Böll Stiftung: Land Grabs in the Black Earth: Ukrainian Oligarchs and International Investors
Russia Insider: The Corporate Land Grab in Ukraine
Reuters: Ukraine crisis seen softening political ground for foreign farm land sales
The Ukrainian Week: Accelerating grain production in Ukraine may feed politicians and oligarchs, but not the country’s jobless rural population or backward economy

Webbsida: Monsanto Ukraina
Webbsida: Syngenta Ukraina
Webbsida: BASF Ukraina
Webbsida: DuPont Ukraina
Webbsida: Dow Ukraina
Webbsida: Bayer Crop Science Ukraina

DI: Löfvens lån till Ukraina villkoras av IMF
DI: George Soros uppmanar EU att stödja Ukraina
der Standard: George Soros: Ich werde in der ukrainischen Landwirtschaft rund eine Milliarde zu investieren
Oakland Inst: Walking on the West Side: the World Bank and the IMF in the Ukraine Conflict PDF
Al Jazeera: The hidden hands behind East-West tug of war in Ukraine

Ukrinform: Turchynov sees NATO as Ukraine's main priority
Government portal Ukraine: Arseniy Yatsenyuk says Gov't to approve Ukraine-NATO Annual National Program
Washington´s Blog: Head of Stratfor, ‘Private CIA,’ Says Overthrow of Yanukovych Was ‘The Most Blatant Coup in History’

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar