onsdag 8 april 2015

Sverigedemokraternas uteslutningslinje

Det är med intresse jag från våren valåret 2006 följt det riksdagsparti som framför allt media älskar att förfölja - sverigedemokraterna (SD). Inte av intresse för partiets offentliga s.k. "politik", för i likhet med övriga riksdagspartier så har de ingen, utan på grund av partiets utveckling, externa kommunikation och dess internpolitiska ageranden.

Det sverigedemokratiska partiet har under många år uppvisat ett mycket udda beteende i det svenska samhället och politiken; de har skött sin interna "byk" offentligt, via mainstreammedia, vilket självfallet får en någorlunda vaken människa att reagera. Det avviker kraftigt från i princip varje organisations hantering av olika problem och besvärligheter - att de skall skötas internt, d.v.s. att de skall mörkas utåt. Ett förfaringssätt som vi svenskar är synnerligen bekanta med, såväl via det hegemoniska SAP som via det svenska näringslivet. Men det tillvägagångssättet är lika misstänkt som motsatsen, då kompakt tystnad till nästan 100% pekar på att det finns grava problem. Oavsett vilket tillvägagångssätt man föredrar så resulterar det i slutänden ändock i en explosion.

Nå, förutom att sverigedemokratiska partiet medelst monumentalt enfaldiga, genomskinliga förklaringar, uteslutit medlemmar på löpande band har de åtminstone utåt sett ett  direkt fientligt  förhållande till det sverigedemokratiska ungdomsförbundet (SDU). Moderpartiet har aktivt motarbetat ungdomsförbundet på de mest obskyra sätt och agerat som vore det en renodlad politisk antagonist. Det hårdföra motståndet har i egentlig mening inte riktats mot förbundet som sådant, utan mot dess ordförande Gustav Kasselstrand, och vice ordförande William Hahne. Två rätt klipska unga män, båda med en kvarvarande touch av gymnasial retorik, men definitivt i vardande på riksnivå - om någon svensk rikspolitik hade funnits, eller rättare sagt: om det funnits ett Sverige.

Enligt vikarierande partiledare Mattias Karlsson har de nu pågående utredningarna mot Gustav Kasselstrand, William Hahne samt ett "20-tal övriga" sin grund i följande:

- Inom denna grupp ska det finnas personer som är dubbelanslutna till odemokratiska identitära organisationer såsom Nordisk Ungdom, antisemitiska konspirationsteoretiker samt personer som uttryckt beundran för Adolf Hitler med mera, säger Mattias Karlsson vidare.

Jaha, här ser vi att sverigedemokraterna har vässat argumenten för uteslutningsärenden, och övergett de löjliga "skäl" man tidigare angett vid uteslutningar. De orsaker som anförts tidigare har varit att personer t.ex. har läst och rekommenderat böcker av författare som Oswald Spengler och Ernst Junger, för att de kritiserat partistyrelsen, undanhållande av information, rasism, för felaktig användning av medlemsregister, kontroversiella uttalanden, idologisk avvikelse, kopplingar till "extremism" och "nazism", för kritik av Bonniers mediemonopol, etc. Det finns som synes inga begränsningar i kreativiteten när det gäller konstruktionen av fiffiga anklagelser. Att skälen för uteslutning är tunnare än japanskt rispapper går de flesta förbi, men värdeladdningen är den rätta och det är den som skall dominera.

Statsvetaren Jonas Hinnfors säger i en intervju med SvD i dag att han finner det för otroligt att sverigedemokratiska partiet skall krascha på grund av de (offentliga) interna striderna. Han har rätt, Hinnfors, sverigedemokraterna kommer inte att krascha. Inte nu, men när partiets verkliga makthavare anser att partiet gjort sitt, tjänat sitt syfte, kommer det att släppas som en het potatis.

Jag skrev i inlägget Inga tiotals miljarder . . . att jag starkt lutade åt att vi har en "åttaklöver" i Sverige, och om inte debaclet mellan sverigedemokraternas moderparti och ungdomsförbund är en skickligt riggad teaterföreställning så vågar jag påstå att vi de facto har en "åttaklöver".


P.s. Du har väl noterat att sverigedemokraterna numera omnämns i media utan nedsättande epitet. D.s.

SVT opinion: Paula Bieler: Man kan inte tycka vad som helst och vara med i SD
Fria Tider: Karlsson vägrar svara på interna mail
SvD: Det vore konstigt om de blev tysta
AB:  Här är de som kan kastas ut ur SD
SVT: SDU-toppen utesluts – anklagar Mattias Karlsson för lögn
AB:  Mattias Karlssons hårda anklagelse
DN:  Hahne segrade i striden om SD Stockholm
SvD: Kasselstrand omvald som SDU-ordförande
DN:  Kasselstrand sparkas från SD:s partistyrelse
SvD: Gustav Kasselstrand sparkas från sin tjänst på Sverigedemokraternas kansli
GP:  Fel att erkänna Palestina i dag
AB:  SDU: Vårt partis pro-israeliska hållning rimmar illa med medlemmarnas åsikter
Europaportalen: SD-assistent i Europaparlamentet sparkas efter rasistuttalande

Wikipedia: Oswald Spengler
Wikipedia: Ernst Junger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar