torsdag 12 mars 2015

Upphör och upphör, avtal och avtal . . .


Sweden stops defence deal with Saudis


Sweden ends weapons deal with Saudi Arabia


Sweden Stops Arms Deal with Saudi Arabia


Sweden cancels military deal with Saudi 


Hm, av utrikes rubriker att döma tycks det minst sagt råda en del oklarheter om vad det är för avtal Sveriges låtsasregering har valt att inte förlänga med Saudi.

Vi tittar på hur svensk media valt att formulera sig:

Regeringen säger upp Saudiavtalet


Sverige överger militära Saudiavtalet

 

Saudiavtalet skrotas


Sverige förlänger inte avtal med Saudiarabien

 
Okay, svensk media är något försiktigare i sin rubriksättning och föredrar att rätt och slätt köra med "Saudiavtalet", vilket torde ha sin förklaring i att majoriteten av media inte känner till avtalets innehåll. Många andas dock ut i artikeltexterna och anser det "hedrande" för Sverige att exporten av vapen och krigsmateriel upphör.
 
Men upphör denna kontroversiella export då? Nja, upphör och upphör . . . Det existerar för det första ingen svensk export av vapen eller krigsmateriel eftersom det är förbjudet enligt svensk lag att exportera just vapen, krigs- och stridsmateriel. Så då gör vi inte det, eller?
 
Well, först och främst må vi reda ut om det handlar om Sverige som i "regeringen" eller om det handlar om Sverige som "näringsliv". Det s.k. "Saudiavtalet" som nu upphört är kopplat till Sverige som regering och  - så vitt vi vet - inte till Sverige som näringsliv. Det svenska näringslivets eventuella utrikes eskapader omfattar - självfallet inte vapen och krigsmateriel, det är förbjudet ju, och dessutom regleras dess äventyr i lag.  
 
Jag antar att du inte blev ett dugg klokare av min förklaring, men jag skall hänga på en bit till så kanske det klarnar.
 
Svenska företag, som t.ex. SAAB AB, där Jacob Wallenberg är styrelseordförande, säljer utrustning och materiel inom försvar och säkerhet - vilket givetvis är en helt annan sak. Man säljer tekniska produkter som försvarar ihjäl barn och gamla, soldater som civila och som bombar - ursäkta - försvarar sönder infrastruktur, städer och byar etc. Ytterligare ett svenskt företag, Ericsson, där Leif Johansson är styrelseordförande och Jacob Wallenberg styrelseledamot, säljer inte heller krigsmateriel (den delen sägs ha sålts till SAAB AB), men däremot något som diffust kallas för "säkerhetssystem" och inte t.ex. "stridslednings- eller övervakningssystem".   
 
Med andra ord är det rätt och slätt en semantisk fråga, och inte en produktfråga. Men vad t.ex. Ericsson och SAAB AB kan ha haft för läckra detaljer instoppade i den svenska regeringens avtal med Saudi vet jag inte. Men att Wallenberg-sfären och den svenska regeringen är en och samma inrättning sedan drygt hundra år är ingen nyhet - åtminstone inte utrikes, möjligen bara i Sverige.
 
Ytterligare sätt att komma runt eventuellt besvärande lagstiftning är att exportera s.k. försvars- och säkerhetsmateriel till företag (i vilkas styrelse man ofta själv sitter) i "demokratiska" länder som i sin tur "förmedlar" produkterna till respektive ursprungligt mottagarland. Något som på normal svenska kallas för "bulvanföretag". Man går helt enkelt via och/eller "förbi" någon annan på vägen.
 
Ett tidigt exempel på hur lagar och avtal kan rundas är när Jacob Wallenberg d.ä. (SKF) år 1944 ingått ett avtal med USA och U.K. om att dra ned rejält på leveranserna av kullager till Tyskland. Trots 8 miljoner dollar i mutpengar av USA och U.K. rundade Jacob Wallenberg avtalet genom att fabrikerna världen över inte levererade kullagren direkt till Tyskland, utan det arrangerades så att de passerade ett flertal hamnar i olika länder innan de nådde till slutdestinationen, d.v.s. det land vi kallar Tyskland.
 
Ett annat exempel på dessa kreativa affärsmetoder är en kanske mindre känd affär i form av hur 300 svenska pansarbandvagnar tog en sväng förbi det tjeckiska bolaget Excalibur Army för att sedan landa i och "försvara" Irak. Med andra ord så finns det flera tillvägagångssätt för export av obskyra prylar om lagar och avtal måste rundas. Var så säker. Det är ju kalla stålar inblandade.
 
 
EC: Europas gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (notera att "försvar" är utbytt mot "utrikes")
 
Webbsida: Saudi Ericsson
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar