lördag 21 februari 2015

Kropp utan skelett

Det är rätt rörande att så väldigt många oroar sig för den totala avsaknaden av s.k. "demokrati" när det gäller EU. Man talar och talar om det demokratiska underskottet (grov eufemism) och hävdar att EU måste göra ditt och EU borde göra datt, och EU skulle kunna agera si och EU kunde göra så. Den ena globala tänktanken efter den andra kommer med käcka förslag och samma tjatiga patentlösningar på hur EU kan komma till rätta med medborgarnas bristande tilltro till EU.

Senast i raden är Soros-madamen Heather Grabbe och gästforskaren Stefan Lehne vid Carnegie Europe som i ett gemensamt paper har identifierat problemen (vilket minst tvåtusen andra redan har gjort) samt presenterar lösningar av det normativa slaget (vilket minst tvåtusen andra redan har gjort).

Grabbe och Lehne menar, med all rätt, att EU ter sig avlägset, elitistiskt, oklart, hierarkiskt, rörigt och svårbegripligt för "vanliga medborgare" och att eurokrisen dessutom lett till att man i princip cementerat förfaringssättet att teknokrater fattar beslut i slutna rum istället för att hålla öppna demokratiska överläggningar. Duon påpekar även att de fördelar EU-samarbetet innebär endast gagnar och kan utnyttjas av ett fåtal, och då främst av de medborgare som är något av "kosmopoliter", d.v.s. de som redan är rustade att dra nytta av de fördelar som står till buds för "vanligt folk"*.

Vilka är då de fördelar som EU inneburit för verklighetens folk? Tja, det är den eviga visan om passfrihet, lägre roamingavgifter, billigare flygresor, fler konsumenträttigheter, större möjligheter att bo, arbeta och studera inom EU och rätt till sjukvård utomlands (!).

Okej, det är nog bra allt det där men som Heather Grabbe och Stefan Lehne påpekar så gagnar det blott någon promille av EU-medborgarna. Inte heller har det överstatliga EU behövts för att åstadkomma dylika fördelar, utan några enkla avtal hade gott och väl räckt. Nu är byråkratin så omfattande och överjordiskt krånglig att ingen vet vad som gäller, vare sig i Bryssel eller på hemmaplan, och går vi från den byråkratiska nivån ned på "golvet" så fungerar absolut ingenting. Inför en helt oförstående tjänsteman kan du åberopa dina EU-rättigheter tills du blir både hes, förbannad och mordisk utan att komma någon vart. Nej, teori är en sak och praktik en helt annan vilket vi inte behöver gå ända till EU-nivå för att upptäcka, utan det klarar varje enskild nation av att åskådliggöra för medborgarna helt på egen hand.

Grabbe och Lehnes patentlösningar för ett "demokratiskt" EU är, förutom ökad transparens, den gamla godingen att parlamentet (EP) måste komma närmare meborgarna, vilket de menar bäst kan åstadkommas genom att tillåta medborgarna att delta via t.ex. sociala medier. EU måste involvera medborgarna, öka deras deltagande, öka medborgarnas förståelse, etc. etc. Och i citatet här nedan presenterar paret själva grundbulten, nyckeln, som skall låsa upp alltsammans:

För att återställa sin legitimitet, måste EU bemöta allmänhetens apati och ilska med emotionell intelligens och erbjuda lösningar som känns relevanta för människor utanför Bryssel-bubblan.

Well, det var ju . . . intressant. EU:s bristsjukdomar botas alltså av ett par koppar av universalelixiret emotionell intelligens (EQ) plus ett knippe lösningar som upplevs relevanta. Så enkelt, så smärtfritt - att ingen tänkt på det förut. . .

Ja, jag raljerar, det medger jag villigt och jag skall tala om varför också.

Först och främst finns inget att återställa då EU:s grundande inte hade ett dyft med demokrati att göra. Det var snarast en big business-inrättning för lösningar på näringslivets politiska problem. En teknokratisk och monetär elit satt och undanröjde handelshinder, dividerade om tariffer, föreskrev harmoniseringar och dikterade lagstiftning över de då ingående nationernas huvuden, precis som man gör i dag. EU har aldrig varit till för medborgarna, det har aldrig varit demokratiskt, och det kan aldrig bli demokratiskt.

Att "göra" EU demokratiskt är fullständigt omöjligt, det faller på sin egen orimlighet. Det vore som att försöka trycka in ett skelett i en färdig kropp. Det går inte. Dock har man försökt att göra just detta, i efterhand trycka in skelett i etablerade corpus alltså, allt eftersom grava problem med korruption, bankorgier, bedrägerier, skatteflykt etc. exploderat rätt i plåten på eliten och det är därför EU är ett av de mest grundmurade haverier man kan skåda. Det är en kropp utan skelett.

Slutligen hade det varit mycket intressant om Heather Grabbe och Stefan Lehne klargjort för läsarna hur de tänkt sig upplägget av förändringarna, men att de underlåter att göra detsamma må vara dem förlåtet. De, liksom en majoritet av journalister och nationella politiker uttycker sig ytterst slarvigt om vad "EU" är och gör eftersom de de facto inte vet själva. EU är en union, inte ett organ, så vilket av EU:s otaliga byråkratiska organ som skall ansvara för att alla inrättningarna ska bli emotionellt intelligenta och vilka som skall införa deras utopiska förslag står skrivet i stjärnorna.

Jag vidhåller det jag sagt i otaliga inlägg förut: innan den oundvikliga kraschen kommer så bör vi påbörja en lugn och sansad nedmontering av detta vanvettiga, teknokratiska imperiebygge.


Ta en titt på de få länkrubrikerna här nedan, så förstår var och en varför medborgarna har en bristande tilltro till "EU".

* Jag har i ett otal inlägg diskuterat de fördelar näringsliv och politiker tillskansar sig genom EU, och att de ligger långt utom räckhåll för verklighetens folk. Skillnaden mellan näringsliv och vanligt folk är att näringslivet dels har direktkanaler in i EU:s heligaste och påverkar lagstiftningen direkt, och dels att näringslivsrepresentanter är såväl parlamentariker som kommissionärer.

* När själva "EU" grundades var det en mycket gammal plan som gick i lås.

Paper, Grabbe & Lehne: Emotional Intelligence for EU Democracy
Webbsida: Carnegie Europe
SvD: Miljarder kan ha betalats felaktigt i moms på porto
RT: White elephants in the room: How EU projects blow billions of euros amidst austerity talks
EurActiv: EU twisting facts to fit political agenda, chief scientist says
CEO: TTIP talks: big business buys its way into policy processes
Morning Star: Conflicts of interest in EU food safety
EurActiv: Food safety agency's reliability faces fresh criticism
CEO: Revolving doors: Juncker Commission responds with 'more of the same'
CEO: NGOs make complaint about Goldman Sachs' entry in EU lobby register
SvD: Som enda EU-institution vägrar EU-parlamentet att låta sig granskas av Transparency International
EU Observer: EU parliament chief censors report criticising his actions
Bart Staes, MP: Europees parlement verzet zich tegen machtsmisbruik EP-voorzitter Schultz
Europa EU: Democratic deficit
The Atlantic: Europe's Democratic Deficit Is Getting Worse
The Guardian: How to reduce the EU's democratic deficit
The Economist: A democratic nightmare - Seeking to confront the rise of Eurosceptics and fill the democratic deficit
CEO: Ex-business lobbyists should have no place in a commission
Forbes: Why Europeans Are Voting Against The European Union
Webbsida: Troika Watch

Webbsida: Open Society Foundations (En av Soros lekstugor)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar