söndag 15 februari 2015

Klickmonster eller Canossavandring?

Aftonbladets tidigare chefredaktör, Anders Gerdin, var i höstas storligen chockad över hur tidningen har utvecklats. Faktiskt sade Gerdin att Aftonbladet blivit en "sossetrogen Pravda", att man på ledar- och nyhetsplats publicerar "tyckartexter" och att kultursidan är vänstervriden. Ytterst rasande var han över att inte ha fått publicera ett genmäle, utan snoppats av med att hans text var en "partsinlaga" och att det därför inte var aktuellt med publicering.

Jag kommenterade i anslutning till artikeln i vilken Anders Gerdin var intervjuad:

Det var inte en dag för tidigt att en medieprofil i form av en f.d. chefredaktör drabbas av det pandemiskt utbredda mediala översitteriet. Dock är det helt meningslöst att kritisera det imbecilla tyckarkompani som utgör sveriges s.k. "journalistkår", då även saklig kritik avfärdas på samma nedlåtande sätt.

Anders Gerdin drabbades av samma mediala maktarrogans som han själv tidigare riktat mot personer vars åsikter avvikit från tidningens fastställda hållning och det sved uppenbarligen rejält. Möjligen har även Gerdin vid det här laget drabbats av en och annan självinsikt om sitt tidigare agerande och fått ett något nyktrare perspektiv på den slutna sekt han lämnat.

I tidskriften DSM 3/2003 intervjuar Jan Gillberg Dagens Nyheters förre chefredaktör Hans Bergström, som uttryckte en hel del intressanta åsikter angående det svenska samhällsklimatet och den journalistiska åsiktskorridoren:
Från slutet av 60 talet med Lars Furhoff och andra så förvandlades journalistiken till en journalistprofession som skulle ha en ensartad utbildning och stå för ett och samma perspektiv. Dessutom med en egen självkänsla om rätten att hävda detta perspektiv.
Vi kan också se hur det sätts allt snävare gränser för vad som uppfattas som legitima åsikter för att kunna vara en respekterad deltagare i debatten i det svenska samhället.
När det blir en kritisk massa... Om det är tre fjärdedelar eller 80 procent på en redaktion, som har en viss grundsyn, tenderar de övriga att tystna.

Tolv år senare, den 6 februari 2015, hävdar Hans Bergström i artikeln Ska Sverige finnas?, att den förda migrationspolitiken skapar allt från kaos i rättsstaten till kaoset med att alla människor i hela världen per definition skall ha samma, om inte fler, rättigheter som svenskarna har när de kommer hit, men däremot skall de inte omfattas av samma skyldigheter. Bergström hävdar, med all rätt, att den svenska migrationspolitiken präglas av ett direkt avskaffande av nationalstaten.

Av Hans Bergströms uttalanden kan vi dra slutsatsen att han redan för tolv år sedan såväl reflekterat som analyserat det mediala åsiktsmonopolets tolkningsföreträde och dess totalitära styrning och kontroll av svenskens världsuppfattning. Tolv år senare och med ett avstånd från Sverige på dryga 6000 km har Bergströms perspektiv klarnat till närmast fulländning.    

Nu senast var det Ann-Charlotte Marteus som i ledaren Det är jag som är åsiktskorridoren i Expressen den 12 februari vill sälla sig till de uppvaknandes skara, men istället sysslar med en slags skitnödig självrannsakan. Marteus säger i ledaren att hon var en av dem som byggde upp det åsikts- och propagandamonopol som bl.a. gick ut på att demonisera Sverigedemokraterna och att attackera "varenda jävel" som i jämförelse med mainstreammedias cementerade åsikter uttryckte avvikande uppfattningar gällande massinvandringen och dess följder.

Tror jag på att Ann-Charlotte Marteus skall ha tagit ett steg utanför sekten och skådat ljuset? Nej,
konflikten är alltför uppenbar, den kognitiva dissonansen gnisslar som en krita mot svarta tavlan. Tonen dryper av maktarrogans och självinsikten lyser med sin frånvaro.

Nej du, Marteus, priset för det mediala åsiktsmonopolets terror mot den egna befolkningen är mycket, mycket högre än du anger. Jag tror bestämt att din ledare är ett s.k. klickmonster och inte en Canossavandring.


Dagens Opinion: Aftonbladets förra chef: Tidningen har blivit en sossetrogen Pravda
Magasinet Neo: Ska Sverige finnas?
DSM: Hans Bergström, avgående chefredaktör för DN
Expressen: Det är jag som är åsiktskorridoren

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar