fredag 23 januari 2015

Kulturmarxisterna slår till - igen

I går aviserade Socialdepartementet att Ullenhags utredning (SOU:2014:91) om ändrad ålder för könsbyte var färdigställd. Jag hade väntat mig att det skulle gå ganska fort eftersom ett antal av de övriga EU-länderna ändrat sin lagstiftning för flera år sedan (se artiklar nedan). Jag har läst eländet, och kan bara konstatera att utredningen formligen ångar av inflammerad kulturmarxism lång väg.
 
Nä, glöm det, jag har inga problem med att vuxna människor byter kön, naturen kan, som vi alla vet, naturligtvis skjuta snett ibland, och att människor t.ex. hamnar mellan stolarna vad gäller könsidentitet är inget nytt fenomen. Själv lärde jag känna en av de första könsbytespersonerna i Sverige, Clary, som tyvärr inte lever längre. Hon gjorde könsbytet redan i slutet av 1950-talet och då var inte kunskaperna om dylikt särskilt djupa, så Clary låg ofta inlagd på medicinklinik då bl.a. njurar och lever inte fungerade som de skulle. Kroppen hade tagit mycket stryk och Clary blev bara 60 år, men hon fick i alla fall sluta som en hel människa.
 
Så, könsbyten har jag alltså inga problem med, men jag har stora problem med att man nu går så långt att man anser att små barn skall kunna avgöra huruvida de är flickor eller pojkar. En femåring skall alltså kunna begära ändring av det juridiska könet hos skattemyndigheten, och en femtonåring skall kunna ansöka om kirurgisk könskorrigering - vilket är en sänkning av åldersgränsen med tre år.
 
För några år sedan föreslog trafikforskare att den svenska körkortsåldern skulle höjas till 25 år, då man konstaterat att en mängd livsavgörande funktioner i hjärnan inte är färdigutvecklade hos män förrän vid 25-26 års ålder och hos kvinnor vid 22-23 års ålder. Ett kort utdrag ur rapporten nedan:
 
I prefrontala cortex finns funktioner såsom förmågan att reflektera över konsekvenser av ett val eller ett beteende, samordning av minnen och erfarenheter, kontroll över ohämmade känslor och impulser, värdering av risker, prioritering mellan kortsiktiga och långsiktiga mål, hänsynstagande och att integrera komplicerad information. Dessa funktioner är avgörande för att man ska kunna göra förnuftiga val i olika situationer i livet.    
Nollvision för tonåringar i trafiken, utopi eller möjlighet
 
Dessa hos barn och unga ej utvecklade funktioner anses alltså inte nödvändiga när det gäller ett så livsförändrande beslut som ett könsbyte. Alright, då vet vi det. 
 
Vi som inte kvalar in i kategorin "politiskt styrda dumhuvuden" fattar att förslaget till drastiskt sänkt åldersgräns för könsbyte är grundat på inhuman, fullständigt vrickad ideologi. Men värst är ändock att man vill avstå från föreskrifter: 
Särskilda föreskrifter om vad som krävs för tillstånd till de aktuella ingreppen bör inte framgå av lagstiftningen. Detta beror på att vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet förändras med tiden och med utvecklingen inom ramen för de medicinska vetenskaperna.
          SOU:2014:91 
 
Med andra ord kommer det att vara fritt fram att meka med individers könstillhörighet i princip hur som helst, eftersom det aldrig råder koncensus om något i forskarvärlden. Så är det, det vet jag eftersom jag hör dit. Med andra ord kommer några att luta sig mot forskning som stödjer könsbyte hos t.ex. fyraåringar, medan andra kommer att luta sig mot forskning som motsätter sig detsamma. Vilka som "vinner" är inte särskilt svårt att räkna ut, då förespråkarna sitter med pejorativa ess som t.ex. "transfobi" i näven redan på förhand. Skulle det inte räcka med fobi-korten så går det alltid att dra till med "mänskliga rättigheter" och/eller "FN:s barnkonvention".  

Well, det lär bli som vanligt när de okunniga amöborna till riksdagsledamöter skall fatta beslut om detta. Höger- eller vänstersocialister spelar ingen roll; när det gäller människor körs vetenskapen över, men när det gäller teknologi höjs vetenskapen till skyarna. Logik? Oh yes, i en av kulturmarxism svårt anfrätt politikerhjärna är det logiskt.
 
Inte är det konstigt att Ryssland begränsat främmande infiltration i politik och näringsliv. Jag önskar att fler länder, inkluderat Sverige, gör detsamma innan vi alla går under.
 
 
Wikipedia:Günter Dörner  

Trygg Trafikk i Norge och NTF i Sverige: Nollvision för tonåringar i trafiken, utopi eller möjlighet

Webbsida: TGEU
 

 


 

1 kommentar:

  1. En tidsfråga innan vi har individer som kommer att byta fram och tillbaka flera gånger eftersom de är så total desorienterade i sin egen identiete.

    SvaraRadera