onsdag 25 juni 2014

Nanopartiklar och metalloxider

Så ja, nu har EU-kommissionen fått det alibi man behövde för att i tysthet ändra på lagstiftningen gällande solskyddsprodukter, nanopartiklar och metalloxider. Det gäller att anpassa lagstiftningen efter storfinansens krav för att TTIP (Transatlantiska investerings- och partnerskapsavtalet) skall bli vattentätt.

Under gårdagen tapetserades svensk media med en ytterst lögnaktig TT-artikel i vilken det påstods att det nu finns bevis för att solskyddskrämer som kletas på barn ger dem skydd mot hudcancer längre fram i livet. Så är icke fallet, och om man som jag har tagit del av den artikel som beskriver studien, Modeling sunscreen mediated melanoma prevention in the laboratory opossum, som publicerats i tidskriften Pigment Cell & Melanoma, så skriver författarna att studien visar lovande resultat - vilket i sig är synnerligen anmärkningsvärt på grund av att det är en (extrem)kort studie - men inte mer.

Jag ifrågasätter givetvis hela studien, vilken utförts på tre grupper helt nyfödda opossum (en liten sydamerikansk pungråtta utan pung), vilka utsatts för 3 strålningsdoser (UVB) per vecka om 175 Joule per kvadratcentimeter* i 3 veckor (totalt 9 doser). Grupp 1 (174 st) utsattes för doserna helt utan kräm, grupp 2 (289 st) hade smorts in med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion utan solskyddsfaktor och grupp 3 (325 st) med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion solskyddsfaktor 15. Vid fyra månaders ålder rakades opossum-ungarna och i grupp 1 hade 14/174 (8%) ett antal s.k. nevi ("leverfläckar/födelsemärken"), i grupp 2 hade nevi utvecklats hos 16/289 (5,5%) och i grupp 3 hade 2/325 (0,6%) utvecklat nevi. Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att människor har en "inbyggd" mekanism som reparerar skadade molekyler i DNA:t, medan opossum saknar densamma.

Med andra ord vare sig kan eller bör man dra några slutsatser av studien, särskilt med tanke på att de hud- och DNA-skador som orsakas av bl.a. metalloxider visar sig först efter en längre tid. Att blåsa upp studien i media som ett "bevis" för solskyddsprodukters effektivitet är att direkt orsaka människor skada. Om det görs på grund av monumental enfald eller ren illvillighet kan kvitta.

Förvånande är också att det "helt plötsligt" även dykt upp rapporter som tar upp att s.k. "solsprayer" innehåller nanopartiklar av titandioxid, vilka om de inhaleras kan orsaka lungskador. Detta har konstaterats för flera år sedan och man kan t.o.m. läsa några föråldrade, tveksamma rader om det på Läkemedelsverkets hemsida:
Djurstudier med livslång exponering av djuren har aktualiserat frågan om det finns risk för att titandioxid, speciellt i form av mycket små så kallade nanopartiklar, kan ge cancer. I studierna har tumörer uppstått när djuren fick andas in titandioxid.
Läkemedelsverket har tagit del av en kortfattad rapport från The International Agency for Research on Cancer (IARC) som är del av WHO, där titandioxid klassas som en potentiell carcinogen för människor.       
Eventuella hälsorisker med nanopartiklar, däribland titandioxid, i kosmetika utreds för närvarande av en vetenskaplig kommitté på EU-nivå. Kommittén förväntas komma med ett yttrande senare i år. Vad gäller läkemedel för utvärtes bruk inväntar Läkemedelsverket kommitténs yttrande innan en förnyad bedömning görs.           
Källa: Läkemedelsverket: Titandioxid och risk för cancer 

"Senare i år" betyder enligt Läkemedelsverket någon gång under 2007 . . . Sidan uppdaterades 2007-09-20.

Så, då kan ju jag komplettera Läkemedelsverkets bristande vakenhet med ett citat ur studien Nanoparticles – known and unknown health risks:
It has been shown that nanomaterials can enter the human body through several ports. Accidental or involuntary contact during production or use is most likely to happen via the lungs from where a rapid translocation through the blood stream is possible to other vital organs. On the cellular level an ability to act as a gene vector has been demonstrated for nanoparticles.
Källa: Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks

Vi fortsätter med det eminenta Läkemedelsverkets amatörmässiga "fakta":
Zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter är inte tillåtet inom EU, men används i produkter avsedda för andra marknader. En regeländring att tillåta zinkoxid som UV-filter är föreslagen men ännu inte genomförd.
Det är inte förbjudet att använda zinkoxid i kosmetiska produkter, men det är däremot ännu inte tillåtet att använda med funktion som UV-filter i solskyddsprodukter enligt EU:s regelverk för kosmetiska produkter.
EU:s vetenskapliga kommitté SCCS har gjort utlåtanden om säkerheten för alla partikelstorlekar av zinkoxid använt som UV-filter (se länkar till höger).  De konstaterar att zinkoxid i nanoform eller icke-nanoform är säkert att använda i halt upp till 25% förutsatt att produkten inte riskerar att inhaleras. En regeländring är föreslagen enligt SCCS uttalande.
Regeländringen är dock inte genomförd, och kommer förmodligen inte att träda i kraft förrän i årsskiftet 2014/2015. Man får alltså inte använda zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter.
Källa: Läkemedelsverket: Särskilda innehållsämnen, zinkoxid  
Nej, man får inte använda zinkoxid som UV-filter, men det går utmärkt att tillsätta den cancerogena nanopartikelsmörjan i andra produkter.

Läkemedelsverket igen:

Vilka typer av nanomaterial finns det i kosmetiska produkter?

Det är huvudsakligen nanomaterial av metalloxider (titandioxid och zinkoxid) som förekommer i kosmetiska produkter.
Det finns ett flertal andra typer av nanomaterial som skulle kunna komma att användas i kosmetiska produkter (exempelvis metallpartiklar, kolnanostrukturer). 
Källa: Läkemedelsverket: Nanomaterial
Läkemedelsverket glömde f.ö. att tala om att även aluminiumoxid kan ingå i kosmetiska produkter, inkluderat solskyddsprodukter.

Vi irrar vidare i Läkemedelsverkets korridorer:
Förra året stoppade Läkemedelsverket 23 solkrämer som innehöll zinkoxid. Flera av dem marknadsfördes som solskydd för barn. Förbudet beror på att zinkoxid inte är godkänt som uv-filter inom EU, och att forskarna än så länge inte vet om små zinkoxidpartiklar tränger in i huden. Det kan finnas en risk att små partiklar i värsta fall kan klumpa ihop sig blodet och orsaka blodpropp.
Källa: Testfakta, juni 2010: Stora brister i solskyddskrämer
Jag vet inte om metalloxider eller nanopartiklar kan orsaka blodpropp, men det jag vet är att vi i dessa sammanhang bl.a. talar om cancerogena ämnen, fertilitetsproblem, neurologiska skador och förändringar i DNA.
Between 1% and 10% of some sunscreen ingredients are absorbed into the body through the skin.The absorption of the sunscreen ingredients into the skin does not occur instantaneously, but the sunscreen concentration in the deeper levels of the skin increases over time. For this reason the amount of time between the topical application of sunscreen and the end of the illumination period is an important parameter in experimental studies. Illumination of those sunscreen chromophores which have penetrated the stratum corneum amplifies the generation of ROS. 
          Wikpedia: Sunscreen ingredients penetrate the skin

 Och slutligen några rader om aluminiumoxid:
Being fairly chemically inert and white, aluminium oxide is a favored filler for plastics. Aluminium oxide is a common ingredient in sunscreen and is sometimes present in cosmetics such as blush, lipstick, and nail polish.  
Källa: Wikipedia, Aluminium oxide
 Och i länksamlingen nedan återfinner du som vanligt material av olika innehåll och svårighetsgrad.

* I en studie som utförts vid en förskola i Stockholm anges att gränsen för att undvika cellskador hos barn i förskoleåldern går vid 200 Joule per kvadratmeter.

Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks Open access
Läkemedelsverket: Nanomaterial
Wikipedia: Aluminium oxide
Livsmedelsverket: EU-kommissionens förordning (115/2010) om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten PDF

1 kommentar:

 1. Chemtrails: Aluminium i nanoform hälls över oss.
  http://www.hangthebankers.com/chemtrails-nanosized-aluminum-being-sprayed-in-the-atmosphere-causing-degenerative-disease-says-neurosurgeon/
  http://globalskywatch.com/reference/health/Chemtrails,Nanoaluminum-and-Neurodegenerative-and-Neurodevelopmental-Effects,Dr-Russell-Blaylock.html
  http://www.geoengineeringwatch.org/neurologist-warns-aluminum-in-chemtrails-could-cause-explosive-increase-in-neurodegenerative-diseases/
  Videon 19 juni (överst), ca 2.40: http://chemtrailsisverige.wordpress.com/
  / Jorun

  SvaraRadera