onsdag 25 juni 2014

Nanopartiklar och metalloxider

Så ja, nu har EU-kommissionen fått det alibi man behövde för att i tysthet ändra på lagstiftningen gällande solskyddsprodukter, nanopartiklar och metalloxider. Det gäller att anpassa lagstiftningen efter storfinansens krav för att TTIP (Transatlantiska investerings- och partnerskapsavtalet) skall bli vattentätt.

Under gårdagen tapetserades svensk media med en ytterst lögnaktig TT-artikel i vilken det påstods att det nu finns bevis för att solskyddskrämer som kletas på barn ger dem skydd mot hudcancer längre fram i livet. Så är icke fallet, och om man som jag har tagit del av den artikel som beskriver studien, Modeling sunscreen mediated melanoma prevention in the laboratory opossum, som publicerats i tidskriften Pigment Cell & Melanoma, så skriver författarna att studien visar lovande resultat - vilket i sig är synnerligen anmärkningsvärt på grund av att det är en (extrem)kort studie - men inte mer.

Jag ifrågasätter givetvis hela studien, vilken utförts på tre grupper helt nyfödda opossum (en liten sydamerikansk pungråtta utan pung), vilka utsatts för 3 strålningsdoser (UVB) per vecka om 175 Joule per kvadratcentimeter* i 3 veckor (totalt 9 doser). Grupp 1 (174 st) utsattes för doserna helt utan kräm, grupp 2 (289 st) hade smorts in med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion utan solskyddsfaktor och grupp 3 (325 st) med 1 mg/cm2 Pond´s replenishing moisturizing lotion solskyddsfaktor 15. Vid fyra månaders ålder rakades opossum-ungarna och i grupp 1 hade 14/174 (8%) ett antal s.k. nevi ("leverfläckar/födelsemärken"), i grupp 2 hade nevi utvecklats hos 16/289 (5,5%) och i grupp 3 hade 2/325 (0,6%) utvecklat nevi. Ytterligare en faktor att ta i beaktande är att människor har en "inbyggd" mekanism som reparerar skadade molekyler i DNA:t, medan opossum saknar densamma.

Med andra ord vare sig kan eller bör man dra några slutsatser av studien, särskilt med tanke på att de hud- och DNA-skador som orsakas av bl.a. metalloxider visar sig först efter en längre tid. Att blåsa upp studien i media som ett "bevis" för solskyddsprodukters effektivitet är att direkt orsaka människor skada. Om det görs på grund av monumental enfald eller ren illvillighet kan kvitta.

Förvånande är också att det "helt plötsligt" även dykt upp rapporter som tar upp att s.k. "solsprayer" innehåller nanopartiklar av titandioxid, vilka om de inhaleras kan orsaka lungskador. Detta har konstaterats för flera år sedan och man kan t.o.m. läsa några föråldrade, tveksamma rader om det på Läkemedelsverkets hemsida:
Djurstudier med livslång exponering av djuren har aktualiserat frågan om det finns risk för att titandioxid, speciellt i form av mycket små så kallade nanopartiklar, kan ge cancer. I studierna har tumörer uppstått när djuren fick andas in titandioxid.
Läkemedelsverket har tagit del av en kortfattad rapport från The International Agency for Research on Cancer (IARC) som är del av WHO, där titandioxid klassas som en potentiell carcinogen för människor.       
Eventuella hälsorisker med nanopartiklar, däribland titandioxid, i kosmetika utreds för närvarande av en vetenskaplig kommitté på EU-nivå. Kommittén förväntas komma med ett yttrande senare i år. Vad gäller läkemedel för utvärtes bruk inväntar Läkemedelsverket kommitténs yttrande innan en förnyad bedömning görs.           
Källa: Läkemedelsverket: Titandioxid och risk för cancer 

"Senare i år" betyder enligt Läkemedelsverket någon gång under 2007 . . . Sidan uppdaterades 2007-09-20.

Så, då kan ju jag komplettera Läkemedelsverkets bristande vakenhet med ett citat ur studien Nanoparticles – known and unknown health risks:
It has been shown that nanomaterials can enter the human body through several ports. Accidental or involuntary contact during production or use is most likely to happen via the lungs from where a rapid translocation through the blood stream is possible to other vital organs. On the cellular level an ability to act as a gene vector has been demonstrated for nanoparticles.
Källa: Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks

Vi fortsätter med det eminenta Läkemedelsverkets amatörmässiga "fakta":
Zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter är inte tillåtet inom EU, men används i produkter avsedda för andra marknader. En regeländring att tillåta zinkoxid som UV-filter är föreslagen men ännu inte genomförd.
Det är inte förbjudet att använda zinkoxid i kosmetiska produkter, men det är däremot ännu inte tillåtet att använda med funktion som UV-filter i solskyddsprodukter enligt EU:s regelverk för kosmetiska produkter.
EU:s vetenskapliga kommitté SCCS har gjort utlåtanden om säkerheten för alla partikelstorlekar av zinkoxid använt som UV-filter (se länkar till höger).  De konstaterar att zinkoxid i nanoform eller icke-nanoform är säkert att använda i halt upp till 25% förutsatt att produkten inte riskerar att inhaleras. En regeländring är föreslagen enligt SCCS uttalande.
Regeländringen är dock inte genomförd, och kommer förmodligen inte att träda i kraft förrän i årsskiftet 2014/2015. Man får alltså inte använda zinkoxid som UV-filter i solskyddsprodukter.
Källa: Läkemedelsverket: Särskilda innehållsämnen, zinkoxid  
Nej, man får inte använda zinkoxid som UV-filter, men det går utmärkt att tillsätta den cancerogena nanopartikelsmörjan i andra produkter.

Läkemedelsverket igen:

Vilka typer av nanomaterial finns det i kosmetiska produkter?

Det är huvudsakligen nanomaterial av metalloxider (titandioxid och zinkoxid) som förekommer i kosmetiska produkter.
Det finns ett flertal andra typer av nanomaterial som skulle kunna komma att användas i kosmetiska produkter (exempelvis metallpartiklar, kolnanostrukturer). 
Källa: Läkemedelsverket: Nanomaterial
Läkemedelsverket glömde f.ö. att tala om att även aluminiumoxid kan ingå i kosmetiska produkter, inkluderat solskyddsprodukter.

Vi irrar vidare i Läkemedelsverkets korridorer:
Förra året stoppade Läkemedelsverket 23 solkrämer som innehöll zinkoxid. Flera av dem marknadsfördes som solskydd för barn. Förbudet beror på att zinkoxid inte är godkänt som uv-filter inom EU, och att forskarna än så länge inte vet om små zinkoxidpartiklar tränger in i huden. Det kan finnas en risk att små partiklar i värsta fall kan klumpa ihop sig blodet och orsaka blodpropp.
Källa: Testfakta, juni 2010: Stora brister i solskyddskrämer
Jag vet inte om metalloxider eller nanopartiklar kan orsaka blodpropp, men det jag vet är att vi i dessa sammanhang bl.a. talar om cancerogena ämnen, fertilitetsproblem, neurologiska skador och förändringar i DNA.
Between 1% and 10% of some sunscreen ingredients are absorbed into the body through the skin.The absorption of the sunscreen ingredients into the skin does not occur instantaneously, but the sunscreen concentration in the deeper levels of the skin increases over time. For this reason the amount of time between the topical application of sunscreen and the end of the illumination period is an important parameter in experimental studies. Illumination of those sunscreen chromophores which have penetrated the stratum corneum amplifies the generation of ROS. 
          Wikpedia: Sunscreen ingredients penetrate the skin

 Och slutligen några rader om aluminiumoxid:
Being fairly chemically inert and white, aluminium oxide is a favored filler for plastics. Aluminium oxide is a common ingredient in sunscreen and is sometimes present in cosmetics such as blush, lipstick, and nail polish.  
Källa: Wikipedia, Aluminium oxide
 Och i länksamlingen nedan återfinner du som vanligt material av olika innehåll och svårighetsgrad.

* I en studie som utförts vid en förskola i Stockholm anges att gränsen för att undvika cellskador hos barn i förskoleåldern går vid 200 Joule per kvadratmeter.

Journal of Nanobiotechnology: Hoet, Brüske-Hohlfeld, Salata, Nanoparticles – known and unknown health risks Open access
Läkemedelsverket: Nanomaterial
Wikipedia: Aluminium oxide
Livsmedelsverket: EU-kommissionens förordning (115/2010) om fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten PDF

torsdag 12 juni 2014

Bankomatkonster

TESTBALLONGER?

Bankomater nere vid lunchtid igen. Minsann, och inte bara i Sverige, utan även i Norge. Igen.

Sedan år 2010 finns ett företag i Sverige som heter Bankomat AB, och som ägs gemensamt av Swedbank, Handelsbanken, Nordea*, Danske Bank, SEB och Sparbankerna. Ungefär som att tryckerier, nyhetsbyråer (TT) och distributionscentraler ägs gemensamt av pressen. Inget konstigt med det, vi svenskar är ju vana vid monopol, karteller och diverse andra ekonomisk- finansiella akrobatkonster så få torde ha reagerat över bankernas bankomatmonopol.

Bankomat AB har valt IT-distributören Evry, ett bolag som "föddes" i sin nuvarande form år 2010 via en sammanslagning av två norska och ett svenskt IT-bolag. Evry ASA är moderbolag och största ägare är Posten Norge och Telenor. Koncernstrukturen kan ses på Alla Bolag/Evry ASA. Evry opererar såväl i Norden som internationellt (Indien, USA, UK, Ukraina etc.).

I sammanhang som dessa talar man ofta om systemens "sårbarhet", men efter Cypern-rånet bör man nog tänka på sin egen sårbarhet i första hand, och inte systemens. Tänk på med vilken lätthet de under obegränsad tid kan utestänga dig helt från att komma åt dina pengar för det mest basala, som att betala hyra, el och handla mat.


SvD: Bankomater utslagna
DI: Nytt stopp i bankomater
Nordlys: Nettbanker og minibanker er nede
Downdetector.UK: Problems nationwide (7/6)
VG: Minibanker over hele landet var ute av funksjon (2/6)
AB: Landets bankomater ur funktion (28/5)
SvD: Över 2 000 bankomater slutade fungera
Herald Scotland: RBS bank app problems on pay day (24/5)
DB.no: Död nett - og minibank for over en million kunder
Dagens Näringsliv: Minibankene i drift igjen
Aftenbladet: Halvparten av alle minibanker er ustabile
Reuters: First phase of cost reduction program to be carried out
DR: Bankomater och TV-stationer slogs ut i Sydkorea, vid lunchtid

Adderat: EU, CFR och Putin

* Nordea ingår i BIS, något som vårdslöst och nonchalant kallas "centralbankernas centralbank". Det är fullt möjligt att Nordea utgör någon obskyr form av "centralbank".

onsdag 11 juni 2014

FAS 3, Brasilien och flödande cash

Jag läste för ett tag sedan att f.d. arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (m) uttalat att han, nu så här i efterhand, ansåg att Eva Uddén Sonnegårds* förnedrande och sjuka skapelse FAS 3 var rena smörjan. Och visst var det så, det var det många som fattade redan innan det drog i gång, men herr Littorin hade inget val än att sjösätta den hjärndöda skiten, då den s.k. "politiken" fungerar så.

I dag kan vi läsa att riksmeteorologen och tillika finansministern Anders Borg i en SVT-dokumentär som sänds i kväll, uttalat sig på ett likartat sätt om FAS 3. Dock, i egenskap av en av  upphovsmännen till de Nya Moderaternas neoliberala agenda vet - i motsats till Littorin - Anders Borg varför regeringen driver på om mångmiljardprojekt som massinvandring, meningslösa arbetslöshetsprojekt, avregleringar och privatiseringar av t.ex. vård, utbildning och omsorg, asylboenden etc. etc. - alla är de verksamheter som erhåller biljoner av skattebetalarnas pengar.

Så här säger Borg, finansernas häxmästare, i dokumentären:
När finansminister Anders Borg får frågan om vad han tycker om Fas 3, den så kallade sysselsättningsfasen i jobb- och utvecklingsgarantin, skräder han inte orden:

– Man måste göra det, man måste lägga pengar på det och det är bättre än att inte göra någonting, men man ska inte ha någon överdriven föreställning om att det fungerar speciellt bra, säger han till SVT.
          Aftonbladet: Anders Borg sänker FAS 3

Ja, om den neoliberala agendan skall hålla så måste "man" lägga pengar på meningslösa, kränkande och hjärndöda projekt som FAS 3. Alldeles riktigt, herr Borg.

Det rinner fullkomligt osannolika belopp från såväl de svenska som EU-28:s stats- och kommunkassor till multinationella, privata koncerner; biljoner som i princip helt opåverkade bara passerar förbi Skatteverkets kontor, och vinkar bye-bye till tjänstemännen. Intrikata ägarförhållanden, stiftelser och virtuella huvudkontor gör att mångbiljonbelopp drar till skatteparadis som t.ex. Schweiz, Liechtenstein och Gibraltar.

Inte nog med det - fenomenet med de flödande stålarna är globalt. Fenomenet började ungefär samtidigt, och det kommer att sluta ungefär samtidigt. Vad syftet är? Att tömma länderna på stålar såklart, vad annars? Vad tror du bedrägeriet med "klimatförändringen" handlar om? Tror du att koldioxidskatter, pålagor och klimatavgifter handlar om att rädda klimat och miljö så har du inte fattat någonting.

Titta på vad som händer i de länder som intervenerats av det inflammerade FN:s privata organ IMF och Världsbanken. De verksamheter som går att privatisera privatiseras och de som rimligen inte borde gå att privatisera privatiseras också, som regnvattenpölar och badstränder. Titta noga på vad som kommer att hända i det ännu så länge resursrika Ukraina. Det kommer inte att ta lång tid innan Ukraina spelar i samma liga som t.ex. Grekland, Spanien och Portugal. Storbritannien är snart där också, och Sverige. Barnfattigdomen ökar med rekordfart och t.o.m. ungarna i Storbritannen har börjat bli undernärda.

Som ett högst aktuellt exempel på ett land som snart är framme vid målsnöret när det gäller total utarmning och folkutrotning kan vi ta Brasilien, vilket jag skrev om i inlägget - Hyckleri, Expressen.
Varför bygga en svettigt dyr arena på en ö i regnskogsbältet, som kommer att börja förfalla dagen efter VM är avslutat? Ja, anledningen är att pengarna för bygget går rätt in i de multinationella koncernernas intrikata strukturer för att sedan landa i paradisen.

Varför lägga miljarder på arenor när skolan och hälsovården fungerar så dåligt? Varför byggs inte vägar, järnvägar och flygplatser ut som tidigare presidenten Luiz Inácio Lula da Silva lovade? Och vart tar alla pengar vägen som regeringen säger sig investera i just infrastruktur?
            DN: Landslaget i bättre form än den korrupta ekonomin


Well, svaret på frågorna om varför är som ovan: för att tömma landet på stålar. Alla länder skall tömmas på stålar, and that's a fact. Om detta råder även politisk koncensus.

SvD:  Borg: Nya tag mot skatteflykten
UNT: Stora välfärdsbolag undviker skatt
DN: S vill skärpa krav på välfärdsbolag

ETC: Sveriges bidragskung har blivit miljonär på Fas 3
SVT: Borg sågar egna jobbåtgärderna
AB: Anders Borg sänker FAS 3
AB: Littorin: Ingen gillar väl FAS 3?
SVT: FAS 3 - en miljardindustri
Fria Tider: Bidragskung tjänade 14,7 miljoner på FAS 3
Alliansfritt: FAS 3 har gjort honom till mångmiljonär
SR: TEMA: FAS 3
SVT: Jobbfabriken försvarar miljonvinst
Arbetet: Jobbfabriken nära döden
Webbsida: Jobbfabriken
SVT: Sverige - det nya skatteparadiset

DN: Här bor förlorarna i spelet om miljarderna
DN: Landslaget i bättre form än den korrupta ekonomin

Observera att fliken Du betalar är uppdaterad

* Uddén Sonnegård är även skapare av den nya a-kassan. Återfinns numera inom OECD i Paris.
Wikipedia: Uddén Sonnegård

P.s. Ta dig en funderare på varför SIDA slösar pengar på att bygga "kulturhus" och stora, dyra busstationer i Afrikas öken där inga vägar, hus eller människor finns. D.s.