tisdag 13 maj 2014

Medialt genombrott - i Sverige!

I dag kan vi tala om ett medialt genombrott av allra största kaliber - SvD har som första svenska tidning tagit upp att Sverige inte har något formellt undantag från införandet av €uron. För första gången sedan omröstningen år 2003 har en svensk tidning slutligen, efter elva (11) år, med ynka tre rader medgett att Sverige inte har något val gällande €uron.

Adderat 2012:
Värst av allt är att varken Mellin eller Bergström efter nio år har begripit att resultatet av den folkomröstning som hölls i Sverige 2003, om eurons införande, inte är relevant. Euron kommer att införas i Sverige, vare sig vi vill det eller inte, när vi så uppfyller konvergenskriterierna. D.v.s. när politikerna väljer att knyta kronan till mekanismen ERM2, alltså euron.
Att Sverige inte ingår i valutaunionen innebär dock inte att vi styr över den ekonomiska politiken; valutaunionen är bara en del av det som ingår i EMU, och Sverige är med i de övriga delarna som ingår, som t.ex. stabilitets- och tillväxtpakten samt att följa EU:s direktiv om koordination av den ekonomiska politiken i EU-länderna. Med andra ord förstår du då att den folkomröstning som ffr.a. folkpartiet ropar efter enbart syftar till att känna åt vilket håll vinden blåser; alltså om det är läge för politikerna att knyta kronan till euron eller om de skall vänta ett tag till.
När dagen E(uro) infaller kommer antagligen våra svenska politiker att göra som vanligt, skylla på att "EU" tvingar oss, men då vet du, folkomröstning(ar) och andra skendemokratiska akrobatkonster till trots, att det redan var bestämt i och med att Sverige inte begärde något undantag i EU-fördraget.
            Adderat 2012: EU, Mellin, Bergström och förtroendet

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Adderat 2013:
KRITERIER 4 +1
Goda statsfinanser   Prisstabilitet  
Låga räntor 
ECB-anpassad lagstiftning  Stabil växelkurs (ERM2) 

= 4/5 kriterier uppfyllda.................................................................

ÖVRIGA KRAV OCH ÖNSKEMÅL FRÅN ECB
Ökad transparens Riksbanken  
Minskade offentliga utgifter  
Höjda bostadspriser  
Sänkta inkomstskatter  
Låg till måttlig löneutveckling  
Ökad flexibilitet gällande anställningsskyddet 

            Adderat 2013: Den förbannade €uron

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Sverige deltar inte i ERM2. Sverige är en medlemsstat med undantag men har inte någon särskild ställning när det gäller deltagande i etapp tre av EMU. Sverige är därmed skyldigt enligt fördraget att införa euron, vilket innebär att landet måste sträva efter att uppfylla samtliga konvergenskriterier, inklusive växelkurskriteriet.
          ECB: Konvergensrapport 2012

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

Så, nu väntar vi bara ivrigt på att den övriga mediala måsflocken och de svenska politikerna skall medge att de ljugit för medborgarna - i elva (11) år.

Den måsflock som utgör svensk media.


ECB: Konvergensrapport 2012
SvD: Elefanten i rummet som ingen vill prata om
SvD: Björklund tror Sverige slopar kronan inom tio år
ECB: Konvergensrapport 2012
Adderat 2012: EU, Mellin, Bergström och förtroendet
Adderat 2013: Den förbannade €uron

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar