torsdag 24 april 2014

Näthat, nätstrid & SAP-elixir

RAYMAN & THENTES NÄTHATARE

Jag läste Sanna Raymans ledarblogg i SvD, Ja, det är journalisternas fel, och kan inte annat än dra på mun. Rayman diskuterar DN-skribenten och kultursnobben Jonas Thentes föraktfullt nedlåtande "kulturkrönika" i vilken han skenbart ägnar sig åt någon sorts självkritik i bästa Zbigniew Brzezinski-anda*. Jodå, det är "näthatarna" som psykoanalyseras; det, enligt Thente, "vidriga monster" som utgörs av en maktlös, obildad och felstavande underklass. Nåväl, Thente gör väl antagligen så gott han kan utifrån de få, men högfärdiga hjärnceller han har, men åstadkommer inte annat än föraktfull och förvirrad smörja. Tyvärr lär allt för många tolka Thentes text som en canossavandring och därför applådera den för att vara insiktsfull. 

Intressant vore om både Rayman och Thente definierade vilka de tycks vara helt ense om att ingå i kategorin "näthatare". Vilka är dessa "näthatare"? Är jag en "hatare" som i mina texter sänker t.ex. enfaldiga journalister, korrupta politiker, expropriationskåta mångfaldskramare, totalitarism, giriga globalister etc? Hmm, ja, antagligen är jag det, och särskilt med tanke på att Researchgruppen kartlagt mina kommentarsvanor i de fria medierna.

Well, såväl Rayman som Thente har, trots att de anser sig höra till det "mediala maktskiktet", totalt blundat för (denial?) medias allra värsta brott: att kategorisera människor, avpersonifiera dem, och sätta negativt värdeladdade etiketter på kategorierna.

Männen och kvinnorna med små påhugg, diversearbetarna, trisslottdrömmarna, långtids- och förtidspensionärerna, de arbetsmarknadspolitiskt åtgärdade med sina olönsamma företag, de lägsta tjänstemännen.
            DN: Näthatarna ger uttryck för de bortsorterades röst


Att den journalistiska måsflocken inte begriper att deras förbannade tilltag i allra högsta grad bidrar starkt till den allt mer föraktfulla människosyn som brer ut sig i Sverige - det kan jag förstå. Nyttiga idioter är just precis det - nyttiga idioter.

SvD: Ja, det är journalisternas fel
DN: Näthatarna ger uttryck för de bortsorterades röst
Adderat: Mattssons brunskjortor och Rings fittor
Adderat: Åsiktskontroll och politisk förföljelse
Adderat: Klonat mediahyckleri och avkodning


NÄTSTRID

Ett par ord som får mig att gå i spinn är de bedrägligt förtroendeskapande stakeholder och multistakeholder. Två uttryck som man möter i alla sammanhang där världens medborgare inte släpps in, och därifrån ingenting slipper ut. Symptomatiskt är också att utkomsten av alla dessa slutna och ofta globala sammanhang direkt påverkar just medborgarna, civilsamhället, vilket är en s.k. stakeholder - d.v.s. en intressent. Ett par av dessa för medborgare slutna och högst aktuella sammanhang är dels TTIP-förhandlingarna dit multistakeholders i form av regeringar, experter, multinationella företag, finansnekros, lobbyister etc. (ej medborgare) bjuds in, och kampen om makten över vår tids Jesus - Internet, dit multistakeholders (ej medborgare) bjuds in.

Well, vad som är i full gång nu är konferensen NET mundial i Brasilien, där diskussioner pågår mellan drygt 600 multistakeholders om vem som skall ha makten att kontrollera Internet, eller kanske ännu hellre: vem som skall ha den enväldiga makten att, när det behagar, korsfästa även denne Jesus. 

Sverige förespråkar en multistakeholder-modell som innebär att näringslivet (stålarna), tekniksamhället (kunnandet) och civilsamhället (fackförbund, organisationer etc.) skall vara makthavare, medan andra förespråkar stater, med det gravt inflammerade och korrupta FN som spindeln i nätet. Båda förslagen stinker och oavsett vilket av dem som segrar blir det lika illa för världens medborgare. Att det är grabbarna med stålarna som styr vet vi redan, de styr allting, och vi vet också att transparensen självfallet blir lika med noll.

Ett utdrag ur ett brev ställt till det inflammerade FN:s globala övervakningsorgan ITU:

We, the undersigned members of civil society, are deeply disappointed that at its June 2013 session, the ITU Council rejected proposals to open participation in the Council Working Group on International Internet-Related Public Policy Issues (CWG-Internet) to other stakeholders, including civil society.
Members of civil society submitted a proposal, endorsed by 41 organizations and individuals from all geographic regions that would have made possible civil society participation possible in CWG-Internet based on an improved Informal Experts Group (IEG) model, which enabled non-ITU members to contribute to the World Telecommunication Policy Forum (WTPF-13).
            Best Bits: Utdrag ur brev ställt till FN-organet ITU


 Nej, någon form av kritiskt "civilsamhälle" som åberopar demokrati, medbestämmande och transparens släpps inte in i den (snart) globala världsregeringens beslutsrum (bråttom bråttom, 2015 smäller det). Men det var det väl ingen som trodde heller, hoppas jag.

Läs det korta utdraget från Access beskrivning av ITU:
As an intergovernmental organization, decision-making at the ITU is made by governments. While there are opportunities for paid sector or associate memberships for non-governmental entities, facilitating some degree of participation including access to relevant documents, only the 193 Member States have the right to vote in all matters at the ITU. 
Because much of the ITU’s documentation is not public, it is difficult to have a full picture of where on the ITU’s agenda internet policy issues will surface, but we outline below the ITU meetings in 2014 we anticipate being most relevant to internet governance.
            Access: Mobilizing for global digital freedom


Just det, FN-inflammationen håller stilen: multistakeholders får ta del av handlingar och även delta under ITU:s slutna möten.

Här kan du läsa om hur lätt det är för lobbyisterna att köpa puckade EU-parlamentariker och -kommissionärer: Adderat: Potemkinkulisser

SR: Risk att det blir mer restriktivt och mindre öppet
Webbsida FN: International Telecommunication Union (ITU)
Webbsida: Global Commission on Internet Governance  (Calleponken Bildts baby, skapad vid WEF, Davos jan. 2014)
Webbsida: Internet Governance Forum
Webbsida: NET mundial
Webbsida: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
Webbsida: Centre for International Governance Innovation (CIGI)
Webbsida: Best Bits
Webbsida: Access

PTS ITU 2014 PDF


SAP-MÄRKT ELIXIR* IGEN

- Ånejånejånej - inte en gång till! Ytterligare ett SAP-märkt "kunskapslyft" där glada amatörer till studiecirkelledare på ABF, Vuxenskolan, NBV m.fl. och snabbuppstartade privata "kunskapsföretag" skall leka lärare och "rusta människor" till bland annat högskolebehörighet. Och gemensamt för alla dessa girigbukar, som fikar efter statliga medel, är att de säger sig "värna om människors personliga utveckling" och de "sätter individen i centrum". Jävla bedrägerier är vad det är.

Vi som fick äran att ta hand om dem som gått igenom det förra "kunskapslyftet"*, vilka på olika sätt erhållit högskole- och universitetsbehörighet, hade ingen aning om vad som väntade, men nog trodde många av oss att de "lyfta" skulle ligga åtminstone i nivå med de hel- och halvtaskigt utbildade gymnasieelever vi var vana vid, vilka, trots femmor i alla ämnen, inte visste vad statsministern hette, inte hade en aning om att SVT var statligt, som inte kunde formulera en mening, inte kunde läsa en busstidtabell och inte visste vad en fotnot var. Det blev mycket värre. Mycket, mycket, mycket värre.

Nu frestas du kanske tro att problemen berodde på de vuxna (35-55 år) som hade kunskapslyft sig, men så var inte fallet. De var utomordentligt goda och motiverade studenter som ofta fått en nytändning, och som visste att de klivit på högre studier av egen fri vilja, tog eget ansvar för studierna och kämpade på. Nej, det var de yngre kunskapslyftarna, dem som inte fostrats till att tänka självständigt vare sig hemma, på dagis eller i skolan, som var problemet.

Det är inte enbart den usla grund- och gymnasieskolan som bidragit till att högskole- och universitetsstudenters kunskapsnivåer ligger på motsvarande mellanstadienivå. SAP:s stora kunskapslyft 1997-2002 gjorde verkligen sitt till, och den i många avseenden uselt låga och sjunkande utbildnings- och kompetensnivån hos adjunkter och lektorer är förskräckande. Tyvärr logisk i och med att utbildnings- och kunskapsnivån hänger i hop, och sedan länge stadigt sjunker överlag.

SAP:s "vallöfte" om obligatorisk förskola från sex års ålder och obligatoriskt gymnasium skulle innebära att den nu nioåriga skolplikten förlängs till tolv år. Att detta knallröda, totalitära "vallöfte" hellre bör ses som ett "valhot" är förstås min personliga uppfattning. Men oavsett skolplikten förlängs till 12 år, 18 år, 25 år eller 35 år så är det innehåll, utformning och lärarkompetens som avgör - inte antalet år. Men det är logik, inte politik, och det är en jävla skillnad det.

Och du, det är ingen slump att hemundervisning är förbjudet i Sverige.

FN: Global education
AB: S miljardsatsar på vuxenutbildning
AB: Sverige är det enda landet i EU med en regeringschef som saknar akademisk utbildning och en finansminister som bara har grundskola.
AB: Alla skall med - till skolan
Webbsida: Riksorganisationen för Hemundervisning i Sverige (ROHUS)
Webbsida: Hemundervisning
Riksdagen: Avslag på motion 2013/14:Ub323
UR: Hemundervisning förbjudet
Adderat: Draksådd


* Skallerormen Zbigniew Brzezinskis son, Mark Brzezinski, är USA:s ambassadör i Sverige.
* SAP-elixir = en och samma patentlösning till alla problem oavsett karaktär.
* Göran Persson satsade runt 6 miljarder på det första "kunskapslyftet" 1997-2002. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar