onsdag 30 april 2014

Expressen, Norrland & Barack Löfven

Expressens Niklas Svensson har i dag sin skjutjärnsspalt full med vad han betraktar som "avslöjanden" om SAP och dess ställföreträdande partiledare Stefan Löfven. Svensson låter oss få del av att Löfven, och vad jag kan förstå även partiledningen, bunkern, kritiseras internt inom SAP för att ha för stort "Stockholmsfokus". Jawell, den kritiken har stämt i sextio år, är definitivt inte ny alltså, och således alls ingen överraskning. Inget parti och ingen regering har haft annat än storstadsfokus sedan 1950-talet och senaste gången "Stockholmsperspektivet" kritiserades gick ett gäng SAP-damer till attack i DN och krävde ett "storstadsparti" som motpol till lek- och låtsasmyndigheten Glesbygdsverket:


DN DEBATT: "Skapa ett statligt storstadsverk". Storstäderna behöver en "pådrivande lobbyorganisation", skriver socialdemokrater.
    

Problemen i glesbygden är väl kända: utflyttningen, arbetslösheten, det dåligt fungerande näringslivet, kommunikationerna med mera. Dessa frågor utreds och förs fram av Glesbygdsverket.

Glesbygdsverket är i dag en kunskapsbank kring glesbygdsfrågor och
en pådrivande lobbyorganisation för glesbygdens intressen.

En jämbördig pådrivande lobbyorganisation och kunskapsbank för
storstädernas intressen saknas.

Visserligen tillsätts utredningar med jämna mellanrum för att belysa
storstädernas situation, senast storstadsutredningen. Sådana
utredningar kan dock inte på långt när jämställas med att ha ett
helt verk till sitt förfogande för att utreda glesbygdsfrågor och
driva krav. Integrationsverket, som arbetar för integration av
invandrarna i det svenska samhället, berör bara en del av
storstädernas problem.

Storstäderna genererar tillväxt vilket föranleder påståenden om att
de redan är gynnade eller till och med alltför gynnade. Men i
själva verket har storstäderna problem som saknas i resten av
landet.

När en storstad genererar tillväxt och fler arbetstillfällen
tillkommer är det inte självklart att detta ekonomiskt gynnar
storstaden. Det är vanligare att det är pendlare som bor i
kranskommunerna som får de nya jobben än att det är de boende i
storstaden. Orsaken till detta är den segregation som inte bara
finns inom storstaden utan inom regionen som sådan.

På samma sätt som glesbygden lider av problem med utflyttning lider
många större städer av motsatt problem - inflyttning.

De som flyttar in är emellertid i stor utsträckning ungdomar utan
jobb och sekundärinvandrare från den omgivande regionen och riket.
Dessa grupper har tyvärr svårt att få arbete. Det blir kommunen som
får försörjningsansvaret för alla dem som inte får jobb. Samtidigt
pendlar varje dag mängder av människor, bosatta i rika
kranskommuner, in till storstäderna för att arbeta. mI
storstädernas kranskommuner bor människor i villor. Den höga
skattekraften gör att skattesatserna kan hållas låga. Välfärden
bekostas ändå och kostsamma sociala problem saknas. Detta gör det
mer lönsamt att bosätta sig i dessa kranskommuner. Storstaden
förser hela regionen med arbetstillfällen, utan att få något
tillbaka i form av skatteintäkter från arbetskraften som bor där.

Sammanfattningsvis har storstäderna en situation där en stor del av
invånarna tillhör grupper som har svårt att ta sig in på
arbetsmarknaden: invandrare, outbildade ungdomar, missbrukare,
långtidsarbetslösa. Dessa bor i särskilda områden avskilda från
resten av stadens invånare.

Enda möjligheten för de outbildade storstadsborna att kunna
konkurrera är genom utbildning. Detta kostar dock pengar - som
kommunen saknar på grund av de kostnader som går till socialbidrag.

Skatteutjämningssystemet tar hänsyn till storstädernas speciella
problem. Dock inte tillräckligt mycket med tanke på problemens
omfattning och vikten av att värna storstäderna eftersom de fungerar
som tillväxtmotorer för hela riket.

Ett storstadsverk som samlade kunskap på området och fungerade
pådrivande för storstädernas utveckling skulle vara ett viktigt
instrument för att på sikt komma till rätta med storstädernas stora
problem. Eftersom det finns ett glesbygdsverk borde även ett
storstadsverk inrättas. Storstädernas problem är minst lika stora
och kommer att växa i takt med att befolkningen koncentreras alltmer
till storstäderna.

Hillevi Larsson, riksdagledamot (s), Malmö; Britt-Marie Lindkvist,
riksdagsledamot (s), Malmö; Nalin Pekgul, riksdagsledamot (s),
Stockholm; Siw Wittgren-Ahl, riksdagsledamot (s), Göteborg

DN DEBATT 5/10 1999
..........................................................................................................
 

De fyra SAP-damerna, förespråkarna för ett storstadsverk, var representanter för de tre största städerna i Sverige - Stockholm, Göteborg och Malmö. Samma städer som fortfarande diskuteras, hyllas, tilldelas pengar och resurser. Städer i vilka det byggs bostäder, etableras företag och skapas jobb, där infrastrukturen utvecklas och nya fräsiga myndigheter etableras, etc. Inte en kvart går utan att svenska medier nämner stockholmgöteborgmalmö, stockholmgöteborgmalmö, stockholmgöteborgmalmö. Så visst, de få som vaknat till nu inom SAP har naturligtvis alldeles rätt i att partiet är Stockholmsfokuserat, men vilket av de svenska (socialist-) partierna är inte det? Samtliga riksdagspartier och de småpartier som aspirerar på att komma in i riksdagen till hösten ser på Sverige som bestående av stockholmgöteborgmalmö, och resten som glesbygd befolkad av byfånar. Men det är helt okej, så ser många "glesbygdsbor" i t.ex. Eskilstuna, Gävle, Luleå, Lund, Västerås och Karlstad på politikerna också - som enögda, skitpratande byfånar alltså.

Under min studietid hade jag en kurskamrat från Stockholm, f.ö. från den gamla Stockholmsadeln, som huserade på 12 kvadrat i studentkorridor. Efter några månader lät det så här:

- Nu har jag varit här ett halvår, och det är fan bara stockholmstockholmstockholm i nyheterna i radio, tv och i tidningarna. Är det alltid så här?

- Nä, sade vi, ibland är det nyheter om Göteborg och Malmö också.

En talande kortis ur Hasse & Tages monolog 2:15 för en liter mjölk:

Avståndet mellan Stockholm
och Luleå är 908 km. Nästan
100 mil alltså.
 
- Ta en sån som Hadar Cars till exempel, lustigt namn, i alla fall, Hadar Cars - han heter så - han blev inbjuden till Luleå, under valturnén, och skulle snacka där.
- Kan du komma till Luleå?
- Jag kommer, sa han, tog på sig rocken och började GÅ.

- Så kom då Cars till Tensta, och då sa han:

- È detta Luleå?
- Nää, sa dom, detta é Tensta. Luleå...dé e ju HUNDRA mil dit.

- Det var det jävligaste, sa Cars, det hade jag ingen aaning om.

Hasse Alfredsson i revyn Under Dubbelgöken, Berns 1979. 

 

 
Så, att SAP skulle vara fokuserat på Stockholm är femtio år gammal skåpmat, och ingenting att skriva hem till mamma om. 

Adderat: Sextio års avfolkning Om Nils G Åslings fika-myndighet och Norrlandsförbundet
Expressen: Löfven kritiseras för Stockholmsfokus
SAP: Framtidskontrakt för Stockholmsregionen
Almedalen 2010: Socialdemokraterna- det nya storstadspartiet
Webbsida: Norrlandsförbundet
Riksdagen: Motion 2000/01:N371, av Anders Ygeman (s)
SvD: Begränsa statlig opinionsbildning (Bo Rothstein)


Nästa heta "avslöjande" av Expressens Niklas Svensson:

Socialdemokraterna har kopierat Barack Obamas valkampanj, kan Expressen i dag berätta.

Jag skrattade verkligen gott åt detta "scoop". Sorry, Expressen, men det noterade jag - och säkert många med mig - för länge, länge sedan. Kolla här:

 
Bakgrundsdekoren på plats, redo att applådera:
 

 
Uppknäppt skjorta, ingen slips, nära publiken. Löfven t.o.m. på en liten catwalk:


 

 
Nja, här måste Löfven hetta till det lite:
 

           
Klapp- och doa doa-körer igen:

                                                                    Och storbilds-TV:
 


Kom igen Svensson, vi vet ju att du t.o.m. är villig att riskera fängelse för att komma över heta nyheter. Bättre än så här kan du.

Wikipedia: Dataintrångsaffären (dagsböter för Niklas Svensson)
Webbsida: SAP
Webbsida: Barack Obama

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar