måndag 21 april 2014

Draksådd

- Tillbaka till flumskolan, skriker partiledare och utbildningsminister Jan Björklund (fp) i SvD apropå Migrationspartiet de givmildas* senaste idiotpåfund att kladda runt i läroplaner, betyg och att tidsstudera de få lärare* svensk skola har kvar.

Ursäkta mig, herr skolministern, men man kan inte gå tillbaka till det läge där man sedan decennier redan är. Om det nu inte är så att herr ministern rent av företagit sig att dryfta ett kvantmekaniskt tankeexperiment, d.v.s. huruvida det är möjligt eller ej att samtidigt både vara och återgå till att vara, och om det är möjligt att avgöra om det ena möjligen övergår till det andra och i så fall när. . . Men nej, jag håller inte för troligt att en enfaldig folkpartist med majorsgrad som gått i svensk flumskola klarar av dylika reflektioner, vilket även torde anses som bekräftat sett utifrån Björklunds karriärer: militären och politiken. Say no more . . .

I dagens SvD bjuder Cecilia Stegö Chiló, Sveriges mest kortvariga kulturminister med 10 dagar på posten, på en intervju med NATO-kramaren och utbildningsminister Barack Björkl . . . - sorry: Jan Björklund skall det vara . . . lätt att skriva fel numera, händer titt som tätt av någon anledning. Men det är väl det där papegoj-evangeliet Björklund hänvisar till i artikeln, om "frihet och demokrati"  (freedomanddemocracy freedomanddemocracy freedomanddemocracy etc.).

Nåväl, krigskramande skolmästare Björklund säger sig på 1970-talet (tänka sig . . .) ha drabbats av en uppenbarelse om att den svenska skolan körde i diket och att "kravlöshet och oordning"  gjorde sitt intåg. Tja, det är ingen hemlighet vad som hände och varför, och det är inte isolerat enbart till Sverige utan det är ett världsomspännande fenomen som började mer än hundra år tidigare*. När statsmakterna via massutbildning grep kontrollen över barnens socialisation var det kört; den globala kollektiva dumheten var målet.

Målet nåddes med råge redan för decennier sedan och den uppnådda effekten biter nu de makthungriga globalisterna hårt i stjärten enär befolkningar världen över har fördummats så ini helvete att det blivit ett globalt samhällsproblem. Förmågan att tänka nytt och innovativt är utraderad, all nyfikenhet och kreativitet är effektivt dödad och likaså människors initiativförmåga. Befolkningar som varken kan tänka brett, smalt eller ens begränsat är inte till någon nytta vare sig för egen del eller samhällets, men så blir det när högst ointelligenta men extremt manipulativa och baksluga globalister dikterar universella villkor utifrån egennytta. Den gamla, väl uttänkta planen om den kollektiva dumheten har alltså agerat bumerang och på returen smashat det globala etablissemanget rätt i plåten. Well well, som man sår får man skörda.

Över hälften av gymnasieeleverna i en svensk undersökning vet inte vad de ska betala om de får 15 procents rabatt på 720 kronor. Nu slår svenska forskare larm om dåliga matematikkunskaper.
Elevernas resultat när det gäller begrepp och enkla räkneoperationer är ungefär desamma i åttan som i sexan. Till och med under det första året på gymnasiet har hälften av eleverna problem med grundläggande beräkningar som de borde ha lärt sig under mellanstadiet.
          Hufvudstadsbladet, Finland: Svenska gymnasister kan inte 7x8+5

Nu till 10 000-kronorsfrågan: Vilka konsekvenser får det att gymnasister inte kan 7x8+5?

Svar: Att jag efter något decennium inte stod ut längre, utan sade upp min universitetstjänst*. På den nivån skall man inte lära ut småskolans ABC, och lära studenter att läsa, skriva och räkna. På den nivån skall man inte ha lärarstudenter som inte vet vad versaler, punkt- och kommatecken är eller hur de skall användas, inte heller skall man på den nivån ha journaliststudenter som aldrig läst en dagstidning. På den nivån skall man inte ha friståendekursare som ifrågasätter varför de skall begripa alla "svåra ord" i böckerna. På den nivån skall man inte heller ha "kollegor" som aldrig själva läst en bok, inte har någon akademisk examen, som inte vet vad en kursplan är. Inte heller skall man ha "kollegor" som inte vet vad en "fakultet" är, som betygsätter utifrån om de "gillar" en student eller ej, som godkänner studenter utan examination, och som struntar i att utvärdera kurser. Jag skulle kunna fortsätta att rada upp helvetiska exempel i all jävla oändlighet, men jag är övertygad om att du har fattat grejen.

Nu till 100 000-kronorsfrågan: Vet jag hur man skall lösa problemen i skolan?

Svar: Ja.

Huruvida jag ägnade mig åt samhällsnytta eller egennytta när jag för flera år sedan sade upp min tjänst kan jag inte svara på, men det var antagligen 50/50. Ingen kan vända en enorm oljetanker ensam - särskilt inte om makten inte vill ha den vänd.


HBL: Svenska gymnasister kan inte 7x8+5
SvD: Låga mattekunskaper sänker nivån på högskolan
DN: Matteras på KTH och Chalmers
SvD: MP: Nationella proven ska utvärderas
SvD: Ingen reträtt för Björklund
DN:  Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet
SvD: Lärarnas röster hörs inte i skoldebatten
Regeringen: Strategi för Sveriges samarbete med Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation 2014-2017 PDF
UN Chronicle: Vol. No 4 2013: Education
Adderat: Den globala, kollektiva dumheten
Adderat: Det stora bedrägeriet
 
 
* Yrkestiteln "lärare" är i extremt många fall en grav eufemism 
* Migrationspartiet de givmildas webbplats
* Folkskolans införande 1842
* Universitet och högskola är två skilda saker, men det har kletats ihop till en sorts kombinerad röra eftersom s.k. programstudenter (yrkesutbildningar) ger mycket mycket högre studentpeng. Fristående kurser (teoretiska) ger bara nålpengar. Men det är en del av strategin att kväva det breda tänkandet till förmån för yrkesslavar.
 
* Rent allmänt: Folkpartiet liberalerna gick år 1994 till riksdagsval på det fullständigt rubbade vanvettsförslaget att varje unge skulle ha en egen dator i skolan.


1 kommentar:

  1. Tror fanimig jag oxå har lösningen på dumheterna i flumskolan, och även samhällets övriga dumheter. Bara att avskeda alla tillförordnade fåntattar som egentligen vet lika väl som vi vad problemet är, men som är mer rädda för konflikter än att göra det som måste göras....

    Ska bjuda grabbarna på god irländsk whiskey ikväll, då jag råkar vara född denna dag då Sverige fortfarande fungerade.

    Vi lyssnar givetvis på äkta musik med äkta lirare dessutom. T.ex. Gene Watson "got no reason now for going home" Live
    Rock On säger Blodis

    SvaraRadera