torsdag 24 april 2014

500 miljarder, Borg och de "lönsamma"...

Jaha, då har det kommit i tryck, det alla svenska "demokratiska och transparenta" kommuner gör allt för att mörklägga. Ja, inte bara kommunerna mörklägger, även regering och riksdag undviker att ta upp ämnet och media låtsas som det regnar. Allt är med andra ord som vanligt i DDR-Sverige.

Det så kallade "ämnet" är tätt kopplat till det som vi, verklighetens folk, har sett en längre tid i våra hemkommuner. Indragningar och neddragningar på alla områden, kommundelar som förfaller, äldre som vanvårdas och svälter, bibliotek som stängs, grönytor, parker och diken som inte klipps eller städas, sönderkörda vägar, fullpackade dagis och skolor med för stora elevgrupper, men inga skolböcker. Gator och torg är skräpiga och skitiga och sopkorgarna är översvämmade. Ingen tömmer återvinningsstationerna, skatterna höjs och nya käcka avgifter uppfinns hela tiden men räcker aldrig till. Ytterligare något som inte räcker till är bostäder; det kommunala bostadsaktiebolaget här har 6 lediga hyreslägenheter och 7 000 personer i bostadskö men ingenting byggs. Det enda som kommunen  har mer än tillräckligt av, sett ur medborgarnas, skattebetalarnas, perspektiv, är invandrare och asylsökande, men politikerna fortsätter lik förbannat att släppa in fler.

Och slutligen kommer vi då till det mörklagda "ämnet" som är skuldsättning. Jag läser i Dagens Samhälle att de svenska kommunernas skulder uppgår till 500 miljarder, nästan 14% av BNP, och som i årsränta kostar oss omkring 10-12 miljarder. För att få ett hum om vilka siffror vi rör oss med så kan vi ställa den kommunala låneskulden på 500 miljarder i relation till den svenska statsskulden, vilken i mars 2014 uppgick till ca 1 247 miljarder. År 2011 uppgick den kommunala låneskulden till 336 miljarder och statsskulden till 1 056 miljarder.

De ytterligt få ställen som nämner den fruktansvärda kommunala låneskulden nämner inte invandring eller asylsökande med ett enda ord. Men däremot redovisas mycket ingående och tydligt de ökande kostnaderna för kommunernas äldre invånare och för det ökade antalet barn i grundskolan. Men tro inte att det med ett ord nämns att dessa båda grupper tillför något till samhället, ånej, det är bara invandrare och asylsökande som är lönsamma och betraktas som närande tillgångar. Aldrig med ett ord nämns att invandrare och asylsökande kostar.

Riksmeteorolog/finansminister Anders Borg höll en presskonferens den 20 februari i år i vilken han aviserade en halv liter skattehöjningar, ett par deciliter försämringar och en kopp övriga jävligheter. Allt som allt var det inga direkta överraskningar, men än är det inte val så fler lågtrycksprognoser om ytterligare skattehöjningar och försämringar lär vara att vänta.

Borg nämnde helt kort, liksom i förbigående så där, att en "kraftig ökning av asylsökande väntas", vilket icke alls var förvånande eller ens i närheten av att vara en nyhet för vaket folk. Men vad som framstod som synnerligen oklart, rent av obegripligt, och som ingen i den journalistiska måsflocken varken ifrågasatte eller bad om förklaringar till var följande:

Han [Borg] betonade dock att migrationskostnaderna inte är kopplade till svensk ekonomi, utan är en extern faktor.
           SvD: Borg förslår skattehöjning

What? De mångmiljardkostnader Sverige har för politikernas invandringsorgier skulle alltså inte belasta svensk ekonomi, utan är en "extern faktor". Vem, vilka eller vad fan belastar kostnaderna då - Finland, eller? Och vad i hela hälsingland är det för "extern faktor" Anders Borg hänvisar till? Som vanligt ramlar det bara ut fullkomligt obegripligt svammel, ludd och lögner när kalkylbladet Borg låter munnen gå. Men, varav huvudet är fullt talar munnen . . .*

Kan det möjligen vara så att Anders Borg inte betraktar kommunal ekonomi som svensk ekonomi?
Oavsett vilket så ökar både den kommunala och den statliga låneskulden - trots politikernas alla berikande, lönsamma invandrare och asylsökande. Och märk väl, inte en enda politiker, oavsett färg, nämner den kommunala låneskulden eller kostnaderna för migration. Tänka sig . . .

Regeringen: Migration - en nyckel till utveckling 
FN: Global Forum on Migration and Development vilket styrs av Storspindeln himself
FN: Global Migration Group
FN/DESA: High-level Dialogue on International Migration and Development

Dagens Samhälle: Ingen debatterar kommunernas 500 miljarder i lån
Svensk KommunRating:  Skuldbubblan i kommunsektorn växer
Dagens Industri: Grekisk fälla för svenska kommuner
SVT: Linköpings kommun: 15,2 miljarder i lån
Webbsida: Kommuninvest Sverige AB (kommunernas bankomat)
Dagens Samhälle: Sveriges fattigaste kommuner (2012)
SvD: Kommunerna skyldiga 336 miljarder (2011)
SVT: Kommunerna skyldiga 336 miljarder (2011)

Riksbanken: Den svenska statsskulden mars 2014
Riksbanken: Den svenska statsskulden juni 2011 PDF

* Eg. Varav hjärtat är fullt talar munnen, men det gäller inte i just det här fallet.

1 kommentar: