lördag 22 februari 2014

Blodiga imperiekrig

Jag anser att de senaste händelserna i Ukraina föranleder ett mer visuellt blogginlägg än vanligt.
Var och en får dra sina egna slutsatser.
 
 
EU 28:
 ÖSTRA PARTNERSKAPSLÄNDERNA:


EU Observer:  Ashton off to Kiev with new financial offer
EU Observer: Georgia PM says 'Why not?' on Eurasian Union
Georgiens regering: Meeting of Irakli Garibashvili and Carl Bildt
Georgiens regering: Prime Minister thanked the Speaker of the Swedish Parliament Per Westerberg
EU Observer: EU giving more money to Georgia and Moldova
Moldova's News: The Pro-European Coalition has launched a campaign to inform the people of Moldova about the European integration process.
EurActiv: EU loses Armenia to Russia’s Customs Union
News AZ: Azerbaijan, EU replace Association Agreement with new strategic partnershipMEDELHAVSUNIONEN:

Algeriet, Egypten, Irak, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Syrien, Tunisien, Turkiet

Euro-Mediterranean


Tänk efter noga nu: I vilka stater i (den snart 40-åriga) medelhavsunionen pågår det eller har varit så kallade "uppror", "inbördeskrig", social och/eller politisk "oro", och "upplopp" de senaste åren?

Commissioner Stefan Füle regularly highlights how civil society is now much more systematically associated with EU policy dialogue and involved “in the preparation of our programs and interventions.".
          The German Marshall Fund of U.S: Funding Arab Reform?  PDF


 Moderat agentverksamhet?
Jarl Hjalmarson Stiftelsen bildades efter Berlinmurens och järnridåns fall och har till uppgift att främja samverkan och europeisk utveckling grundad på frihet, demokrati och marknadsekonomi. Detta sker genom upplysning och information till politiska partier och organisationer om demokrati och europeisk integration.
De första åren koncentrerade Stiftelsen sin verksamhet främst till länder i närområdet: Estland, Lettland, Litauen, Polen och S:t Petersburg-området. Under senare år har Stiftelsen skiftat och vidgat sin verksamhet till andra länder och områden. Azerbadjan, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Balkan, Turkiet, Afrika och Latinamerika är i princip de länder och regioner där vi är verksamma. 
Jarl Hjalmarson Stiftelsen är en till Moderaterna närstående organisation. Verksamheten finansieras i huvudsak via Sida inom ramen för det partianknutna biståndet. Det partianknutna biståndets övergripande mål är att bistå i utvecklingen av ett väl fungerande partiväsende samt främja ett representativt demokratiskt styrelseskick.
            Jarl Hjalmarson Stiftelsen


Se även inlägget: Så kallade "uppror" och svensk terrorpolitik
EU Commission: Working together in the Mediterranean – more important than ever  

ÖVERSIKTSKARTA:
ROMERSKA IMPERIET ÅR 117:Angående vad som i dag går under benämningen Medelhavsunionen så är ett längre inlägg under bearbetning sedan i höstas, och kommer att läggas ut framöver. Den långa bearbetningstiden har sin grund i att tidigare försök av skribenter att åskådliggöra avtalen mellan EU och södra medelhavsländerna, konsekvent avfärdats som konspirationsteorier. Min källgranskning är därför minutiös, och det får ta den tid det tar. Ty någon konspirationsteori är det icke fråga om, och än lever många av dem som var med när det begav sig. 


Voice of Russia: Intervju med Paul C. Roberts: No question about U.S. involvement in Ukraine
Paul Craig Roberts: Russia Under Attack
SR: USA finansierar ukrainska "oppositionen" med 20 miljoner dollar i veckan

P.s. Island tycks ha kommit på andra (bättre) tankar: Iceland to officially withdraw EU accession bid D.s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar