onsdag 4 december 2013

Den globala, kollektiva dumheten

. . . eller - kvitto på att den socialistiska skolpolitiken snart är i hamn.


- Mycket allvarligt, men trots allt förväntat.
Partiledare och utbildningsminister Jan Björklund (fp) Expressen 2013-12-03

 – Vi håller på att förlora något i Sverige, som vi med rätta varit stolta över. Jag är genuint orolig.
Partiledare Stefan Löfven, (s) Expressen 2013-12-03

 

Tack vare den lutherska kyrkans husförhör hade Sverige en befolkning med hög läskunnighet redan vid 1600-talets slut. Skrivkunnandet satte fart vid folkskolans intåg 1842, och med den en ökande allmänbildning.

Det svenska utbildningsväsendet höll imponerande hög kvalitet, även internationellt sett, och det lade grunden för såväl teknisk som social utveckling och innovationsförmåga - egenskaper som föder välstånd. Men sedan spårade det ur, som ett ostoppbart malmtåg i expressfart, rätt ut i den kollektivistiska periferin. Fort var det gjort att förvandla en framgångsrik kunskapsskola till en antiintellektuell, kollektivistisk apparat som hade till uppgift att spotta ut konforma, rättänkande - och tillika lyckliga - samhällsmedborgare. Det var den svenska skolans huvudsakliga uppgift, inte att syssla med något så samhällsskadligt som kunskapsförmedling och -utveckling.

Som så mycket annat i svensk politik hämtades den nya flumpedagogiken från USA*, importerad av det svenska samhällets malthusianer, Rockefellerstipendiaterna och de sociala ingenjörerna Alva och Gunnar Myrdal. Och det som tilltalade de Myrdalska socialisterna var givetvis den unika möjligheten att via skolan tillgripa sig makten över barnens fostran. Precis som våra högersocialistiska regeringar gjort - och fortfarande gör. Självständigt tänkande medborgare är inte populära i några kretsar.

The study of the child, creation of experimental schools, acceptance of the role of education in restructuring society.
The central focus has been on child-centred education, social reform through education, democracy, world citizenship, international understanding and the promulgation of world peace.
Ur: The Internationality of Progressive Education (förf. & år?)

Inte bara SAP berusades av möjligheten att kapa barnens hjärnor, utan framför allt Folkpartiet tilltalades av idén, men även Bondeförbundet och Högern såg möjligheterna - givetvis ur det högersocialistiska perspektivet. Med andra ord är Jan Björklunds och Stefan Löfvens uttalanden i Expressen (ovan) helt enkelt bara billiga politiska akrobatkonster.

Och kladdandet och manipulerandet med det som en gång var den svenska kunskapsskolan fortsätter och fortsätter och fortsätter:

Pressmeddelande 2013-12-03 
Skolforskningsinstitut inrättas
Professor Per Thullberg blir ordförande i Skolforskningsinstitutets styrande nämnd. Lärare och förskollärare ska ges bättre förutsättningar att kunna omsätta relevanta nationella och internationella forskningsresultat i praktiken.
Undervisningen i klassrummen ska vara forskningsbaserad, och det finns ett starkt behov att öka fokus på den forskning som tar sikte på att höja kvalitet och resultat i undervisningen. Lärare behöver ökad kunskap om effektiva metoder och arbetssätt i skola och förskola.
Regeringens avsikt är att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 september 2014.
****************
The four major theoretical perspectives concerning globalization and education are world culture, world systems, postcolonial, and culturalist. The major global educational discourses are about the knowledge economy and technology, lifelong learning, global migration or brain circulation, and neoliberalism. The major institutions contributing to global educational discourses and actions are the World Bank, the Organization for Economic Cooperation and Development, the World Trade Organization, the United Nations, and UNESCO.
Spring, Joel (2008) Research on Globalization and Education. I: EDUCATIONAL RESEARCH June 2008 vol. 78 no. 2
  
Oavsett om regeringen är blå, röd, röd-grön, röd-blå eller rena rama regnbågen, så är politik och syfte detsamma. Vad det handlar om är striden om vem som skall ha den framtida makten över kollektiven.
Enkelt, men uppenbarligen svårt att fatta.


 PISA-rapporten i sin helhet här nedan.

Bildlänk till PISA-rapporten här nedan.

PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do (Volume I)


Starka politiska och ekonomiska krafter ligger bakom. Medmänniska, inse att du är en bricka i ett spel - vakna, innan det är för sent.


* Den s.k. reformpedagogikens rötter återfinns i teosofin (Blavatsky m.fl.) och spreds frenetiskt av "grundaren" Beatrice Ensor via bl.a. tidskrifter som The New Era (UK) och Progressive Education (USA), samt flitigt resande. Ensor var även grundare av förbundet New Era in Education (NEF). Och tyvärr var NEF starka påtryckare och medverkande i skapandet av det inflammerade FN-organet UNESCO.


SvD Exp 2

1 kommentar:

  1. Även i denna gren *) "Sämst i klassen" är alltså Sverige bäst (= rasar mest). Hur kan det komma sig - enligt författaren?
    *) Sverige är ju - utan någon som helst konkurrens - bäst i grenen "Asylinvandring med anhöriginvandring"

    SvaraRadera