onsdag 18 december 2013

3: TTIP = Wow! Hela 1 700 teoretiska spänn per år!

I går, måndag, startade rond 3 i TTIP-förhandlingarna, denna gång i Washington D.C. och möjligen är denna medborgarfientliga sammankomst anledningen till att femdygnsprognosen för den amerikanska huvudstaden visar på ett envist lågtryck med regn och blåst.

Jag känner inte till alla punkter som ligger på förhandlingsbordet denna omgång, men några har jag lyckats vaska fram:

Avregleringar gällande handel med varor
Göra det lättare att investera i varandras ekonomier
Öppna för handel gällande tjänster, energi och råvaror
Göra det lättare att sälja på varandras marknader genom att:
     a) harmonisera respektive regelverk
     b) möjliggöra för EU:s och USA:s  myndigheter att arbeta närmare varandra i framtiden

Och vad, mer exakt, betyder då ovanstående? Well, egentligen betyder det ingenting annat än det som redan sagts, och sedan upprepas som mantran, men några av punkterna går att kasta ett visst ljus över.

Om punkt 4b) möjliggöra för EU:s och USA:s myndigheter att arbeta närmare varandra i framtiden, har jag fått fram att det redan är klappat och klart för ett "samarbetsråd", en slags lagstiftnings- och regleringsmyndighet som skall roddas av myndigheter, branschföreträdare från EU-kommissionens generalsekretariat (SG) och US Office for Information and Regulatory Affairs (OIRA)

Samtalen gällande energi tycks vara en aning, om uttrycket tillåts, explosiva. USA är i besittning av den fjärde största skiffergasreserven i världen, vilket är något som EU gärna vill ha access till. USA i sin tur är väl inte direkt peppade på att sälja gas som måste uppfylla de höga europeiska kvalitetskraven så USA vill att EU ökar elasticiteten i det regelverk som begränsar införseln av  skitiga bränslen. Naturligtvis rimmar detta illa, eller skall vi säga står i direkt motsats till, med regeringar som agerar hysteriska klimatalarmister, eller hur? Men å andra sidan, ju skitigare bränslen, desto mer cash in till CO2-kontot. Ka-chinng!

Att investera i respektive ekonomier må låta tämligen harmlöst, men frågan är såväl omstridd som besvärlig i och med att den omfattar investerarskyddet*, vilket för närvarande uppgår till 250 000 spänn per kund och institut. Det som stör här är dels risken för att medlemsländernas nationella föreskrifter kan undermineras och att den nationella suveräniteten går förlorad. EU har nämligen kapat åt sig rätten* att förhandla om gemensamma investeringsregler för alla medlemsstater. Handelskommissionär Karel de Gucht har försäkrat att regelverket skall "förbättras" i syfte att förhindra missbruk. Tänka sig . . .

EU:s rätt hyfsade konsumentlagstiftning är ytterligare ett område som kan vara utsatt för "harmonisering" i negativ riktning. Skillnaderna mellan EU:s och USA:s konsumentlagstiftning är som mellan natt och dag; inte på en punkt överensstämmer regelverken med varandra. Kommissionen har försäkrat att man inte kommer att tafsa på den europeiska lagstiftningen, men trots det så ingår konsumentlagstiftningen ändock i förhandlingspaketet.  

Det har kvirrats i snåren om att bl.a. oligarkerna i Council of Foreign Relations (CFR) är sura som mordiska citroner över européernas kraftfulla njet till GMO-produkter och produkter framställda av klonade djur*. Och märkningen av GMO- och klonprodukter är ytterligare en surdeg som inte bara européerna ställer krav på. Märkningen var uppe i den amerikanska kongressen för några veckor sedan men röstades ned, och man avser inte att ändra uppfattning i frågan. Viktigt är även att en märkning skall och måste gälla alla produkter, inte bara det vi stoppar i munnen. Även det t.ex. boskap stoppar i munnen, djurfoder alltså, skall märkas så lantbrukare kan välja att inte föda upp djur på GMO-foder.

Sedan TTIP-förhandlingarna började har USA och EU hunnit med att ha över 600 konsultationer med industrin, vilka är skapare och "ägare" av TTIP, men bara fem (5) möten har avhållits med representanter för "allmänheten". Vilka allmänhetens representanter är vet jag inte, men det är väl antagligen konsument- och miljöorganisationer etc. vilkas krav (om de nu har några?) knappast kommer att tas i beaktande.

Här nedan ett utdrag från britternas motsvarighet till CFR, som belyser det faktum att det är finansnekrosen som är huvudmän för TTIP-förhandlingarna och det är den som kallar in marionetterna för avrapportering.

Both sides have stressed the need for transparency, which is rare in trade agreement negotiations. This openness has helped to keep all parties informed, including answering questions from industry stakeholders. Following the November round of negotiations in Brussels, an open question-and-answer session was attended by more than 400 groups interested in the outcome of the TTIP talks. Among them were stakeholders as diverse as the World Wildlife Fund, manufacturers of generic drugs and cosmetics, and representatives of the insurance, intellectual property and automotive industries.
          Royal Institute for Foreign Affairs (Chatham House)
         

Och här nedan uttalar sig en i TTIP väl insatt vd för GMO-företaget BASF:

- Simplification, minimisation and avoidance of regulation are on the road map of the chemical industry.  
-The EU and US chemical industry have started to prepare a joint position they want to present to negotiators. It is good when industry comes forward with what they have in mind.
Kurt Bock, CEO of BASF

Och, som grädde på moset ett utdrag ur ett debattinlägg från madam handelsminister Eva Björling:

Sverige kan spela en viktig roll och därför lanserar regeringen nu en strategi som ska bidra till att nå ett frihandelsavtal med USA i hamn, vilket kan öka handeln avsevärt och ge varje svensk uppemot 1700 kronor extra i plånboken varje år.

Jaha, det är fullt möjligt att vi rent teoretiskt kan casha in 1 700 spänn per år, men vad kostar avtalet medborgarna per år? Det vill jag veta.

Nog är det väl själva fan om inte 850 miljoner europeiska och amerikanska medborgare skall kunna köra dessa opaka TTIP-förhandlingar med dess gravt berusade chaufförer i diket. Det största handelsavtal i världshistorien som någonsin satts i rörelse måste inbegripa fler aktörer än finansnekrosen och de politikermarionetter som enbart tjänar till att sätta avtalet på pränt. 

Starka politiska och ekonomiska krafter ligger bakom. Medmänniska, inse att du är en bricka i ett spel så vakna - innan det är för sent.

Övriga inlägg om TTIP
TTIP, Syrien och Sions Vises protokoll
2: Snart i ett Europa nära dig
1: Snart i ett Europa nära dig?
Välbevakat opium till folket
Snowdens "manifest"
Monsanto, Fox News och frihandelsavtalet

Sions Vises Protokoll på svenska PDF

* Ungefär samma sak som insättningsgarantin/bankgarantin, fast denna garanti gäller värdepapper.
* 2008 eller 2009, tror jag det var.
* I USA är kloning tillåtet bl.a. i boskapsuppfödning.

Eva Björling i Dagens Industri

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar