måndag 4 november 2013

Snowdens "manifest"

Allas vår kanoniserade övervakningsläcka, Edward Snowden, har totat ihop ett sorts "sanningsmanifest" som Der Spiegel publicerade i gårdagens (3/11) pappersupplaga. Naturligtvis är Snowdens alster på intet sätt oåtkomligt då många haft vänligheten att publicera Snowdens lilla pamflett på sina webbsidor, och jag publicerar här nedan min översättning från tyska till svenska.

A MANIFESTO FOR THE TRUTH

På mycket kort tid har världen lärt sig mycket om oansvariga hemliga organ och om ibland olagliga övervakningsprogram. Ibland försöker dessa hemliga organ medvetet att dölja sin bevakning av höga ämbetsmän eller allmänheten. Medan NSA och GCHQ verkar vara de värsta syndarna - detta är vad de för närvarande tillgängliga handlingarna tyder på - får vi inte glömma att massövervakning är ett globalt problem som behöver globala lösningar.

Sådana program är inte bara ett hot mot privatlivet, de hotar även yttrandefriheten och våra öppna samhällen. Förekomsten av spionteknik bör inte bestämma politiken. Vi har en moralisk skyldighet att se till att våra lagar och värderingar begränsar övervakningsprogrammen och skyddar de mänskliga rättigheterna.

Samhället kan bara förstå och kontrollera dessa problem genom en öppen, respektfull och saklig debatt. I början var vissa regeringar så besvärade av avslöjandena om massövervakning att de inledde en aldrig tidigare skådad förföljelsekampanj för att undertrycka debatten. De hotade journalister och kriminaliserade publiceringar av sanningen. Vid denna tidpunkt kunde inte allmänheten värdera nyttan av avslöjandena. De förlitade sig på sina regeringar att fatta korrekta beslut.

Idag vet vi att detta var ett misstag och att sådana åtgärder inte tjänar allmänhetens intressen. Den debatt som de ville förhindra kommer nu att börja i länder runt om i världen. Och istället för att göra skada står det klart att allmänhetens nyvunna kännedom lett till samhälleliga fördelar, eftersom man nu föreslår reformer i form av ökad kontroll och ny lagstiftning.

Medborgarna måste kämpa mot undertryckande av information gällande frågor av vital betydelse för allmänheten. Att säga sanningen är inte ett brott.

Av: Edward Snowden. I: Der Spiegels pappersupplaga 2013-11-03.

Well, det var sannerligen ett mesigt "manifest" som vilken normalbegåvad tolvåring som helst kunnat knåpa ihop. Och denna explosiva skapelse hade till råga på allt skickats i krypterad form till Der Spiegel - antagligen för att skona världens alla statsanställda "Peeping Toms" från att skratta ihjäl sig.

Det har naturligtvis framgått att jag inte för en sekund tar Edward Snowdens avslöjanden på allvar. Inte för att avslöjandena inte är sanna, för det är de, utan för att de, framför allt för regeringarna, varken är nya eller avslöjande. För större delen av medborgarna förstår jag att det uppfattas som avslöjanden, men icke på långa vägar för hela befolkningen.

Jag är inte helt säker på vems uppdrag Edward Snowden idkar utpressning, men i nuläget lutar det åt att såväl USA:s som EU:s regering(ar) kan vara offer, då båda sidor har synnerligen obekväm och besvärande lagstiftning i respektive pipeline. Besvärande så till vida att lagstiftningarna, om de går igenom - eller inte går igenom, sätter käppar i hjulen för att nå de redan fastställda målen med TTIP. Alltså det transatlantiska partnerskapsavtalet, eller det som i folkmun kallas "frihandelsavtalet".  

Det finns bara en maktfaktor som kan idka utpressning mot, och få hela regeringar att antingen böja sig eller falla. 

Du vet vilken.


P.s. Gällande Sveriges olika roller i denna soppa så rekommenderar jag att du även tänker på teknik, 1990-talet. D.s.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar