måndag 11 november 2013

Den ensamme terroristen...

Jag läste i SvD att korrespondenten Åsne Seierstad givit ut boken En av oss, vilken synes vara ytterligare en titel att addera till den redan överfulla genren journalistisk amatörpsykologi. Förstå-sig-påaren Seierstad har inte missat ett gyllene tillfälle att göra stålar på ett ihoprafsat pseudoanalytiskt hopkok om Anders Behring Breivik. En person som hon aldrig träffat, men för s.k. journalisters del  brukar det oftast vara uteslutet då de föredrar att teckna sin egen sanning om andra.

Jag utgår helt kallt ifrån att Åsne Seierstad underlåtit att beskriva Anders Behring Breiviks ideologiska hållning - f.ö. något som samtlig media varit enade om att förtiga - och att de kopplingar som gjorts till ett svenskt riksdagsparti inte alls är långsökta, även om ansatsen och de flesta slutsatserna är felaktiga.

En viss inblick i den frågan, och svar på andra frågor, får den som tittar på inslaget Zionist terrorism in Norway, av David Duke här nedan..


Founder of Paideia
Styrelseledamot i Paideias styrelse
Biografi
World Zionist Organization
The Herzl Award/sionistpriset is awarded annually by the Department for Zionist Activities of the World Zionist Organization to outstanding young men and women in recognition of their exceptional efforts on behalf of Israel and the Zionist cause.
Svensk pristagare 2006Inga kommentarer:

Skicka en kommentar