fredag 29 november 2013

2: Snart i ett Europa nära dig?


Ja, som väl alla vet så har finansnekrosens handgångna springpojkar från båda sidor av Atlanten helt nyligen träffats i Bryssel för avtalsförhandlingar. I vanlig ordning har dörrarna varit låsta, gardinerna fördragna och högsta möjliga opacitet har rått. Vilket ju är fullkomligt normalt, då såväl EU som USA är de absolut största förebilderna när det gäller den särskilda demokratimodell som kännetecknar totalitära socialiststater. TTIP är enbart till för minoriteten, d.v.s. grabbarna som stinker av kallbrand.
 
Något litet har dock sipprat ut om vad som togs upp vid TTIP-förhandlingarna, och jag må säga att de olika avtalspunkterna signalerar synnerligen irrationella och spridda skurar. Dock bör vi som tillhör "verklighetens folk" lämna den diskussionen därhän, då sunt förnuft och logik knappast är tillämpbara storheter i förhandlingar som gäller vem som kan grabba åt sig mest för egen del.
 
De områden som diskuterades gällde investeringsregler, tjänstehandel, energi, råvaror, olika typer av reglering och lagstiftning, harmonisering av föreskrifter och lagstiftning, tekniska hinder för handel, offentlig upphandling, växtskydd, immaterialrätt*, hygieniska åtgärder (!?), konkurrenspolicy små och mellanstora företag. Ett stort antal reglerings- och lagstiftningsfrågor avhandlades gällande medicinsk utrustning, kemikalier, bilar, bekämpningsmedel (-tjena Monsanto!), kosmetika, informations- och kommunikationsteknologi och läkemedel.
 
Well, den globala finansnekrosens största utmaning är som bekant att få allt och alla att konkurrera med varandra. Familjemedlemmar skall konkurrera med varandra, städer skall konkurrera, företag skall konkurrera, kommuner skall konkurrera sins emellan, länder skall konkurrera, unioner skall konkurrera. Kort sagt, det viktiga är att slå sig fram, att kuppa, köra armbågen i den som står i vägen, hota och muta, gå över lik, utpressa och, sist men inte minst, att inte bry sig om något annat än sig själv och sitt. 
 
Den eufemism finansnekrosen och deras springpojkar använder för ovan nämnda fenomen är konkurrenskraft. Själv benämner jag det med den korrekta termen socialdarwinism. Då vet vi i alla fall var vi har varandra.
 
Nå, om vi låtsas att det verkligen handlar om konkurrens, så låt oss då se på gällande förutsättningar gällande blott två områden, varav åtminstone det ena redan varit uppe på förhandlingsbordet.
 
 
Dagligvaror
 
Översikten har ett par år på nacken, så vi kan antagligen utgå ifrån att vissa förändringar har skett. 

 

Klicka här för full storlek (förstoringsglas finns på sidan)


Mediciner/läkemedel

Dokumentären nedan har satts samman av den eminente James Corbett, Corbett Report. Jag garanterar dig en ytterst lärorik och fullkomligen häpnadsväckande upplevelse. Den är bra, mycket bra. Notera särskilt hur systemet med läkare är uppbyggt.

Rockefeller Foundation
Rockefeller Population Council
The Rockefeller University
Rockefeller Philantropy Advisors

* Immaterialrätten: Ojojoj, här kommer det att kosta pluring. Vi snackar många sköna miljarder dollar/år. Du betalar, of course.

Läcka PDF angående den digitala marknaden och telecom i EU.

Bildkälla 10 Mega Corps: Modern survival blog
Källa Rockefeller Medicine: The Corbett Report

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar