fredag 11 oktober 2013

Zigenare, snyftanden och mentorer

Gårdagens EU-debatt om zigenarna var såväl intressant och explicit som fullkomligt patetisk, typisk och störtlöjlig. Credit skall ges till ett fåtal, främst herrar, som åtminstone tog bladet från munnen i denna församling av snyftande kärringar av båda könen.

De mest frekventa orden under debatten var diskriminering, exkludering, förföljelse, marginalisering, fattigdom, minoritet, utmaning, kränkningar och intolerans. De svenska dumskallarna till parlamentariker, Anna Hedh, Anna Maria Corazza Bildt, Cecilia Wikström och Mikael Gustafsson tävlade om vem av dem som var mest chockad över det nyligen uppdagade zigenarregistret och vem av dem som skämdes allra, allra, allra mest. Corazza Bildt hade för övrigt inte behövt använda sin mikrofon - hon skrek så jag fick dra ned ljudet på datorn med tre fjärdedelar... 

Den italienske parlamentarikern Claudio Morganti, Lega Nord, tog upp att man i Italien nyligen utfört arresteringar av zigenska kriminella grupper som bl.a. tvingar småbarn till prostitution och stölder. Vid arresteringarna beslagtogs bl.a. 300 000 €uro och mängder av stöldgods, och intressant nog ingick dessa kriminella element i de familjer/klaner som fått hus i Pisa och Toscana, bekostade av EU-medel. För den sanningen fick Morganti naturligtvis på skallen av talmannen som ansåg att han hade "gått för långt", samt av Luxemburgs kristdemokratiske parlamentariker Frank Engel, som anklagade Morganti för lögn. För den anklagelsen fick den sanningsskyende Engel en applåd.

Kristdemokraten Christian Dan Preda från Rumänien drog den klassiska snyftaren i gårdagens debatt. Med lagom darr på stämman talade han om det hjärtskärande i att Europas största minoritet* (ca 12 miljoner) - zigenarna - saknar politisk representation i EU, de saknar "röst", har ingen som talar för dem, och enligt Preda är de exkluderade . . . marginaliserade . . . bortglömda . . .

Well, det mest befriande inlägget stod belgaren Philip Claeys, Vlaams Belang, för. Han var hjärtligt trött på EU:s offertänkande så fort zigenare kom på tal och att det måste bli ett slut på EU:s ständiga syn på och behandling av zigenarna som offer. Claeys ansåg, helt riktigt, att det var dags att de tog egna initiativ, agerade för sin egen räkning och stod för sin egen "röst". Något som jag fullständigt håller med Philip Claeys om.

De romer som tar egna initiativ, de är trots allt en hel del, skall ha de stödinsatser de behöver vilket få torde invända mot. Men i övrigt har det de senaste 35-40 åren spolats ned miljarder efter miljarder i toaletten när det gäller de zigenare jag huvudsakligen kallar Egyptens gräshoppor, de som inte VILL integreras, de som inte VILL registreras, de som inte VILL lära sig språket, de som inte VILL jobba, de som inte VILL studera. Vi som varit med ett tag och utsatts för dessa zigenares ohämmade framfart vill inte veta av att fler meningslösa, dyrbara insatser slösas på dem. Inte heller vill vi höra att det EU och varbölden FN kallar för zigenarfrågan* är hela Europas ansvar - de har ju för helvete hemländer de också. Och vem vet . . . när nästa monumentalt enfaldiga parlamentariker än en gång beskyller europeerna för att vara intoleranta, hatiska rasister när det gäller zigenare och den högst odemokratiskt påtvingade massinvandringen, så kanske det blir den tändande gnistan som sätter Europa i brand. Få av dessa hönshjärnor till parlamentariker begriper att de är totalnyttiga idioter som utan att fatta det springer andras illistiga, djävulska ärenden.

Det löjliga med det hela är att jag sitter här och har läst dokument på dokument om EU och Ukraina-lösningen på "romafrågan" och om den obligatoriska registreringen, men parlamentarikerna har inte en susning om det. Ett flagrant exempel på hur EU-kommissionens kotteri sidsteppar parlamentet, och kör med sin egen totalitära demokrati. Very stylish, och helt normalt.

Men, utan att ha blivit tillfrågad så tänker jag här presentera en fullkomligt suverän lösning på  zigenarproblemen*. Vi har ju en minoritet i Europa som kan och vet precis allt om vad förföljelse, exkludering, diskrimineringtvångsförflyttningar, kränkningar, fördrivningar och, sist men inte minst, utrotning innebär. Vilka kan väl vara mer lämpade att utgöra stilförebild för zigenarna än de som utgör den minoritet som säger sig ha varit utsatt i, vad är det nu - 3 500 eller 4 500 år?

Ja, svaret är ju naturligtvis givet, den judiska diasporan så klart. Förutom att de delar samma hemska erfarenheter, så är det ju orimligt att inte hjälpa de sina, utsatta som de är. Zigenarna är de facto judarnas närmsta släktingar, de är ju ursprungligen samma folkslag, så det enda rimliga vore att de tar sina zigenska bröder och systrar under sina vingar och hjälper dem att organisera sig på samma sätt som de gjort via sin europeiska judiska union, Europeiska Judiska Unionen - We Are One People (EJU) och det judiska parlamentet, Europeiska Judiska Parlamentet (EJP). Via dessa "organ" når de direkt in i EU:s institutioner, då medlemmar i dessa judiska inrättningar också finns representerade på olika sätt i de olika europeiska organen. Med andra ord kan inga lämpligare mentorer än judarna finnas för zigenarna.

Så, madame Viviane Reding, här fick du den quick fix du sade inte existerade. Och nej, nej, jag tar inget arvode för det här. It's on the house, babe.


* Europas största s.k. minoritet består av ungefär 12 miljoner människor. Utifrån befolkningsstorlek, och om de haft ett hemland, hamnar de då på plats 11, av totalt 45 europeiska länder. Alltså mitt emellan Nederländerna och Grekland (siffror utifrån 2012-06).
* Vi som kan vår historia kan nog tycka att det är ett intressant uttryck de valt. Det konnoterar onekligen handlöst till Die Judenfrage.
* I samtliga handlingar jag tagit del av, inkluderat avtalet mellan EU och Ukraina, kallas det omväxlande för "roma-question", "roma-issue" och "roma-problem".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar