måndag 7 oktober 2013

Goliath & NATO

I dag presenterar jag två nya böcker som jag utgår ifrån intresserar en ganska stor läskrets.Max Blumenthal (2013). Goliath: Life and Loathing in Greater Israel.

Boken är en befriande och absolut nödvändig motvikt mot en aldrig tidigare skådad Israel-propaganda som präglat media såväl inrikes som globalt det senaste halvåret.

Jag låter Max Blumenthal själv berätta om boken i intervjun med Amy Goodman och Juan González från Democracy Now! Del 1 och 2 här nedan.

Boken finns att köpa inbunden eller som E-bok hos CDON.com.
DEL 1
DEL 2

Mahdi Darius Nazemroaya (2012). The globalization of NATO.

Här publicerar jag varbölden FN:s f.d. biträdande generalsekreterares 1994-1998, Denis J Halliday*, bidrag till bokens förord.

Nazemroayas bok är måste-läsning för alla européer och medborgare i NATO-länder som vill förstå den fara den amerikanskstyrda alliansen innebär för världsharmoni och fred. Efter att ha gjort det hoppas jag att läsaren på ett aktivt sätt strävar efter att avsluta denna krigsmaskin som av fel anledningar letar efter minsta möjlighet att starta krigföring . . . Att läsa den här boken kan vara det första steget till att finna oss själva innan det är för sent.

Nazemroaya´s book is a must-read for any European or other NATO state citizen who wants to understand the danger the Americandriven Alliance presents to world harmony and peace. I would hope that having done so, the reader would accept appropriate responsibility for actively pursuing ways to terminate this war machine that seeks out opportunities for warfare for all the wrong reasons... Reading this book, may be the first step to finding ourselves before it is too late. 


Boken finns att köpa inbunden eller som E-bok hos CDON.com* Denis J. Halliday avgick när de ekonomiska sanktionerna mot Irak infördes. Han karaktäriserade dem, helt korrekt, som folkmord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar