tisdag 29 oktober 2013

Den förbannade €uron

Jag läste i SvD att magister Jan Björklund (fp) är ute och sprider irrläror och dunkla halvsanningar om ett svenskt €uromedlemskap nu igen. Han menar att svenskarnas extrema motstånd (81%) gentemot ett inträde valutaunionen kommer att svänga, och att en anslutning ligger max tio år bort. Björklund undslipper sig även halvsanningen att Sverige "egentligen" inte har något annat val än att ansluta sig enär det politiska samarbetet €uroländerna emellan blir tätare samt att fler beslut fattas just av dessa länder.
 
Okej, vi tar återigen en titt på de fakta jag med en åsnas envishet påtalar med jämna mellanrum  - vilka är något helt annat än de villoläror magister Jan Björklund presenterar.
 
KRITERIER 4 +1
 
Goda statsfinanser  
Prisstabilitet 
Låga räntor
ECB-anpassad lagstiftning 
Stabil växelkurs (ERM2)
 
= 4/5 kriterier uppfyllda
.................................................................
 
ÖVRIGA KRAV OCH ÖNSKEMÅL FRÅN ECB
 
Ökad transparens Riksbanken 
Minskade offentliga utgifter  
Höjda bostadspriser 
Sänkta inkomstskatter 
Låg till måttlig löneutveckling 
Ökad flexibilitet gällande anställningsskyddet 
 
 
Sverige deltar inte i ERM2. Sverige är en medlemsstat med undantag men har inte någon särskild ställning när det gäller deltagande i etapp tre av EMU. Sverige är därmed skyldigt enligt fördraget att införa euron, vilket innebär att landet måste sträva efter att uppfylla samtliga konvergenskriterier, inklusive växelkurskriteriet.
 
Danmark och Storbritannien begärde undantag i Lissabonfördraget:

Fram till dess att Danmark meddelar rådet att man har för avsikt att införa euron, behöver Danmarks Nationalbank inte rättsligen integreras i Eurosystemet och dansk lagstiftning behöver inte anpassas.

Enligt protokoll (nr 15) om vissa bestämmelser angående Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, som är bifogat fördragen, behöver Storbritannien inte införa euron förrän landet anmäler sin avsikt att göra detta till rådet.
 
2012-07-03 skrev jag ett inlägg angående Almedalsspektaklet, EU, Mellin, Bergström och förtroendet:
 
Värst av allt är att varken Mellin eller Bergström efter nio år har begripit att resultatet av den folkomröstning som hölls i Sverige 2003, om eurons införande, inte är relevant. Euron kommer att införas i Sverige, vare sig vi vill det eller inte, när vi så uppfyller konvergenskriterierna. D.v.s. när politikerna väljer att knyta kronan till mekanismen ERM2, alltså euron. Att Sverige inte ingår i valutaunionen innebär dock inte att vi styr över den ekonomiska politiken; valutaunionen är bara en del av det som ingår i EMU, och Sverige är med i de övriga delarna som ingår, som t.ex. stabilitets- och tillväxtpakten samt att följa EU:s direktiv om koordination av den ekonomiska politiken i EU-länderna. Med andra ord förstår du då att den folkomröstning som ffr.a. folkpartiet ropar efter enbart syftar till att känna åt vilket håll vinden blåser; alltså om det är läge för politikerna att knyta kronan till euron eller om de skall vänta ett tag till.

När dagen €(uro) infaller kommer antagligen våra svenska politiker att göra som vanligt, skylla på att "EU" tvingar oss, men då vet du, folkomröstning(ar) och andra skendemokratiska akrobatkonster till trots, att det redan var bestämt i och med att Sverige inte begärde något undantag i EU-fördraget.

Enkelt, men uppenbarligen svårt att fatta: Vi har inget val. Punkt. Slut.


Riksbankens nyvunna transparens

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar