måndag 30 september 2013

Zigenare, EXPO och oäktingar

Angående den alltjämt pågående hysterin kring den svenska polisens registrering av zigenare så läste jag bara en (1) artikel och den fanns på Expressens webbsida den 23/9. Det var ingressen som tilldrog sig mitt intresse och det beroende av en mening:

Enligt Skånepolisens pressinformatör Lars Förstell har registret upprättats av en enskild anställd.

 
Expressen 2013-09-23


Med andra ord var det inte zigenarna som intresserade mig, utan det var den klassiska svenska feghetens ynkliga tryne. Man skyller alltid på en anställd så klarar man sig själv. Patetiskt, men ack så svenskt.

Gällande zigenarna så är det allom givet att det förs mer eller mindre hemliga register över dem. Vi som har drabbats av zigenarnas framfart sedan slutet av sextiotalet har absolut inga invändningar mot registrering. Media däremot måste ju hålla sig till FN:s tolv år gamla internationella konvention, CERD/C/SR. 1423, om avskaffandet av alla former av diskriminering på grund av ras (det är ECRI:s krav som antagits av FN).

32. With regard to the media, the operative part of ECRI General Policy Recommendation No. 3 contained a section in which it called upon the media to avoid “reporting incidents involving individuals who happen to be members of the Roma/Gypsy community in a way which blames the Roma/Gypsy community as a whole”. The ECRI General Policy Recommendation also included a paragraph on the risk of double discrimination against Roma women.

Att media dragit ut konventionen till ren kanonisering av hela kollektivet tjänar ingen på - allra minst de zigenare som är vanligt, hederligt folk. Man kan tycka att det borde ligga i de hederliga zigenarnas intresse att hjälpa polisen istället för att hänga dem. Men, det är deras business om de hellre väljer att vara offer och binda ris till egen rygg.
 
Genom åren har det varit många smutsiga affärer angående registrering av medborgare i Sverige, och fler kommer givetvis att dyka upp i takt med att de fria medierna växer sig starkare även här. 
 
Ett av de register som helt ytligt var föremål för Datainspektionens (DI) s.k. "granskning" är den statligt finansierade vänsterextremistiska organisationen EXPO:s* åsiktsregister av svenskar. DI hade år 1997 eller 1998 fått in en anmälan om att EXPO förde och höll ett gigantiskt olagligt register och DI sände därför en försiktig förfrågan till EXPO huruvida det stämde eller ej. I svaret till DI skrev den då ansvarige utgivaren på EXPO bland annat: 
 
Arkivet omfattar tidskrifter, böcker, filmer, CD-skivor, förundersökningsprotokoll, domar, brevsamlingar, akademiska rapporter etc, samt en respektingivande mängd pressklipp för perioden 1920 till dags dato. Arkivet motsvarar ca 40 hyllmetrar och ett försvarligt antal arkivskåp.

Det är riktigt att Hillstiftelsen/Expo aldrig ansökt om tillstånd att upprätta personregister för forskningsändamål. Den enkla orsaken är att detta aldrig varit aktuellt i Stiftelsens verksamhet.
 
Naturligtvis hade skenmyndigheten DI inga invändningar mot att EXPO, i strid med grundlagen, åsiktsregistrerar svenska medborgare, och mig veterligen hade inte Jan "IB-affären" Guillou det heller. Ej synes någon heller ha invändningar mot att EXPO utifrån olagligt insamlat, overifierat material, utgör "experter" i såväl EU:s som i FN:s olika organ.
 
År 2011 publicerades på LO-förbundet Metalls hemsida brevet Gå inte på försöken att skrämmas, författat av partiordföranden i SAP, Stefan Löfven, då i egenskap av Metallordförande, och EXPO-ledamoten och spionbyrån Piscatus ägare Robert Aschberg*. Ytterligare kan man ifrågasätta det obehagliga faktum att EXPO "utbildat" 150 000 förtroendevalda inom LO, STASI-agenter, i kartläggning och angiveri av arbetskamrater som uppvisar "avvikande" åsikter. LO-förbunden utesluter som bekant människor som dristar sig till att tala om invandring, samt är medlemmar i eller sympatiserar med ett demokratiskt valt riksdagsparti. Jag utgår helt kallt ifrån att mängder av LO-anslutna medlemmar redan hamnat i EXPO:s arkiv, och lika kallt utgår jag ifrån att arkivet är statens arkiv. 
 
Det registret debatteras, eller nämns över huvud taget icke vare sig i media eller annorstädes. Men det ligger självfallet i sakens natur.
 
Ytterligare en form av registrering som var föremål för en aggressiv och hetsig debatt, främst från vänsterhåll, om integritet var den att invandrare och flyktingar tilldelades särskilda personnummer av vilka man kunde (och kan) utläsa att de inte är infödda svenskar. Vänsterextremisterna ansåg att de icke infödda blev "utpekade". Nå, den debatten slutade naturligtvis med att man gjorde avbön, skämdes och skrapade med foten och den särskilda siffertilldelningen upphörde. Man ville ju inte "peka ut" vilka som inte var etniska svenskar. Det var ju diskriminerande och helt fel.
 
Men, en registrering som aldrig nämns i Sverige och som varken anses utpekande, diskriminerande eller fel är att alla barn som föds utanför äktenskapet tilldelas ett särskilt personnummer. Av de fyra sista siffrorna i personnumret kan du omedelbart se vilka som är oäkta barn, alltså bastarder. Och notera att jag skriver tilldelas, för det pågår fortfarande.
 
De som växte upp under åren 1950 till ca 1980 kan vittna om att både de och deras mödrar behandlades ohyggligt illa och oerhört nedlåtande av samtliga av samhällets institutioner. Till 100% var såväl barn som mödrar helt oförstående till de otrevliga bemötanden som var vardag så fort en byråkrat fick syn på barnets siffra som signalerade oäkta i personnumret. Det har aldrig varit offentligt att oäktingar särregistreras i Sverige, och få känner i dag till det som varje offentligt anställd (och andra) kände till då. 
 
Viktigt är att poängtera att det i svensk lagstiftning bl.a. var nedskrivet att oäkta barn inte kunde skilja på rätt och fel och att det därför var lika gott att institutionalisera dem från födseln eftersom de ändå skulle bli kriminella. Den lagskrivningen togs bort runt 1914-1917, men som vi vet så lever attityder, uppfattningar och föreställningar kvar i människors medvetanden i generationer.
 
Jag har aldrig hört talas om att någon av de svenska regeringarna gett ut någon "vitbok" gällande de oäkta barnens utsatthet och den diskriminering de genomled. Men så länge man i Sverige fortsätter att registrera barn födda utom äktenskapet som oäkta bastarder kan man förstås inte ge ut någon vitbok.
  
Det skulle vara klädsamt om staten kröp till korset och förklarar varför man år 2013 fortfarande stämplar barn som äkta eller oäkta i Sverige.
 
Som jag brukar säga: Sätt fingret på varje siffra och fråga hur den kom dit. Det är lärandets ABC.
 
 
* Eg. EXPO Research, vilket är kopplat till Robert Aschbergs spionbyrå (IB...) Piscatus.
* Ja, det är den Aschberg, vars farfar, bankiren Olof Aschberg, gjorde feta business med bolsjevikerna i Ryssland. Ja, inte bara Olof var inblandad utan även hans kumpaner, Hjalmar och Marcus.

Piscatus, Alla Bolag
Researchgruppen, Mikael Ekman,
Seppuku Media
Researchgruppen/Seppuku media
Researchgruppen erbjuder 50 000 för Flashbacks databas, FB
EXPO

1 kommentar:

  1. Fega råttor skyller alltid på någon annan!

    Säger som du brukar säga: Återinför riksrätten och dessa skithögar får stå till svars.

    Kämpa på, säger Blodis

    SvaraRadera