fredag 13 september 2013

Långsam mottagning och sjysst prejudikat

Slow carrier

Ah, Sveriges Radios (SR) eminenta reportrar har slutligen lyckats pejla in några förlupna nyhetssignaler med mycket utgånget datum som de genant nog publicerar på webben i dag. Vet inte om ordspråket "bättre sent än aldrig" över huvud taget är tillämpligt på "nyheter" som sedan länge upphört att vara en nyhet och som är smärtsamt kännbara för flera miljoner människor i Sverige.

Den i närmast komposterat tillstånd s.k. nyhet SR kavlar ut på webben gäller att arbetslösa, sjuka, personer i FAS 3 och föräldralediga inte omfattas av Reinfeldts jobbskatteavdrag. Nej, kära SR, de gör inte det, och har aldrig gjort - vilket också gäller för landets cirka två miljoner pensionärer, men dem skriver ni inte om.

Däremot har SR dristat sig till att ställa försynta frågor till den pappfigur som skall utgöra jämställdhetsminister, neoliberalen, folkpartisten Maria Arnholm, som likt övriga ministrar agerar rikspapegoja och läser innantill från låtsasregeringens hemsida. Floskler, floskler, floskler.

Reinfeldts armé av förblindade och yra avdragsjudas suktar girigt efter det femte jobbskatteavdraget, och har inte - vilket inte heller är meningen - noterat att samtliga priser och avgifter stigit dramatiskt i Sverige. Ånej, de är fullt upptagna med att låna (mer) pengar, konsumera, resa och "unna sig". Självfallet märker de inte av den reala verklighet som den andra halvan lever i.

Jag må säga att taktiken med jobbskatteavdragen är djävulskt snillrik. Den dagen det verkliga syftet med avdragen går upp för Reinfeldts alla avdragsjudas är det för sent. Men tills dess skall de få leva i illusionen att de skall få behålla mer i plånboken, vilket alls icke är fallet.

Vänstersocialisterna å andra sidan har inte för avsikt att avskaffa några jobbskatteavdrag om de vinner valet (vilket de kommer att göra) Stefan Löfven (s) fick i dag klartecken att yttra ett par ord i samanhanget:

– Vi kan inte ha det så här längre, säger han och skakar på huvudet.

Givetvis utan närmare precisering av vad han syftade på med "så här". Det framgick inte heller huruvida Löfven ackompanjerade sin försynta beklagan med några tårar eller ej, men jag håller det inte för troligt. Dem, tårarna alltså, gjorde han slut på i samband med första maj-talet i fjol när han inför publik snyftade och grät över det förtryck han mött. Utrikes, givetvis, för här i Sverige finns ju inget förtryck. Eller?


- Okej Ludvigsson, så ska vi ha't - men var ska vi ta't?

. . . eller

No carrier . . . at all

Svenska Dagbladets tillskott på ledarsidan, Maria Ludvigsson, må ha hur höga meriter som helst från sin förre arbetsgivare, Svenskt Näringsliv, men de tidigare arbetsuppgifterna torde näppeligen ha varit mer komplicerade än att klistra kuvert och slicka frimärken. Möjligen kan hon ha anförtrotts att  koka kaffe och posta brev. Att tänka kan däremot inte ha ingått i arbetsbeskrivningen enär Ludvigsson är helt befriad från alla inre och yttre tecken på minsta form av tankeverksamhet.

I ledaren Tack för avslöjandet, Andersson! raljerar Maria Ludvigsson över att socialdemokraternas finanspolitiska talesperson, Magdalena Andersson, i en debattartikel misslyckas med sin kritik över regeringens lånefinansierade skattesänkningar, och istället lyckas med att indirekt bekräfta att regeringen infriat sina vallöften om skattesänkningar. Andersson påpekar att sänkningarna vid det här laget vida överstiger den f.d. moderatledaren Bo Lundgrens skattesänkarvisioner om 130 miljarder, och Ludvigsson menar att neoliberalerna bara har att tacka och bocka för att Magdalena Andersson vänligt nog upplyser om detta.

Magdalena Andersson fortsätter vidare med att ifrågasätta hur usel den redan urusla s.k. "välfärden" skall bli innan de statliga finansernas häxmästare, det meteorologiska oraklet Anders Borg, greppar att det är tji stålar kvar, staten har ingen deg, och att det inte håller med fler skattesänkningar och definitivt inte att, som regeringen gör, låna till sänkningar. Det finns ju dessutom inte särskilt många svaga grupper kvar att lugga på pengar för att täcka ytterligare skattesänkningar.

Maria Ludvigsson underlåter inte att kritisera att såväl Löfven som Andersson redan innan regeringens förslag om ett femte jobbskatteavdrag lagts uttalat sig om att socialdemokraterna inte skulle riva upp det, eftersom alla som åtnjutit det skulle ha vant sig vid en högre disponibel inkomst.
Ludvigssons fenomenalt korkade slutkläm lyder enligt följande:

- Detta till trots beskriver Andersson i sin varningstext sänkt skatt som en utgift och kostnad. För vem? Skattesänkningar är inte att ge folket av statens pengar, det är att ta en något mindre andel av medborgarnas inkomster i anspråk för politiska prioriteringar.

Förstår du nu varför Maria Ludvigsson inte kan ha haft mer avancerade arbetsuppgifter än att klistra kuvert och slicka frimärken?

Sjysst prejudikat

Jag läste i Aftonbladet att tre asiatisk-svenska kvinnor som hindrats från att besöka en restaurang polisanmält krogen för diskriminering. Kvinnorna hade stoppats med motiveringen att restaurangen haft problem med prostituerade kvinnor med asiatiskt ursprung.

Restaurangen som diskriminerade tre hederliga, icke prostituerade kvinnor friades dock av tingsrätten då den menar att restaurangen enbart velat "förhindra fortsatt prostitution". De åtalades advokat, Tomas Malm, anser att den friande domen var given eftersom krogen agerat i "brottspreventivt syfte" och att kvinnorna nekats på grund av "farhåga för brott".

Man kan inte annat än tacka Tomas Malm. Här har alla näringsidkare fått fullt stöd för att de i "brottspreventivt syfte" enligt lag kan neka zigenare inträde i butiker och restauranger, och de kan nekas att hyra bilar, lägenheter och annat på grund av "farhåga för brott". Det är bara att glädjas för att näringsidkare nu äntligen givits ett prejudikat att stödja sig på då de vill skydda sin egendom från de ofrånkomliga stölder, det kaos och den förstörelse som alltid följer i zigenarnas spår. Kan man hänvisa till ursprung och utseende när det gäller asiatiska kvinnor kan man göra det när det gäller zigenare också.
 

'Building 20' on the outskirts of Yambol, a town in Bulgaria.
The building was once well-meaning attempt to integrate Roma,
 but ended up being deconstructed by the people it sheltered.

Filmen om Yambols destruktiva invånare

*Ekonomistyrningsverkets (ESV) halvårsrapport för statens budget (31/7) visade ett underskott på femtionio miljarder kronor ( -59 000 000 000). Motsvarande period i fjol visade ett överskott på fyrtioåtta miljarder femhundra miljoner kronor ( +48 500 000 000). Enligt ESV:s prognos den 3 september beräknas saldot på statens budget i år uppgå till minus etthundrafyrtiotre miljarder ( - 143 000 000 000), vilket är en försämring med etthundraarton miljarder (118 000 000 000) jämfört med samma period förra året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar