torsdag 19 september 2013

Ghouta-rapporten och barn som rekvisita

Well, jag noterar att den gravt prosiraeliska och USA-styrda (samma sak egentligen) människorättsorganisationen Human Rights Watch - vilken f.ö. godkänner att (CIA) USA olagligt arresterar, utväxlar och bortför misstänkta terrorister och utsätter dem för tortyr - säger att de utifrån detaljer i Åke Sellströms FN-rapport konstaterat att Syriens regering ligger bakom kemvapenattacken i Ghouta-området den 21/8. Naturligtvis ligger det lika litet sanning i det påståendet som i de hysteriska kärringarna John Kerrys och John McCains påståenden - d.v.s. det är ren bullshit.

Nå, i inlägget FN-rapport Ghouta angav jag att vissa frågeställningar rests efter översiktsläsningen samt att jag skulle företa en långsammare närgranskning och värdering av innehållet. En vanlig företeelse är att frågeställningarna i regel blir fler, och så har också skett.

Det jag först och främst kan konstatera är att rapporten inte ter sig komplett, d.v.s. jag upplever att materialet mer har karaktären av ett sammandrag av - möjligen - en mer fullständig rapport. Detta är i och för sig inget ovanligt, utan förekommer relativt frekvent. Det är alltså fullt möjligt att man har en materialuppsättning tillgänglig för allmänheten och en annan, fullständig (läs: hemlig), för FN självt.

En detalj som besvärar mig är Åke Sellströms personligt riktade påpekande till marionetten Ban Ki-moon i rapporten, vilket förekommer dels i missivet och dels på sidan 3:

You instructed us to focus our investigation efforts on the Ghouta allegations.

Det som stör mig är att påpekandet över huvud taget finns där samt dess formulering (you). Den typen av formulering är s.a.s. en knallröd, blinkande signal i ett material som detta och den slutsats jag måste dra är att Åke Sellström, medvetet eller omedvetet, uttrycker ett missnöje och/eller vill poängtera att marionetten personligen stod för omdirigeringen av teamet. De ursprungliga tre undersökningsområdena utanför Aleppo, i norra Syrien, var Khan al-Asal, Sheik Maqsood och Saraqueb. Åke Sellström och hans team anlände till Syrien den 18/8, ankom Damascus den 21/8, samma dag som kemvapenattacken skedde i Zamalka och Moadamiya utanför Damascus, i Söder. Vi vet också att teamet fördröjdes av Ban Ki-moons säkerhetsansvarige, f.d. marinöverste Kevin Kennedy med motiveringen att "det var en aktiv krigszon", och teamet kom på plats först efter tre dagar, den 24/8. På tre dagar hinner det hända mycket; man hinner både avlägsna och/eller tillföra föremål etc. och som Sellström påpekar i rapporten finns faktorer som tydligt pekar på att det såväl pågått som pågår livliga aktiviteter på plats.

Ytterligare ett gnissel är att en (namnlös) terrorledare beledsagade teamet under färderna i nämnda områden, men vem som utsett denne framgår däremot inte. Något som jag anser relevant i sammanhanget. Samma märkliga förfarande synes ha skett gällande en (namnlös) läkare som utsågs att förbereda inför teamets ankomst till sjukhusen i Moadamiya och Zamalka. Denne skulle enligt rapporten se till att utrymmen och "resurser" för biomedicinsk (blod, urin, hår) provtagning fanns tillgängliga. Vad som avses med "resurser" framgår inte, men Sellström har inte angivit att teamet hade egen provtagningsutrustning i form av kanyler, provrör etc. med sig, och jag drar då slutsatsen att sjukhusen tillhandahöll detta. Om så är fallet anser jag det vara mycket allvarligt, och det reser i så fall avsevärda tveksamheter angående provresultaten. Poängteras bör också att de tre hårprover som togs inte visade några spår av sarin.

Patienturvalet, 30 från Moadamiya och 50 från Zamalka, gjordes i förväg av läkare på respektive sjukhus. Utifrån strata valde teamet slumpmässigt ut 36 individer. Teamet hade, av någon märklig och outtalad anledning, ytterst begränsad tid till sitt förfogande och syftet med läkarnas urval var att spara in tid. Ett förståeligt förfarande men enligt min uppfattning helt förkastligt. Urvalet borde definitivt ha gjorts av teamet.

Något som kan sägas vara en "komplettering" till Sellströms rapport är ytterligare en rapport som släpptes härom dagen. Det är Moder Agnes Mariam el-Salib, abbedissa i St. James kloster i Qara, Syrien, som sammanställt material angående de döda? nedsövda? barn som förekommer i de YouTube-filmer som John Kerry & co åberopar som "bevis" på att den syriska regeringen skall vara den skyldiga till kemvapenattackerna. Jag hade tidigare sett ett flertal av de filmer som Moder Agnes granskat, och ansåg att de tedde sig märkligt riggade.

Global Research TV: Intervju med Moder Agnes
Rapporten här nedan:

Mother Agnes Mariam of the Cross, President of the ISTEAMS.
The chemical attacks on East Ghouta, to justify military right to protect military intervention in Syria, PDF.

Om Moder Agnes, information och biografi

RT: Footage of chemical attack in Syria is fraud

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar