måndag 16 september 2013

FN-rapport Ghouta

Här nedan ligger länken till den rapport som Åke Sellström överlämnade till marionetten himself, Ban Ki-moon, i New York i lördags. Och den bekräftar det vi alla redan visste - att någon använde kemiska vapen i Ghouta-området den 21/8 2013.

Efter att ha läst rapporten kan jag konstatera att uppdraget synes vara mycket professionellt och helt klanderfritt genomfört, och vad jag kan se har man till punkt och pricka följt OPCW:s policy och regelsystem. Rapporten uppvisar ingen bias gällande urval, insamling eller tolkning, tvärtom klargörs tydligt de tveksamheter och/eller osäkra faktorer som teamet noterat.

Efter en första kursiv genomläsning har ett antal frågeställningar rests, dock inte rörande teamets arbete, som t.ex. att Ban Ki-moon personligen instruerat teamet vilket område de skulle/fick undersöka, läkarnas och sköterskornas förefintlighet vid attacken, ett antal "avvikande" provresultat samt ett och annat förväntat fynd, som teamet dock ej kunnat finna spår av. Rapporten tarvar därför ytterligare en långsammare och noggrannare genomläsning.

När nu den här rapporten finns tillgänglig förutsätter jag att marionetten Ban Ki-moon fort som fan hostar upp de övriga två rapporter han har i sin ägo men valt att mörklägga.

Ett mycket kort utdrag ur ett statement på ryska utrikesministeriets hemsida den 4/9 2013:

[...] The main conclusions of the Russian professionals consist in:

- the warfare used was not regular Syrian army ammunition but was an artisan-type similar (in type and parameters) to the unguided rocket projectiles produced in the north of Syria by the so-called “Bashair An-Nasr” gang; - hexogen was used as an explosive, which is not part of the regular Syrian army ammunition; - shell and soil samples contained nerve agents – sarin gas and diisopropylfluorophosphate – not synthesized in an industrial environment, which was used by Western states for producing chemical weapons during World War II.  [...]

Ryska utrikesministeriets statement i sin helhet

Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascuson 21 August 2013


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar