torsdag 19 september 2013

- Fan vad det läcker numera . . .

Den trettonde december 2012 läckte IPCC-medarbetaren, ekonomen Alec Rawls det tämligen färdigställda utkastet till den kommande IPCC-rapporten angående klimatförändringarna. Jag läste Alec Rawls utsaga, det läckta materialet samt IPCC:s statement angående den läckta rapporten.

Ett kort utdrag ur inledningen:

2012-12-13

I participated in "expert review" of the Second Order Draft of AR5 (the next IPCC report), Working Group 1 ("The Scientific Basis"), and am now making the full draft available to the public.

Why leak the draft report?

The ethics of leaking tax-payer funded documents requires weighing the "public's right to know" against any harm to the public interest that may result. The press often leaks even in the face of extreme such harm, as when the New York Times published details of how the Bush administration was tracking terrorist financing with the help of the private sector Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), causing this very successful anti-terror program to immediately collapse.

Fortsättningen kan du läsa här: Full AR5 draft leaked here, 2012-12-13
IPCC:s statement, 2012-12-14

De närmste dagarna efter läckan kollade jag in media såväl in- som utrikes och det var tämligen tyst förutom på fria webbtidningar och privata bloggar. Vad som istället tilldrog sig mitt intresse var en händelse i USA den 14 december, alltså dagen efter läckan, och det var (den ifrågasatta) massakern i Newtown där det uppges att 28 personer dödades, varav 20 var barn. Denna händelse fick en enorm global spridning och den dominerade (som sig bör...) ett bra tag. Resterande medieutrymme tapetserades med skräckscenarion om Maya-kalenderns profetia om jordens förestående undergång.

Jag säger inte att vare sig den "gamla" eller "nya" läckta IPCC-rapporten inte stämmer - tvärtom tycks den göra det, men jag förhöll mig då, som nu, avvaktande till innehållet på grund av anledningen och tidpunkten. Jag säger inte heller att massakern i Newtown 2012 har med den då läckta rapporten att göra, men det kan inte ha undgått normalt begåvade människor världen runt att det har gått mode i att anstifta massakrer, explosioner, terrorattacker, tågolyckor etc. i samband med, låt oss kalla det: olika typer av finansiella, ekonomiska och (geo)politiska motgångar.

Helt klart är det en grav missräkning om det visar sig att alla tidigare klimatrapporter är en gigantisk bluff - vilket mycket tyder på; den globala planen spricker, den totala makten och stålarna uteblir, så vad blir vedergällningen? Var det en försmak på vad som komma skall vi såg härom dagen?

Qui bono? Follow the money.

IBRD/World Bank 2013-06-07: Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience. PDF

IBRD/World Bank 2012-11-01: Turn down the heat : why a 4°C warmer world must be avoided

CFACT 2012-12-06: Climate Depot, Extreme weather report 2012 PDF (Presented at United Nations Climate Change Conference in Doha, Qatar on December 6, 2012)

Reuters 2013-08-16: Experts surer of manmade global warming but local predictions elusive

YLE 2010-01-17: FN:s klimatrapport om Himalaya var bluff

DN 2010-07-07: Robusta resultat i ifrågasatt klimatrapport

The Sandy Hook massacre: Unanswered questions and missing information

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar