måndag 30 september 2013

Zigenare, EXPO och oäktingar

Angående den alltjämt pågående hysterin kring den svenska polisens registrering av zigenare så läste jag bara en (1) artikel och den fanns på Expressens webbsida den 23/9. Det var ingressen som tilldrog sig mitt intresse och det beroende av en mening:

Enligt Skånepolisens pressinformatör Lars Förstell har registret upprättats av en enskild anställd.

 
Expressen 2013-09-23


Med andra ord var det inte zigenarna som intresserade mig, utan det var den klassiska svenska feghetens ynkliga tryne. Man skyller alltid på en anställd så klarar man sig själv. Patetiskt, men ack så svenskt.

Gällande zigenarna så är det allom givet att det förs mer eller mindre hemliga register över dem. Vi som har drabbats av zigenarnas framfart sedan slutet av sextiotalet har absolut inga invändningar mot registrering. Media däremot måste ju hålla sig till FN:s tolv år gamla internationella konvention, CERD/C/SR. 1423, om avskaffandet av alla former av diskriminering på grund av ras (det är ECRI:s krav som antagits av FN).

32. With regard to the media, the operative part of ECRI General Policy Recommendation No. 3 contained a section in which it called upon the media to avoid “reporting incidents involving individuals who happen to be members of the Roma/Gypsy community in a way which blames the Roma/Gypsy community as a whole”. The ECRI General Policy Recommendation also included a paragraph on the risk of double discrimination against Roma women.

Att media dragit ut konventionen till ren kanonisering av hela kollektivet tjänar ingen på - allra minst de zigenare som är vanligt, hederligt folk. Man kan tycka att det borde ligga i de hederliga zigenarnas intresse att hjälpa polisen istället för att hänga dem. Men, det är deras business om de hellre väljer att vara offer och binda ris till egen rygg.
 
Genom åren har det varit många smutsiga affärer angående registrering av medborgare i Sverige, och fler kommer givetvis att dyka upp i takt med att de fria medierna växer sig starkare även här. 
 
Ett av de register som helt ytligt var föremål för Datainspektionens (DI) s.k. "granskning" är den statligt finansierade vänsterextremistiska organisationen EXPO:s* åsiktsregister av svenskar. DI hade år 1997 eller 1998 fått in en anmälan om att EXPO förde och höll ett gigantiskt olagligt register och DI sände därför en försiktig förfrågan till EXPO huruvida det stämde eller ej. I svaret till DI skrev den då ansvarige utgivaren på EXPO bland annat: 
 
Arkivet omfattar tidskrifter, böcker, filmer, CD-skivor, förundersökningsprotokoll, domar, brevsamlingar, akademiska rapporter etc, samt en respektingivande mängd pressklipp för perioden 1920 till dags dato. Arkivet motsvarar ca 40 hyllmetrar och ett försvarligt antal arkivskåp.

Det är riktigt att Hillstiftelsen/Expo aldrig ansökt om tillstånd att upprätta personregister för forskningsändamål. Den enkla orsaken är att detta aldrig varit aktuellt i Stiftelsens verksamhet.
 
Naturligtvis hade skenmyndigheten DI inga invändningar mot att EXPO, i strid med grundlagen, åsiktsregistrerar svenska medborgare, och mig veterligen hade inte Jan "IB-affären" Guillou det heller. Ej synes någon heller ha invändningar mot att EXPO utifrån olagligt insamlat, overifierat material, utgör "experter" i såväl EU:s som i FN:s olika organ.
 
År 2011 publicerades på LO-förbundet Metalls hemsida brevet Gå inte på försöken att skrämmas, författat av partiordföranden i SAP, Stefan Löfven, då i egenskap av Metallordförande, och EXPO-ledamoten och spionbyrån Piscatus ägare Robert Aschberg*. Ytterligare kan man ifrågasätta det obehagliga faktum att EXPO "utbildat" 150 000 förtroendevalda inom LO, STASI-agenter, i kartläggning och angiveri av arbetskamrater som uppvisar "avvikande" åsikter. LO-förbunden utesluter som bekant människor som dristar sig till att tala om invandring, samt är medlemmar i eller sympatiserar med ett demokratiskt valt riksdagsparti. Jag utgår helt kallt ifrån att mängder av LO-anslutna medlemmar redan hamnat i EXPO:s arkiv, och lika kallt utgår jag ifrån att arkivet är statens arkiv. 
 
Det registret debatteras, eller nämns över huvud taget icke vare sig i media eller annorstädes. Men det ligger självfallet i sakens natur.
 
Ytterligare en form av registrering som var föremål för en aggressiv och hetsig debatt, främst från vänsterhåll, om integritet var den att invandrare och flyktingar tilldelades särskilda personnummer av vilka man kunde (och kan) utläsa att de inte är infödda svenskar. Vänsterextremisterna ansåg att de icke infödda blev "utpekade". Nå, den debatten slutade naturligtvis med att man gjorde avbön, skämdes och skrapade med foten och den särskilda siffertilldelningen upphörde. Man ville ju inte "peka ut" vilka som inte var etniska svenskar. Det var ju diskriminerande och helt fel.
 
Men, en registrering som aldrig nämns i Sverige och som varken anses utpekande, diskriminerande eller fel är att alla barn som föds utanför äktenskapet tilldelas ett särskilt personnummer. Av de fyra sista siffrorna i personnumret kan du omedelbart se vilka som är oäkta barn, alltså bastarder. Och notera att jag skriver tilldelas, för det pågår fortfarande.
 
De som växte upp under åren 1950 till ca 1980 kan vittna om att både de och deras mödrar behandlades ohyggligt illa och oerhört nedlåtande av samtliga av samhällets institutioner. Till 100% var såväl barn som mödrar helt oförstående till de otrevliga bemötanden som var vardag så fort en byråkrat fick syn på barnets siffra som signalerade oäkta i personnumret. Det har aldrig varit offentligt att oäktingar särregistreras i Sverige, och få känner i dag till det som varje offentligt anställd (och andra) kände till då. 
 
Viktigt är att poängtera att det i svensk lagstiftning bl.a. var nedskrivet att oäkta barn inte kunde skilja på rätt och fel och att det därför var lika gott att institutionalisera dem från födseln eftersom de ändå skulle bli kriminella. Den lagskrivningen togs bort runt 1914-1917, men som vi vet så lever attityder, uppfattningar och föreställningar kvar i människors medvetanden i generationer.
 
Jag har aldrig hört talas om att någon av de svenska regeringarna gett ut någon "vitbok" gällande de oäkta barnens utsatthet och den diskriminering de genomled. Men så länge man i Sverige fortsätter att registrera barn födda utom äktenskapet som oäkta bastarder kan man förstås inte ge ut någon vitbok.
  
Det skulle vara klädsamt om staten kröp till korset och förklarar varför man år 2013 fortfarande stämplar barn som äkta eller oäkta i Sverige.
 
Som jag brukar säga: Sätt fingret på varje siffra och fråga hur den kom dit. Det är lärandets ABC.
 
 
* Eg. EXPO Research, vilket är kopplat till Robert Aschbergs spionbyrå (IB...) Piscatus.
* Ja, det är den Aschberg, vars farfar, bankiren Olof Aschberg, gjorde feta business med bolsjevikerna i Ryssland. Ja, inte bara Olof var inblandad utan även hans kumpaner, Hjalmar och Marcus.

Piscatus, Alla Bolag
Researchgruppen, Mikael Ekman,
Seppuku Media
Researchgruppen/Seppuku media
Researchgruppen erbjuder 50 000 för Flashbacks databas, FB
EXPO

fredag 27 september 2013

Klimatterrorism och syndapengar

Ah, som förväntat exploderade ett, av de två, av världens största bedrägerier i svensk mainstreammedia i dag - klimathotet. Al Gores inkomstbringande baby.

Förutom Sveriges Radios lilla blänkare på SR International om IPCC:s annalkande klimatkonferens i Stockholm 23-26/9 var det självfallet Det Tunga Locket på i det övriga mediemonopolet. Men, med tanke på att svensk mainstreammedia har en (1) eller max två (2) ägare så är det inte konstigt att internationella mega-event av det här slaget är lätt att knipa käft om. Ingen risk för att s.k. klimatförnekare haft möjlighet att anställa besvär via debatter, demonstrationer eller andra störande inslag innehållande för IPCC "obehagliga" argument.

Angående begreppet klimatförnekare så tarvar det sin (delikata) förklaring; det är det nya vapnet för att avrätta de s.k. klimatskeptikerna. I takt med att globalisternas privata forskararmé fått sina klimathotsvapen vetenskapligt desarmerade, ökade paniken hos finansiärerna och man var tvungen att misskreditera, grisa ned, de s.k. klimatskeptikerna ordentligt genom att skapa motbjudande konnotationer till begreppet förintelseförnekare.

Well, man kan förstås argumentera emot det faktum att locket legat på om IPCC, och hävda att det fanns företeelser som mainstreammedia ansåg ha betydligt högre nyhetsvärde och därför krävde sin rättmätiga plats. Man valde då att tapetsera det mesta medieutrymmet med det feta avslöjandet att den svenska polisen skulle föra register över zigenare. Och den bit som var ledig spacklade man över med att f.d. korruptionsminister* Gunilla Carlsson och hennes fögderi finansierats med mut . . . -öhm, ursäkta, biståndspengar, på runt 20 miljoner spänn. Det är ju klart som fan att medieutrymmet tog slut.

Att IPCC:s klimatpanel är "vetenskaplig" och består av "experter" och forskare skall man definitivt akta sig för att påstå. IPCC består av ett flertal arbetsgrupper bestående av byråkrater, politiker, idealister och kidnappade miljörörelser som utifrån givna direktiv är livligt engagerade i att agera nyttiga idioter. Arbetsgrupperna ägnar sig huvudsakligen åt att simma i den flod av ständigt inströmmande rapporter som på frivillig basis sänds in av forskare och "experter". Arbetsgrupperna leds av två mutkolvar, vilka är de som ingår i själva panelen. De korrupta forskarna i panelen skall ge falsarierna legitimitet, d.v.s. de skall utgöra en trovärdig, vetenskaplig fondvägg. Ingen forskning bedrivs alltså inom IPCC, utan forskningen utgörs av och baseras på frivilligt insända rapporter från när och fjärran. Mycket elegant tillvägagångssätt om jag får säga det själv. Listigt som fan.

IPCC:s klimatrapporter är alltså sammanställningar av särskilt utvalda rapporter som på intet vis avviker från den redan år 1988 fastställda globala uppvärmningen. Alltså den globala uppvärmning som beslutats politiskt innan någon forskning ens existerade.

Den arbetsgrupp som befunnit sig i Stockholm denna vecka är IPCC:s arbetsgrupp 1, vilken leds av ordförandena Thomas Stocker, förvirrad klimat- och miljöforskare som inte har koll på sitt eget instituts banbrytande - och motsatta - forskning eller att den globala uppvärmningen har stått stilla i 17 år. Glaciologen Dahe Qin vet jag inte särskilt mycket om, förutom att han uppenbarligen inte behärskar engelska och inte greppat att glaciärerna inte krymper - utan växer.
 
Thomas Stocker
Dahe Qin

                                 
Ett av de främsta syftena med klimatfalsarierna är att introducera den globala koldioxidskatten, vilken oavkortat skall transfereras till konton i den privatägda, blodsugande Världsbanken.
 
Den globala miljön är åt helvete, det kan ingen förneka, men DU är inte den skyldige, vilket klimatterroristerna vill göra gällande, för att berättiga "syndapengarna", samt för att reducera jordens befolkning. Vi vet vilka de skyldiga är, och vi vet också varför. Skulle sanningen komma fram ändras den geopolitiska makten Mer Än Någonsin i världshistorien.  

Starka världspolitiska och -ekonomiska krafter ligger bakom klimatbedrägeriet. Medmänniska, inse att du är en bricka i ett spel - vakna, innan det är för sent!
 
Den fullständiga "rapporten" publiceras den 30/9.
 
Osteuropäische Kälteperioden während solarer Schwächephasen, Ulf Büntgen (kollega med Stocker), januari 2013.
 
IPCC-Berichts-Chef Thomas Stocker zeigt im Weltwoche-Interview unerklärliche Gedächtnislücken: Die Gesprächsanalyse, kul analys av en intervju med Stocker, april 2013.

Farväl vinter, ingen mer snö. Klimatclown . . . -öhm, ursäkta, klimatforskaren, Mojib Latif.


* Vanligtvis används eufemismen biståndsminister om den politiska marionett som har hand om mutor till korrupta regeringar i de s.k. utvecklingsländerna.

SvD 2 3 4 5 SR 2 3 4 5 6 

torsdag 26 september 2013

Globalt terrorlarm

Så var det dags igen då. Enligt Associated Press (AP) utfärdar ett av skräck darrande US State Department - kärringen John Kerrys fögderi - ett globalt terrorlarm. Man är särskilt oroad (-öhm) över terrorattacker i Europa, Asien, Afrika och Mellanöstern. Ungefär hela världen, alltså.

- Hmmm . . . nej, jag känner ingen skräck ännu. Gör du? Nähepp, då fortsätter vi en bit till.

Enligt aktuell information (NSA-snokande?) är al-Qaeda, dess underorganisationer och "andra terroristgrupper" fullt upptagna med att i rasande fart planera fler terrorattacker mot amerikanska och västerländska intressen i Europa. Och inte nog med det, i det hemska Europa finns ett ständigt hot från enskilda personer / grupper som planerar attacker utformade enligt de stora och välkända terrorbolagens modeller. 

- Känner du något? Någon liten muskelryckning eller så? Nä, inte jag heller. Vi provar en bit till.

Man varnar dessutom för att de gemena terroristerna till och med använder sig av både konventionella och okonventionella vapen och metoderna de använder sig av kan vara allt från självmordsattacker, lönnmord, kapningar och kidnapping till bombdåd.* Inte nog med det - de blodtörstiga vettvillingarna far dessutom fram helt urskillningslöst och skonar varken offentliga eller privata intressen. Och farliga platser som nämns är stora sportevenemang (OS i Sotji, Сочи, kanske?), bostadsområden, restauranger, hotell, klubbar, kontorskomplex, skolor, shoppinggallerior, turistattraktioner, platser för bön etc. Med andra ord - precis allt är livsfarligt.
 
- Icke den minsta lilla darrning kan skönjas i min kropp. Så vansinnigt otacksamt mot den stackars omtänksamme John Kerry som gjort sig sådant besvär. Dra på stora larmet, och jag kan inte frambringa den minsta lilla skräckkänsla eller förmå en enda nerv att svänga loss.

Well, för att lägga sarkasmerna åt sidan en stund så kan jag säga att jag bara har väntat på att de vettlösa psykopaterna som kontrollerar den amerikanska regeringen skall iscensätta något fullständigt vansinnigt. Förra gången US State Department satte igång det globala terrorlarmet brakade det loss i Syrien, så vart skall det braka loss nu då?

Mycket står på spel, maktbalansen är rubbad, och därmed också planen. Terrorattack beställd och förskotterad, believe me. Undrar om US State Department kör med upphandling, eller?

* Märkligt nog stod det inget om kemiska vapen eller kärnvapen. Men, terroristerna kanske har förbrukat resurserna i Syrien, eller så får de inte leka mer med kemiska grunkor sedan de fick underkänt i kemvapenhantering.

Helt apropå bara, i SvD kom alldels nyss, för en halvtimme sedan, Sverige riskerar ökade terrorhot. Med andra ord: nu börjar det. Och nej, jag darrar fortfarande inte det minsta. Smäller det så smäller det, och jag vet vilka de verkliga terroristerna är.

Bildkälla: http://doblelol.com/3/ahmed-terrorist-funny.htm

söndag 22 september 2013

Kontaminerat käk i PCB-kåk

Samtlig media går i dag upp i spinn och larmar om att "man" hittat bredspektrumantibiotikat kloramfenikol i Cloettas Kexchoklad och Sportlunch samt i Göteborgskex Smörgåsrån. Naturligtvis är det mycket, mycket allvarligt men jag frågar mig varför det exploderar i samtlig media just i dag när det har varit känt åtminstone sedan den 30 augusti 2013.

Det ämne som kloramfenikolet ingår i är en enzymblandning vid namn Veron W och som tillverkas av det brittiska företaget AB Enzymes, en division inom bolaget ABF Ingredients, vars moderbolag är det multinationella Associated British Foods, vilket - förutom att kontaminera produkter med antibiotika - även tillverkar genmanipulerade produkter. Nämnda kontaminerade enzymblandning tillverkas i Nederländerna och Tyskland.

Importören, Caldic Sweden, är det nederländska, multinationella kemiföretaget Caldic Groups svenska avdelning, och de har sedan januari 2012 distribuerat 4,8 ton kontaminerad enzymblandning. Huruvida distributionen enbart skett inom Sverige eller ej känner jag inte till, men även de finska företagen Fazer Confectionary och Vanajan Kaksit Oy har fått leveranser. Göteborgskex har i alla fall mellan april och augusti i år köpt 1,2 ton kontaminerat Veron W från Caldic Sweden.

Kloramfenikol är ett s.k. bredspektrumantibiotikum* som bland annat hämmar proteintillverkningen i benmärg och kan ge upphov till cancer och aplastisk anemi som påverkar produktionen av röda blodkroppar. Då dropp eller injektioner av preparatet är förknippat med allvarliga biverkningar, skall det endast användas vid livshotande infektioner där andra alternativ saknas, t.ex. hjärnabscess, akut bakteriell meningit (hjärnhinneinflammation). Preparatet är ofta förstahandsmedel vid behandling av ögoninfektioner.

Lite skumt är det att det två år i rad har uppstått brist på samtliga kloramfenikolprodukter avsedda för behandling av bakterieinfektioner i ögon. Kan det månne vara så att det i första hand levereras till livsmedelsproducenter istället för till läkemedelsproducenter? Sedan storfinansens girigbukar började köpa gamla inflammerade, självdöda ök till hästar och andra vedervärdiga råvaror på matbörserna är det förmodligen tvunget att kontaminera olika tillsatser med antibiotika. Eller är det så enkelt att det även leder till livsfarlig antibiotikaresistens? I så fall är det givetvis en gigantisk jättebonus för ivrare som Sir David Attenborough, Bill Gates, Karl-Erik Norrman m.fl. av en drastisk befolkningsreducering. Antibiotikaresistens i kombination med massinvandring av smitt- och sjukdomsmissiler från främst Afrika är bara ett av alla de sätt som tillämpas för att sopa undan i deras ögon onödiga människor.

Att Livsmedelsverkets enfaldige "expert" Leif Busk hävdar att mängderna kloramfenikol är så ytterst små att de är försumbara, är exempel på samma tunneltänkande som alla andra "experter" sitter fast i när något skall bortförklaras. Intellektuellt begränsade medelmåttor som Busk begriper inte att vi 365 dagar om året får i oss mikrodoser av allt från genmanipulerad föda till antibiotika, polymerer, livsmedelstillsatser, läkemedelsrester, mängder av miljögifter, Monsantos ohyggligt giftiga PCB*, etc. etc. Listan kan göras hur lång som helst. Det är enkelt, men uppenbarligen förbannat svårt att fatta.

Se även: Smitt- och sjukdomsmissiler

SvD: Lars A Boisen och Karl-Erik Norrman - Jordens befolkning måste begränsas
Sir David Attenborough backs campaign to limit human population
David Attenborough - Humans are plague on Earth

* Kloramfenikol har i Sverige hittas i bland annat griskött, kräftor, räkor, honung och ägg.

*Resistens förekommer hos en stor mängd bakterier som t.ex. den ökande frekvensen av olika enterobakterier som salmonella, shigella, e-coli, kolera, * pseudomonas spp , acinetobacter spp, stenotrophomonas maltophilia.

 * Enterobakterier i många länder i Asien och Afrika är ofta resistenta mot kloramfenikol och andra antibiotika.

* Miljonprogrammens sanering från Monsanto-PCB är uppskjuten i omgångar. Och nu lär det definitivt inte bli av eftersom det inte finns några bostäder att flytta människor till under den tid sanering pågår.
SvD Exp AB DN SR

lördag 21 september 2013

Tvångsmottagning av skäggbarn

Ifall nu någon frestas tro att det blir någon skillnad gällande massinvasionen av flyktingar och invandrare om SAP kommer till makten 2014 kan följande omröstning i riksdagen ta ur dig den villfarelsen.

Nedanstående omröstning visar vilka partier som röstade ja till undanröjandet av det sedan år 1892 kommunala självstyret vilket stipulerar att kommuner skall

sköta sina ”inre gemensamma angelägenheter” och utveckla och förvalta ett väl fungerande samhälle på lokal och regional nivå, med medborgarinflytande och ansvarsutkrävande av valda företrädare.

Frågan är om det någonsin kommer att gå upp för svenskarna vad jag med en åsnas envishet hävdar, att Sverige är en fullständig skendemokrati. Bara det faktum att man i ett land som utger sig för att vara en demokrati talar om "medborgarinflytande" är fullkomligt rubbat och klargör med all önskvärd tydlighet att det inte är frågan om någon demokrati i den rätta bemärkelsen.

Högersocialism och vänstersocialism är samma sak; lika totalitärt och det resulterar i exakt samma helvete. För dig.
2012-04-22, Utdrag ur inlägget: Löfven, Billström och farbröderna :

Socialdemokraten Stefan Löfven kan ju börja med att snacka om det förbjudna* mångmiljardområde som SAP knipit igen om de tre-fyra senaste valrörelserna. Med tanke på att SAP är massinvandringens "urmoder" så förutsätter jag att partiet för en gångs skull uppträder hederligt gentemot väljarna och förklarar för pensionärer, arbetslösa, sjuka, ungdomar, funktionshindrade, utförsäkrade, ensamstående föräldrar, fattiga och andra stigmatiserade grupper varför de skall rösta för fortsatta försämringar, till förmån för en stadigt svällande invandrad bidragsöverklass.

Starka politiska och ekonomiska krafter applåderar Sveriges sönderfall, och det parti som sammankopplas med enpartistaten, det gisslantagna SAP, bär det absolut största historiska och nutida ansvaret. Partiet med stort P sätter makten före sanningen. Partiet med stort P sätter världskrig före världsfred. Partiet med stort P sätter totalitarism före demokrati.

Medmänniska, inse att du är en bricka i ett spel - vakna, innan det är för sent.

Debatten i riksdagen 2013-09-18- Aaaah! Ryssen kommer . . . inte

Alltså någon förnuftsmässig gräns måste det väl ändå finnas för medias propagerande för ett svenskt (formellt) NATO-medlemskap. Det är fullkomligt löjligt hur de försöker piska upp hysteri kring allt som rör Ryssland* för att driva oss i armarna på räddningen: mördarorganisationen NATO. Patetiskt är det enda ord jag kan komma på.

I dag får vi oss till livs det ohyggliga avslöjandet att det ryska "spionfartyget" Fjodor Golovin rört sig helt öppet på internationellt vatten, och påstås ha skuggat och förföljt den nu avslutade marinövningen Northern Coasts*, vilken Sverige stått värd för. Marinövningen, vilken i media framställs som ett litet oskyldigt teparty, har enligt Svenska Dagbladet övervarats av:

Den objudna gästen är ett 94 meter långt fartyg med 140 mans besättning, kanoner och robotar, en mängd antenner och avancerad spaningselektronik.

Ojdå, ojdå. Medias räddharar anser uppenbarligen att det är läge för stora larmet här . . . Ett ryskt signalspaningsfartyg som har något så förfärande som en massa antenner och avancerad spaningselektronik. Ja, det är ju naturligtvis fullkomligt orimligt, ologiskt och onormalt att ett dylikt fartyg är utrustat med nödvändig utrustning för sina uppdrag . . . åtminstone om man är journalist.
Att det sedan även finns kanoner och robotar ombord tolkar naturligtvis dessa imbecilla, lågpannade journalistfån som tecken på en kommande rysk invasion. Gud bevare oss för medias nyttiga idioter!

Själv anser jag att det är betydligt högre nyhetsvärde i att Anders Fogh Rasmussen, NATO-muftin, var i Bryssel i går och krävde att EU-länderna skall köpa in fler drönare, samt att EU bör se till att matcha USA:s engagemang i NATO (NATO = USA:s privatarmé). Fogh Rasmussen anser även att antalet stora transportplan och lufttankningsplan skall utökas. Han anser vidare att fartygen i EU skall uppgraderas med skarpare radarsystem så att de kan integreras i NATO:s missilförsvar.

Anders Fogh Rasmussen dissar också den europeiska försvarsindustrin då han anser den vara för "nationell" och "fragmenterad". Fogh Rasmussen avslöjar även indirekt att EU-kommissionen har planer på att bygga upp en stor europeisk försvarsindustri*, vilket uppenbarligen står på agendan vid EU-toppmötet i december. Som av en händelse . . . kommer Fogh Rasmussen att delta och han kommer att ge kommissionen sitt helhjärtade stöd för planen. Ytterligare skarpa uppmaningar Fogh Rasmussen tänker leverera till kommissionen är att de skall uppvisa ett "starkt politiskt engagemang" och spendera avsevärt mycket mer pengar på försvar, då EU måste ta mer ansvar för "säkerheten" i Europas grannskap.

EU-kommissionens utkast till EU:s försvarssamarbete, publicerad i juli 2013:

Towards a more competitive and efficient defence and security sector. PDF

Som om inte det var nog så ansåg Fogh Rasmussen att NATO och EU kan hjälpa till att bygga upp en ny libysk armé, som "prejudikat" för andra nordafrikanska länder.

De här inslagen känner nog många igen från reklamfinansierade tv-kanaler:


Som sagt, det är märkvärdigt att media och mediekonsumenterna har så diametralt motsatta uppfattningar om vad som anses ha nyhetsvärde . . . Tur det finns utrikes media, fria tidningar på nätet och seriösa bloggare. Och tack för vårt tids Jesus: Internet. Amen.

Se även: NATO, FN och helvetet

* Jag anser att det finns ett visst nyhetsvärde i att BRICS-länderna  skapat ett eget Internet, helt oberoende av USA och Storbritannien.

* I marinövningen ingick, förutom Sverige, 13 europeiska länder och givetvis även det förbannade NATO.

* Här har vi nog en delförklaring till den vansinniga massinvasionen av Cecilia Malmströms slavarbetare från Afrika - de skall jobba för skitlöner i europeiska vapenfabriker. Uppenbarligen behöver man inte kunna läsa och skriva för att kunna skruva ihop bomber och granater. Kanske kommer man att köra med samma typ av monteringsanvisningar som IKEA?

torsdag 19 september 2013

- Fan vad det läcker numera . . .

Den trettonde december 2012 läckte IPCC-medarbetaren, ekonomen Alec Rawls det tämligen färdigställda utkastet till den kommande IPCC-rapporten angående klimatförändringarna. Jag läste Alec Rawls utsaga, det läckta materialet samt IPCC:s statement angående den läckta rapporten.

Ett kort utdrag ur inledningen:

2012-12-13

I participated in "expert review" of the Second Order Draft of AR5 (the next IPCC report), Working Group 1 ("The Scientific Basis"), and am now making the full draft available to the public.

Why leak the draft report?

The ethics of leaking tax-payer funded documents requires weighing the "public's right to know" against any harm to the public interest that may result. The press often leaks even in the face of extreme such harm, as when the New York Times published details of how the Bush administration was tracking terrorist financing with the help of the private sector Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), causing this very successful anti-terror program to immediately collapse.

Fortsättningen kan du läsa här: Full AR5 draft leaked here, 2012-12-13
IPCC:s statement, 2012-12-14

De närmste dagarna efter läckan kollade jag in media såväl in- som utrikes och det var tämligen tyst förutom på fria webbtidningar och privata bloggar. Vad som istället tilldrog sig mitt intresse var en händelse i USA den 14 december, alltså dagen efter läckan, och det var (den ifrågasatta) massakern i Newtown där det uppges att 28 personer dödades, varav 20 var barn. Denna händelse fick en enorm global spridning och den dominerade (som sig bör...) ett bra tag. Resterande medieutrymme tapetserades med skräckscenarion om Maya-kalenderns profetia om jordens förestående undergång.

Jag säger inte att vare sig den "gamla" eller "nya" läckta IPCC-rapporten inte stämmer - tvärtom tycks den göra det, men jag förhöll mig då, som nu, avvaktande till innehållet på grund av anledningen och tidpunkten. Jag säger inte heller att massakern i Newtown 2012 har med den då läckta rapporten att göra, men det kan inte ha undgått normalt begåvade människor världen runt att det har gått mode i att anstifta massakrer, explosioner, terrorattacker, tågolyckor etc. i samband med, låt oss kalla det: olika typer av finansiella, ekonomiska och (geo)politiska motgångar.

Helt klart är det en grav missräkning om det visar sig att alla tidigare klimatrapporter är en gigantisk bluff - vilket mycket tyder på; den globala planen spricker, den totala makten och stålarna uteblir, så vad blir vedergällningen? Var det en försmak på vad som komma skall vi såg härom dagen?

Qui bono? Follow the money.

IBRD/World Bank 2013-06-07: Turn Down the Heat: Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience. PDF

IBRD/World Bank 2012-11-01: Turn down the heat : why a 4°C warmer world must be avoided

CFACT 2012-12-06: Climate Depot, Extreme weather report 2012 PDF (Presented at United Nations Climate Change Conference in Doha, Qatar on December 6, 2012)

Reuters 2013-08-16: Experts surer of manmade global warming but local predictions elusive

YLE 2010-01-17: FN:s klimatrapport om Himalaya var bluff

DN 2010-07-07: Robusta resultat i ifrågasatt klimatrapport

The Sandy Hook massacre: Unanswered questions and missing information

Ghouta-rapporten och barn som rekvisita

Well, jag noterar att den gravt prosiraeliska och USA-styrda (samma sak egentligen) människorättsorganisationen Human Rights Watch - vilken f.ö. godkänner att (CIA) USA olagligt arresterar, utväxlar och bortför misstänkta terrorister och utsätter dem för tortyr - säger att de utifrån detaljer i Åke Sellströms FN-rapport konstaterat att Syriens regering ligger bakom kemvapenattacken i Ghouta-området den 21/8. Naturligtvis ligger det lika litet sanning i det påståendet som i de hysteriska kärringarna John Kerrys och John McCains påståenden - d.v.s. det är ren bullshit.

Nå, i inlägget FN-rapport Ghouta angav jag att vissa frågeställningar rests efter översiktsläsningen samt att jag skulle företa en långsammare närgranskning och värdering av innehållet. En vanlig företeelse är att frågeställningarna i regel blir fler, och så har också skett.

Det jag först och främst kan konstatera är att rapporten inte ter sig komplett, d.v.s. jag upplever att materialet mer har karaktären av ett sammandrag av - möjligen - en mer fullständig rapport. Detta är i och för sig inget ovanligt, utan förekommer relativt frekvent. Det är alltså fullt möjligt att man har en materialuppsättning tillgänglig för allmänheten och en annan, fullständig (läs: hemlig), för FN självt.

En detalj som besvärar mig är Åke Sellströms personligt riktade påpekande till marionetten Ban Ki-moon i rapporten, vilket förekommer dels i missivet och dels på sidan 3:

You instructed us to focus our investigation efforts on the Ghouta allegations.

Det som stör mig är att påpekandet över huvud taget finns där samt dess formulering (you). Den typen av formulering är s.a.s. en knallröd, blinkande signal i ett material som detta och den slutsats jag måste dra är att Åke Sellström, medvetet eller omedvetet, uttrycker ett missnöje och/eller vill poängtera att marionetten personligen stod för omdirigeringen av teamet. De ursprungliga tre undersökningsområdena utanför Aleppo, i norra Syrien, var Khan al-Asal, Sheik Maqsood och Saraqueb. Åke Sellström och hans team anlände till Syrien den 18/8, ankom Damascus den 21/8, samma dag som kemvapenattacken skedde i Zamalka och Moadamiya utanför Damascus, i Söder. Vi vet också att teamet fördröjdes av Ban Ki-moons säkerhetsansvarige, f.d. marinöverste Kevin Kennedy med motiveringen att "det var en aktiv krigszon", och teamet kom på plats först efter tre dagar, den 24/8. På tre dagar hinner det hända mycket; man hinner både avlägsna och/eller tillföra föremål etc. och som Sellström påpekar i rapporten finns faktorer som tydligt pekar på att det såväl pågått som pågår livliga aktiviteter på plats.

Ytterligare ett gnissel är att en (namnlös) terrorledare beledsagade teamet under färderna i nämnda områden, men vem som utsett denne framgår däremot inte. Något som jag anser relevant i sammanhanget. Samma märkliga förfarande synes ha skett gällande en (namnlös) läkare som utsågs att förbereda inför teamets ankomst till sjukhusen i Moadamiya och Zamalka. Denne skulle enligt rapporten se till att utrymmen och "resurser" för biomedicinsk (blod, urin, hår) provtagning fanns tillgängliga. Vad som avses med "resurser" framgår inte, men Sellström har inte angivit att teamet hade egen provtagningsutrustning i form av kanyler, provrör etc. med sig, och jag drar då slutsatsen att sjukhusen tillhandahöll detta. Om så är fallet anser jag det vara mycket allvarligt, och det reser i så fall avsevärda tveksamheter angående provresultaten. Poängteras bör också att de tre hårprover som togs inte visade några spår av sarin.

Patienturvalet, 30 från Moadamiya och 50 från Zamalka, gjordes i förväg av läkare på respektive sjukhus. Utifrån strata valde teamet slumpmässigt ut 36 individer. Teamet hade, av någon märklig och outtalad anledning, ytterst begränsad tid till sitt förfogande och syftet med läkarnas urval var att spara in tid. Ett förståeligt förfarande men enligt min uppfattning helt förkastligt. Urvalet borde definitivt ha gjorts av teamet.

Något som kan sägas vara en "komplettering" till Sellströms rapport är ytterligare en rapport som släpptes härom dagen. Det är Moder Agnes Mariam el-Salib, abbedissa i St. James kloster i Qara, Syrien, som sammanställt material angående de döda? nedsövda? barn som förekommer i de YouTube-filmer som John Kerry & co åberopar som "bevis" på att den syriska regeringen skall vara den skyldiga till kemvapenattackerna. Jag hade tidigare sett ett flertal av de filmer som Moder Agnes granskat, och ansåg att de tedde sig märkligt riggade.

Global Research TV: Intervju med Moder Agnes
Rapporten här nedan:

Mother Agnes Mariam of the Cross, President of the ISTEAMS.
The chemical attacks on East Ghouta, to justify military right to protect military intervention in Syria, PDF.

Om Moder Agnes, information och biografi

RT: Footage of chemical attack in Syria is fraud

tisdag 17 september 2013

Julian Assanges svenska brottsanmälan

Ett par dagar innan den politiska marionetten och folkmördaren Barack Obama gästade Sverige aviserade Julian Assange i ett pressmeddelande att han skulle polisanmäla Obama i Sverige.  Brottsanmälan lämnades in till Arlandapolisen den tredje september, via Assanges ombud, advokat Per E. Samuelson och har målnummer: 0201 K 268.906-13. Samma dag lämnades även anmälan in i Tyskland.

Julian Assanges utsaga är synnerligen utförlig, och i sanning ytterst besvärande för många - givetvis inkluderat den svenska regeringen. Några korta och för Sverige mycket osmickrande, men ack så träffande, utdrag ur Assanges inlämnade utsaga:

10. Olaglig underrättelseverksamhet är vanligt i Sverige, enligt den svenska regeringens egen utredning som publicerades tidigare i år. Genom att läsa den engelska sammanfattningen av föreslagna ändringar gällande svenska spionagelagar, lärde jag mig att:

Det är ganska vanligt för utländska makter att bedriva förbjuden underrättelseverksamhet i Sverige och att verksamheten är förknippad med hemliga eller konspiratoriska metoder som gör dem svåra att upptäcka och motverka.


(10. Unlawful intelligence operations are common in Sweden, according to the Swedish government's own inquiry published earlier this year. By reading the English summary of proposed changes to Swedish Espionage laws, I learnt that: It is quite common for foreign powers to conduct prohibited intelligence activities in Sweden and that the activities are associated with secret or conspiratorial methods that make them difficult to detect and counteract.).

SOU 2012:95 Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet”, 6 Februari 2013 PDF 

91. Via diplomatiska telegram har jag också konstaterat att det förekommer hemliga, informella överenskommelser mellan Sverige och USA. Telegrammen visade den svenska underrättelsetjänstens mönster av olagligt beteende där amerikanska intressen berörs. De amerikanska diplomatiska telegrammen avslöjade att det svenska justitiedepartementet medvetet hade dolt vissa utbyten av underrättelseinformation med USA, från den svenska riksdagen, eftersom informationsutbytet troligen var olagligt.

(91. Through the diplomatic cables I also learned of secret, informal arrangements between Sweden and the United States. The cables revealed that Swedish intelligence services have a pattern of lawless conduct where US interests are concerned. The US diplomatic cables revealed that the Swedish Justice Department had deliberately hidden particular intelligence information exchanges with the United States from the Parliament of Sweden because the exchanges were likely unlawful.).

109. Under samma tid varnades jag av en betrodd underrättelsekälla att den svenska underrättelsetjänsten SÄPO privat hade fått veta av sina amerikanska motsvarigheter att USA:s och Sveriges underrättelseutbyte skulle "klippas" om det visade sig att jag beskyddades av Sverige.

(109. Around this time I was warned by a trusted intelligence source that the Swedish intelligence service SÄPO had been privately told by its US counterparts that US–Sweden intelligence-sharing arrangements would be “cut off” if Sweden was viewed to be sheltering me.).

Naturligtvis innehåller utsagan mer information angående Sverige, vissa svenska bokstavsorganisationer* och en och annan namngiven individ. Men något måste jag ju lämna till läsaren, och jag kan försäkra dig om att läsningen är mycket, mycket intressant. 

Att vi inte har läst eller hört något om detta är inte så konstigt. De megabyte som denna information tarvat utrymmesmässigt på webben fick naturligtvis inte plats. Det var viktigare att läsa om Obamas häftiga bil och Obamas kakor och Obamas helikoptrar och Obamas livvakter och att Obama vinkade och att Obama skrattar och att Obama . . .

Lustigt att media och mediekonsumenter har så diametralt motsatta uppfattningar om vad som anses ha nyhetsvärde, och vad som är intressant att läsa. Öhm . . .

Julian Assanges utsaga i html-version, vilken kan översättas till önskat språk med t.ex. Google Translate.

Julian Assanges utsaga i PDF-format.

Afghan and Iraq War Diaries

SvD: Försvarsmakten redo för nästa läcka* Med "bokstavsorganisationer" menar jag t.ex. MUST, KSI, SOG, SSG, NSA, SÄPO, FRA. I engelskspråkiga länder kallas dessa för "alphabet soup" (alfabetssoppa). 

måndag 16 september 2013

FN-rapport Ghouta

Här nedan ligger länken till den rapport som Åke Sellström överlämnade till marionetten himself, Ban Ki-moon, i New York i lördags. Och den bekräftar det vi alla redan visste - att någon använde kemiska vapen i Ghouta-området den 21/8 2013.

Efter att ha läst rapporten kan jag konstatera att uppdraget synes vara mycket professionellt och helt klanderfritt genomfört, och vad jag kan se har man till punkt och pricka följt OPCW:s policy och regelsystem. Rapporten uppvisar ingen bias gällande urval, insamling eller tolkning, tvärtom klargörs tydligt de tveksamheter och/eller osäkra faktorer som teamet noterat.

Efter en första kursiv genomläsning har ett antal frågeställningar rests, dock inte rörande teamets arbete, som t.ex. att Ban Ki-moon personligen instruerat teamet vilket område de skulle/fick undersöka, läkarnas och sköterskornas förefintlighet vid attacken, ett antal "avvikande" provresultat samt ett och annat förväntat fynd, som teamet dock ej kunnat finna spår av. Rapporten tarvar därför ytterligare en långsammare och noggrannare genomläsning.

När nu den här rapporten finns tillgänglig förutsätter jag att marionetten Ban Ki-moon fort som fan hostar upp de övriga två rapporter han har i sin ägo men valt att mörklägga.

Ett mycket kort utdrag ur ett statement på ryska utrikesministeriets hemsida den 4/9 2013:

[...] The main conclusions of the Russian professionals consist in:

- the warfare used was not regular Syrian army ammunition but was an artisan-type similar (in type and parameters) to the unguided rocket projectiles produced in the north of Syria by the so-called “Bashair An-Nasr” gang; - hexogen was used as an explosive, which is not part of the regular Syrian army ammunition; - shell and soil samples contained nerve agents – sarin gas and diisopropylfluorophosphate – not synthesized in an industrial environment, which was used by Western states for producing chemical weapons during World War II.  [...]

Ryska utrikesministeriets statement i sin helhet

Report on the Alleged Use of Chemical Weapons in the Ghouta Area of Damascuson 21 August 2013


fredag 13 september 2013

Långsam mottagning och sjysst prejudikat

Slow carrier

Ah, Sveriges Radios (SR) eminenta reportrar har slutligen lyckats pejla in några förlupna nyhetssignaler med mycket utgånget datum som de genant nog publicerar på webben i dag. Vet inte om ordspråket "bättre sent än aldrig" över huvud taget är tillämpligt på "nyheter" som sedan länge upphört att vara en nyhet och som är smärtsamt kännbara för flera miljoner människor i Sverige.

Den i närmast komposterat tillstånd s.k. nyhet SR kavlar ut på webben gäller att arbetslösa, sjuka, personer i FAS 3 och föräldralediga inte omfattas av Reinfeldts jobbskatteavdrag. Nej, kära SR, de gör inte det, och har aldrig gjort - vilket också gäller för landets cirka två miljoner pensionärer, men dem skriver ni inte om.

Däremot har SR dristat sig till att ställa försynta frågor till den pappfigur som skall utgöra jämställdhetsminister, neoliberalen, folkpartisten Maria Arnholm, som likt övriga ministrar agerar rikspapegoja och läser innantill från låtsasregeringens hemsida. Floskler, floskler, floskler.

Reinfeldts armé av förblindade och yra avdragsjudas suktar girigt efter det femte jobbskatteavdraget, och har inte - vilket inte heller är meningen - noterat att samtliga priser och avgifter stigit dramatiskt i Sverige. Ånej, de är fullt upptagna med att låna (mer) pengar, konsumera, resa och "unna sig". Självfallet märker de inte av den reala verklighet som den andra halvan lever i.

Jag må säga att taktiken med jobbskatteavdragen är djävulskt snillrik. Den dagen det verkliga syftet med avdragen går upp för Reinfeldts alla avdragsjudas är det för sent. Men tills dess skall de få leva i illusionen att de skall få behålla mer i plånboken, vilket alls icke är fallet.

Vänstersocialisterna å andra sidan har inte för avsikt att avskaffa några jobbskatteavdrag om de vinner valet (vilket de kommer att göra) Stefan Löfven (s) fick i dag klartecken att yttra ett par ord i samanhanget:

– Vi kan inte ha det så här längre, säger han och skakar på huvudet.

Givetvis utan närmare precisering av vad han syftade på med "så här". Det framgick inte heller huruvida Löfven ackompanjerade sin försynta beklagan med några tårar eller ej, men jag håller det inte för troligt. Dem, tårarna alltså, gjorde han slut på i samband med första maj-talet i fjol när han inför publik snyftade och grät över det förtryck han mött. Utrikes, givetvis, för här i Sverige finns ju inget förtryck. Eller?


- Okej Ludvigsson, så ska vi ha't - men var ska vi ta't?

. . . eller

No carrier . . . at all

Svenska Dagbladets tillskott på ledarsidan, Maria Ludvigsson, må ha hur höga meriter som helst från sin förre arbetsgivare, Svenskt Näringsliv, men de tidigare arbetsuppgifterna torde näppeligen ha varit mer komplicerade än att klistra kuvert och slicka frimärken. Möjligen kan hon ha anförtrotts att  koka kaffe och posta brev. Att tänka kan däremot inte ha ingått i arbetsbeskrivningen enär Ludvigsson är helt befriad från alla inre och yttre tecken på minsta form av tankeverksamhet.

I ledaren Tack för avslöjandet, Andersson! raljerar Maria Ludvigsson över att socialdemokraternas finanspolitiska talesperson, Magdalena Andersson, i en debattartikel misslyckas med sin kritik över regeringens lånefinansierade skattesänkningar, och istället lyckas med att indirekt bekräfta att regeringen infriat sina vallöften om skattesänkningar. Andersson påpekar att sänkningarna vid det här laget vida överstiger den f.d. moderatledaren Bo Lundgrens skattesänkarvisioner om 130 miljarder, och Ludvigsson menar att neoliberalerna bara har att tacka och bocka för att Magdalena Andersson vänligt nog upplyser om detta.

Magdalena Andersson fortsätter vidare med att ifrågasätta hur usel den redan urusla s.k. "välfärden" skall bli innan de statliga finansernas häxmästare, det meteorologiska oraklet Anders Borg, greppar att det är tji stålar kvar, staten har ingen deg, och att det inte håller med fler skattesänkningar och definitivt inte att, som regeringen gör, låna till sänkningar. Det finns ju dessutom inte särskilt många svaga grupper kvar att lugga på pengar för att täcka ytterligare skattesänkningar.

Maria Ludvigsson underlåter inte att kritisera att såväl Löfven som Andersson redan innan regeringens förslag om ett femte jobbskatteavdrag lagts uttalat sig om att socialdemokraterna inte skulle riva upp det, eftersom alla som åtnjutit det skulle ha vant sig vid en högre disponibel inkomst.
Ludvigssons fenomenalt korkade slutkläm lyder enligt följande:

- Detta till trots beskriver Andersson i sin varningstext sänkt skatt som en utgift och kostnad. För vem? Skattesänkningar är inte att ge folket av statens pengar, det är att ta en något mindre andel av medborgarnas inkomster i anspråk för politiska prioriteringar.

Förstår du nu varför Maria Ludvigsson inte kan ha haft mer avancerade arbetsuppgifter än att klistra kuvert och slicka frimärken?

Sjysst prejudikat

Jag läste i Aftonbladet att tre asiatisk-svenska kvinnor som hindrats från att besöka en restaurang polisanmält krogen för diskriminering. Kvinnorna hade stoppats med motiveringen att restaurangen haft problem med prostituerade kvinnor med asiatiskt ursprung.

Restaurangen som diskriminerade tre hederliga, icke prostituerade kvinnor friades dock av tingsrätten då den menar att restaurangen enbart velat "förhindra fortsatt prostitution". De åtalades advokat, Tomas Malm, anser att den friande domen var given eftersom krogen agerat i "brottspreventivt syfte" och att kvinnorna nekats på grund av "farhåga för brott".

Man kan inte annat än tacka Tomas Malm. Här har alla näringsidkare fått fullt stöd för att de i "brottspreventivt syfte" enligt lag kan neka zigenare inträde i butiker och restauranger, och de kan nekas att hyra bilar, lägenheter och annat på grund av "farhåga för brott". Det är bara att glädjas för att näringsidkare nu äntligen givits ett prejudikat att stödja sig på då de vill skydda sin egendom från de ofrånkomliga stölder, det kaos och den förstörelse som alltid följer i zigenarnas spår. Kan man hänvisa till ursprung och utseende när det gäller asiatiska kvinnor kan man göra det när det gäller zigenare också.
 

'Building 20' on the outskirts of Yambol, a town in Bulgaria.
The building was once well-meaning attempt to integrate Roma,
 but ended up being deconstructed by the people it sheltered.

Filmen om Yambols destruktiva invånare

*Ekonomistyrningsverkets (ESV) halvårsrapport för statens budget (31/7) visade ett underskott på femtionio miljarder kronor ( -59 000 000 000). Motsvarande period i fjol visade ett överskott på fyrtioåtta miljarder femhundra miljoner kronor ( +48 500 000 000). Enligt ESV:s prognos den 3 september beräknas saldot på statens budget i år uppgå till minus etthundrafyrtiotre miljarder ( - 143 000 000 000), vilket är en försämring med etthundraarton miljarder (118 000 000 000) jämfört med samma period förra året.

torsdag 12 september 2013

CBS intervju med Bashar al-Assad

Här nedan kan du se CBS pinsamt opåläste men av propaganda hårt anfrätte reporter Charlie Rose så kallade intervju med president Bashar al-Assad. Det är fullkomligt skrattretande att höra och se den monumentalt dumme och hjärntvättade CBS-reportern helt på egen hand göra bort sig fullständigt.

Mest underhållande är det att höra en genuint nyttig idiot basera frågor på lögner som de facto pulvriserats för flera veckor sedan, vilket jag lagt in kommentarer till sist i inlägget.

Intervjun genomfördes i Syrien och sändes den 8 september 2013. Inslaget är drygt 50 minuter långt, och avhålls på engelska. För den som hellre föredrar att läsa den så har Global Research transkriberat hela intervjun, vilken återges här nedan.

Var särskilt uppmärksam på diskussionen som förs angående kemiska vapen, det ger en välbehövlig balans till vacuum-medias vanvettiga hysteri och avskyvärda hyckleri.CBS:  Mr. President thank you very much for this opportunity to talk to you at a very important moment because the President of the United States will address the nation this week and, as you know an important conversation is taking place in Washington and important things are happening here in your country.  Do you expect an airstrike?

President al-Assad:  As long as the United States doesn’t obey the international law and trample over the Charter of the United Nations we have to worry that any administration – not only this one – would do anything.  According to the lies that we’ve been hearing for the last two weeks from high-ranking officials in the US administration we have to expect the worst.

CBS:  Are you prepared?

President al-Assad:  We’ve been living in difficult circumstances for the last two years and a half, and we prepare ourselves for every possibility.  But that doesn’t mean if you’re prepared things will be better; it’s going to get worse with any foolish strike or stupid war.

CBS: What do you mean worse?

President al-Assad: Worse because of the repercussions because nobody can tell you the repercussions of the first strike. We’re talking about one region, bigger regions, not only about Syria.  This interlinked region, this intermingled, interlocked, whatever you want to call it; if you strike somewhere, you have to expect the repercussions somewhere else in different forms in ways you don’t expect. 

CBS: Are you suggesting that if in fact there is a strike; there will be repercussions against the United States from your friends in other countries like Iran or Hezbollah or others?

 President al-Assad:  As I said, this may take different forms: direct and indirect.  Direct when people want to retaliate, or governments.  Indirect when you’re going to have instability and the spread of terrorism all over the region that will influence the west directly.

CBS:  Have you had conversations with Russia, with Iran or with Hezbollah about how to retaliate?

President al-Assad:  We don’t discuss this issue as a government, but we discuss the repercussions, which is more important because sometimes repercussions could be more destroying than the strike itself.  Any American strike will not destroy as much as the terrorists have already destroyed in Syria; sometimes the repercussions could be many doubles the strike itself.

CBS:  But some have suggested that it might tip the balance in the favor of the rebels and lead to the overthrow of your government.

President al-Assad:  Exactly.  Any strike will be as direct support to Al-Qaeda offshoot that’s called Jabhat al-Nusra and the Islamic State of Iraq and Syria.  You’re right about this.  It’s going to be direct support.

CBS:  This is about chemical warfare.  Let’s talk about that.  Do you approve of the use of chemical warfare, the use of deadly chemicals?  Do you think that it is an appropriate tool of war, to use chemicals?

President al-Assad: We are against any WMD, any weapons of mass destruction, whether chemical or nuclear.

CBS:  So you’re against the use of chemical warfare?

President al-Assad:  Yes, not only me. As a state, as a government, in 2001 we proposed to the United Nations to empty or to get rid of every WMD in the Middle East, and the United States stood against that proposal.  This is our conviction and policy.

CBS: But you’re not a signatory to the chemical warfare agreement.

President al-Assad:  Not yet.

CBS:  Why not?

President al-Assad:  Because Israel has WMD, and it has to sign, and Israel is occupying our land, so that’s we talked about the Middle East, not Syria, not Israel; it should be comprehensive.

CBS:  Do you consider chemical warfare equivalent to nuclear warfare?

President al-Assad:  I don’t know. We haven’t tried either.

CBS: But you know, you’re a head of state, and you understand the consequences of weapons that don’t discriminate.

President al-Assad:  Technically, they’re not the same.  But morally, it’s the same.

CBS:  Morally, they are the same.

President al-Assad:  They are the same, but at the end, killing is killing.  Massacring is massacring.  Sometimes you may kill tens of thousands or hundreds of thousands with very primitive armaments.

CBS:  Then why do you have such a stockpile of chemical weapons?

President al-Assad:  We don’t discuss this issue in public because we never said that we have it, and we never said that we don’t have it.  It’s a Syrian issue; it’s a military issue we never discuss in public with anyone.

CBS:  This is from the New York Times this morning: Syria’s leaders amassed one of the world’s largest stockpiles of chemical weapons with help from the Soviet Union and Iran as well as Western European suppliers, and even a handful of American companies.  According to American diplomatic cables and declassified intelligence records, you have amassed one of the largest supplies of chemical weapons in the world.

President al-Assad:  To have or not to have is a possibility, but to depend on what media says is nonsense, or to depend on some of the reports of the intelligence is nonsense and that was proven when they invaded Iraq ten years ago and they said “Iraq has stockpiles of WMD” and it was proven after the invasion that this was false; it was fraud.  So, we can’t depend on what one magazine wrote.  But at the end, I said it’s something not to be discussed with anyone.

CBS:  You accept that the world believes that you have a stockpile of chemical weapons?   

President al-Assad:  Who?

CBS:  The world.  The United States and other powers who also said that you have chemical weapons.

President al-Assad:  It isn’t about what they believe in, it’s about the reality that we have, and this reality, we own it, we don’t have to discuss it.

CBS:  Speaking of reality, what was the reality on August 21st? What happened in your judgment?

President al-Assad:  We’re not in the area where the alleged chemical attack happened.  I said alleged.  We’re not sure that anything happened.

CBS:  Even at this date, you’re not sure that chemical weapons – even though you have seen the video tape, even though you’ve seen the bodies, even though your own officials have been there.

President al-Assad:  I haven’t finished.  Our soldiers in another area were attacked chemically.  Our soldiers – they went to the hospital as casualties because of chemical weapons, but in the area where they said the government used chemical weapons, we only had video and we only have pictures and allegations.  We’re not there; our forces, our police, our institutions don’t exist there.  How can you talk about what happened if you don’t have evidence?  We’re not like the American administration, we’re not social media administration or government.  We are a government that deals with reality.  When we have evidence, we’ll announce it.

CBS:  Well, as you know, Secretary Kerry has said there is evidence and that they saw rockets that fired from a region controlled by your forces into a region controlled by the rebels. They have evidence from satellite photographs of that.  They have evidence of a message that was intercepted about chemical weapons, and soon thereafter there were other intercepted messages, so Secretary Kerry has presented what he views as conclusive evidence.

President al-Assad:  No, he presented his confidence and his convictions. It’s not about confidence, it’s about evidence.  The Russians have completely opposite evidence that the missiles were thrown from an area where the rebels control.  This reminds me – what Kerry said -  about the big lie that Collin Powell said in front of the world on satellites about the WMD in Iraq before going to war.  He said “this is our evidence.”  Actually, he gave false evidence.  In this case, Kerry didn’t even present any evidence.  He talked “we have evidence” and he didn’t present anything.  Not yet, nothing so far; not a single shred of evidence.

CBS:  Do you have some remorse for those bodies, those people, it is said to be up to at least a thousand or perhaps 1400, who were in Eastern Ghouta, who died?

President al-Assad:  We feel pain for every Syrian victim.

CBS:  What about the victims of this assault from chemical warfare?

President al-Assad:  Dead is dead, killing is killing, crime is crime.  When you feel pain, you feel pain about their family, about the loss that you have in your country, whether one person was killed or a hundred or a thousand.  It’s a loss, it’s a crime, it’s a moral issue.  We have family that we sit with, family that loved their dear ones.  It’s not about how they are killed, it’s about that they are dead now; this is the bad thing.

CBS: But has there been any remorse or sadness on behalf of the Syrian people for what happened?

President al-Assad:  I think sadness prevails in Syria now.  We don’t feel anything else but sadness because we have this killing every day, whether with chemical or any other kind.  It’s not about how. We feel with it every day.

CBS:  But this was indiscriminate, and children were killed, and people who said goodbye to their children in the morning didn’t see them and will never see them again, in Ghouta.

President al-Assad:  That is the case every day in Syria, that’s why you have to stop the killing. That’s why we have to stop the killing.  But what do you mean by “indiscriminate” that you are talking about?

CBS:  Well, the fact that chemical warfare is indiscriminate in who it kills, innocents as well as combatants.

President al-Assad:  Yeah, but you’re not talking about evidence, you’re not talking about facts, we are talking about allegations.  So, we’re not sure that if there’s chemical weapon used and who used it.  We can’t talk about virtual things, we have to talk about facts.

CBS:  It is said that your government delayed the United Nations observers from getting to Ghouta and that you denied and delayed the Red Cross then the Red Crescent from getting there to make observations and to help.

President al-Assad:  The opposite happened, your government delayed because we asked for a delegation in March 2013 when the first attack happened in Aleppo in the north of Syria; they delayed it till just a few days before al-Ghouta when they sent those team, and the team itself said in its report that he did everything as he wanted.  There was not a single obstacle.

CBS:  But they said they were delayed in getting there, that they wanted to be there earlier.

President al-Assad:  No, no, no; there was a conflict, there was fighting, they were shooting. That’s it.  We didn’t prevent them from going anywhere.  We asked them to come; why to delay them?  Even if you want to take the American story, they say we used chemical weapons the same day the team or the investigation team came to Syria; is it logical?  It’s not logical.  Even if a country or army wanted to use such weapon, they should have waited a few days till the investigation finished its work.  It’s not logical, the whole story doesn’t even hold together.

CBS:  We’ll come back to it. If your government did not do it, despite the evidence, who did it?

President al-Assad:  We have to be there to get the evidence like what happened in Aleppo when we had evidence.  And because the United States didn’t send the team, we sent the evidence to the Russians.

CBS:  But don’t you want to know the answer, if you don’t accept the evidence so far, as to who did this?

President al-Assad:  The question is who threw chemicals on the same day on our soldiers.  That’s the same question.  Technically, not the soldiers.  Soldiers don’t throw missiles on themselves.  So, either the rebels, the terrorists, or a third party.  We don’t have any clue yet.  We have to be there to collect the evidences then we can give answer.

CBS:  Well, the argument is made that the rebels don’t have their capability of using chemical weapons, they do not have the rockets and they do not have the supply of chemical weapons that you have, so therefore they could not have done it.

President al-Assad:  First of all, they have rockets, and they’ve been throwing rockets on Damascus for months.

CBS: That carry chemical weapons?

President al-Assad:  Rockets in general.  They have the means – first.  Second, the sarin gas that they’ve been talking about for the last weeks is a very primitive gas.  You can have it done in the backyard of a house; it’s a very primitive gas.  So, it’s not something complicated.

CBS:  But this was not primitive.  This was a terrible use of chemical weapons.

President al-Assad:  Third, they used it in Aleppo in the north of Syria.  Fourth, there’s a video on YouTube where the terrorists clearly make trials on a rabbit and kill the rabbit and said “this is how we’re going to kill the Syrian people.”  Fifth, there’s a new video about one of those women who they consider as rebel or fighter who worked with those terrorists and she said “they didn’t tell us how to use the chemical weapons” and one of those weapons exploded in one of the tunnels and killed twelve.  That’s what she said.  Those are the evidence that we have.  Anyway, the party who accused is the one who has to bring evidences.  The United States accused Syria, and because you accused you have to bring evidence, this first of all. We have to find evidences when we are there.

CBS: What evidence would be sufficient for you?

President al-Assad:  For example, in Aleppo we had the missile itself, and the material, and the sample from the sand, from the soil, and samples from the blood.

CBS:  But the argument is made that your forces bombarded Ghouta soon thereafter with the intent of covering up evidence.

President al-Assad:  How could bombardment cover the evidence? Technically, it doesn’t work. How? This is stupid to be frank, this is very stupid.

CBS: But you acknowledge the bombardment?

President al-Assad:  Of course, there was a fight.  That happens every day; now you can have it. But, let’s talk… we have indications, let me just finish this point, because how can use WMD while your troops are only 100 meters away from it?  Is it logical?  It doesn’t happen.  It cannot be used like this.  Anyone who’s not military knows this fact.  Why do you use chemical weapons while you’re advancing?  Last year was much more difficult than this year, and we didn’t use it.

CBS:  There is this question too; if it was not you, does that mean that you don’t have control of your own chemical weapons and that perhaps they have fallen into the hands of other people who might want to use them?

President al-Assad:  That implies that we have chemical weapons, first.  That implies that it’s being used, second.  So we cannot answer this question until we answer the first part and the second part.  Third, let’s presume that a country or army has this weapon; this kind of armaments cannot be used by infantry for example or by anyone.  This kind of armament should be used by specialized units, so it cannot be in the hand of anyone.

CBS: Well, exactly, that’s the point.

President al-Assad:  Which is controlled centrally. 

CBS:  Ah, so you are saying that if in fact, your government did it, you would know about it and you would have approved it.

President al-Assad:  I’m talking about a general case.

CBS:  In general, you say if in fact it happened, I would have known about it and approved it.  That’s the nature of centralized power.

President al-Assad:  Generally, in every country, yes. I’m talking about the general rules, because I cannot discuss this point with you in detail unless I’m telling you what we have and what we don’t have, something I’m not going to discuss as I said at the very beginning, because this is a military issue that could not be discussed.

CBS:  Do you question the New York Times article I read to you, saying you had a stockpile of chemical weapons?  You’re not denying that.

President al-Assad:  No, we don’t say yes, we don’t say no, because as long as this is classified, it shouldn’t be discussed.

CBS:  The United States is prepared to launch a strike against your country because they believe chemical weapons are so abhorrent, that anybody who uses them crosses a red line, and that therefore, if they do that, they have to be taught a lesson so that they will not do it again.

President al-Assad:  What red line? Who drew it?

CBS: The President says that it’s not just him, that the world has drawn it in their revulsion against the use of chemical weapons, that the world has drawn this red line.

President al-Assad:  Not the world, because Obama drew that line, and Obama can draw lines for himself and his country, not for other countries.  We have our red lines, like our sovereignty, our independence, while if you want to talk about world red lines, the United States used depleted uranium in Iraq, Israel used white phosphorus in Gaza, and nobody said anything.  What about the red lines?  We don’t see red lines.  It’s political red lines.

CBS: The President is prepared to strike, and perhaps he’ll get the authorization of Congress or not.  The question then is would you give up chemical weapons if it would prevent the President from authorizing a strike?  Is that a deal you would accept?

President al-Assad:  Again, you always imply that we have chemical weapons.

CBS: I have to, because that is the assumption of the President. That is his assumption, and he is the one that will order the strike.

President al-Assad:  It’s his problem if he has an assumption, but for us in Syria, we have principles.  We’d do anything to prevent the region from another crazy war.  It’s not only Syria because it will start in Syria.

CBS: You’d do anything to prevent the region from having another crazy war?

President al-Assad:  The region, yes.

CBS:  You realize the consequences for you if there is a strike?

President al-Assad:  It’s not about me. It’s about the region.

CBS: It’s about your country, it’s about your people.

President al-Assad:  Of course, my country and me, we are part of this region, we’re not separated.  We cannot discuss it as Syria or as me; it should be as part, as a whole, as comprehensive.  That’s how we have to look at it.

CBS:  Some ask why would you do it? It’s a stupid thing to do if you’re going to bring a strike down on your head by using chemical weapons.  Others say you’d do it because A: you’re desperate, or the alternative, you do it because you want other people to fear you, because these are such fearful weapons that if the world knows you have them, and specifically your opponents in Syria, the rebels, then you have gotten away with it and they will live in fear, and that therefore, the President has to do something.

President al-Assad:  You cannot be desperate when the army is making advances.  That should have happened – if we take into consideration that this presumption is correct and this is reality – you use it when you’re in a desperate situation.  So, our position is much better than before. So, this is not correct.

CBS: You think you’re winning the war.

President al-Assad:  “Winning” is a subjective word, but we are making advancement.  This is the correct word, because winning for some people is when you finish completely.

CBS: Then the argument is made that if you’re winning, it is because of the recent help you have got from Iran and from Hezbollah and additional supplies that have come to your side.  People from outside Syria supporting you in the effort against the rebels.

President al-Assad:  Iran doesn’t have any soldier in Syria, so how could Iran help me?

CBS:  Supplies, weaponry?

President al-Assad:  That’s all before the crisis. We always have this kind of cooperation.

CBS:  Hezbollah, Hezbollah fighters have been here.

President al-Assad:  Hezbollah fighters are on the borders with Lebanon where the terrorists attacked them.  On the borders with Lebanon, this is where Hezbollah retaliated, and this is where we have cooperation, and that’s good.

CBS:  Hezbollah forces are in Syria today?

President al-Assad:  On the border area with Lebanon where they want to protect themselves and cooperate with us, but they don’t exist all over Syria.  They cannot exist all over Syria anyway, for many reasons, but they exist on the borders.

CBS:  What advice are you getting from the Russians?

President al-Assad:  About?

CBS:  About this war, about how to end this war.

President al-Assad: Every friend of Syria is looking for peaceful solution, and we are convinced about that.  We have this advice, and without this advice we are convinced about it.

CBS:  Do you have a plan to end the war?

President al-Assad:  Of course.

CBS: Which is?

President al-Assad:  At the very beginning, it was fully political.  When you have these terrorists, the first part of the same plan which is political should start with stopping the smuggling of terrorists coming from abroad, stopping the logistic support, the money, all kinds of support coming to these terrorists.  This is the first part.  Second, we can have national dialogue where different Syrian parties sit and discuss the future of Syria.  Third, you can have interim government or transitional government.  Then you have final elections, parliamentary elections, and you’re going to have presidential elections.

CBS: But the question is: would you meet with rebels today to discuss a negotiated settlement?

President al-Assad:  In the initiative that we issued at the beginning of this year we said every party with no exceptions as long as they give up their armaments.

CBS: But you’ll meet with the rebels and anybody who’s fighting against you if they give up their weapons?

President al-Assad: We don’t have a problem.

CBS: Then they will say “you are not giving up your weapons, why should we give up our weapons?”

President al-Assad:  Does a government give up its weapons?  Have you heard about that before?

CBS:  No, but rebels don’t normally give up their weapons either during the negotiations; they do that after a successful…

President al-Assad:  The armament of the government is legal armament.  Any other armament is not legal.  So how can you compare?  It’s completely different.

CBS:  There’s an intense discussion going on about all the things we’re talking about in Washington, where if there’s a strike, it will emanate from the United States’ decision to do this.  What do you want to say, in this very important week, in America, and in Washington, to the American people, the members of Congress, to the President of the United States?

President al-Assad:  I think the most important part of this now is, let’s say the American people, but the polls show that the majority now don’t want a war, anywhere, not only against Syria, but the Congress is going to vote about this in a few days, and I think the Congress is elected by people, it represents the people, and works for their interest.  The first question that they should ask themselves: what do wars give America, since Vietnam till now? Nothing. No political gain, no economic gain, no good reputation.  The United States’ credibility is at an all-time low.  So, this war is against the interest of the Untied States.  Why?  First, this war is going to support Al-Qaeda and the same people that killed Americans in the 11th of September.  The second thing that we want to tell Congress, that they should ask and that what we expect them to ask this administration about the evidence that they have regarding the chemical story and allegations that they presented.

I wouldn’t tell the President or any other official, because we are disappointed by their behavior recently, because we expected this administration to be different from Bush’s administration. They are adopting the same doctrine with different accessories.  That’s it.  So if we want to expect something from this administration, it is not to be weak, to be strong to say that “we don’t have evidence,” that “we have to obey the international law”, that “we have to go back to the Security Council and the United Nations”.

CBS:  The question remains; what can you say to the President who believes chemical weapons were used by your government; that this will not happen again.

President al-Assad:  I will tell him very simply: present what you have as evidence to the public, be transparent.

CBS: And if he does? If he presents that evidence?

President al-Assad:  This is where we can discuss the evidence, but he doesn’t have it.  He didn’t present it because he doesn’t have it, Kerry doesn’t have it.  No one in your administration has it.  If they had it, they would have presented it to you as media from the first day.

CBS:  They have presented it to the Congress.

President al-Assad:  Nothing. Nothing was presented.

CBS: They’ve shown the Congress what they have, and the evidence they have, from satellite intercepted messages and the like.

President al-Assad: Nothing has been presented so far.

CBS: They have presented it to the Congress, sir.

President al-Assad:  You are a reporter. Get this evidence and show it to the public in your country.

CBS:  They’re presenting it to the public representative.  You don’t show your evidence and what you’re doing and your plans to people within your own council.  They’re showing it to the people’s representative who have to vote on an authorization to strike, and if they don’t find the evidence sufficient…

President al-Assad:  First of all, we have the precedent of Collin Powell ten years ago, when he showed the evidence, it was false, and it was forged.  This is first.  Second, you want me to believe American evidence and don’t want me to believe the indications that we have.  We live here, this is our reality.

CBS:  Your indications are what?

President al-Assad:  That the rebels or the terrorists used the chemical weapons in northern Aleppo five months ago.

CBS: And on August 21st?

President al-Assad:  No, no, no.  That was before. On the 21st, again they used it against our soldiers in our area where we control it, and our soldiers went to the hospital, you can see them if you want.

CBS:  But Ghouta is not controlled by your forces, it’s controlled by the rebel forces. The area where that attack took place is controlled by rebel forces.

President al-Assad:  What if they have stockpiles and they exploded because of the bombardment?  What if they used the missile by mistake and attacked themselves by mistake?

CBS:  Let me move to the question of whether a strike happens, and I touched on this before.  You have had fair warning.  Have you prepared by moving possible targets, are you moving targets within civilian populations, all the things that you might have done if you have time to do that and you have had clear warning that this might be coming?

President al-Assad:  Syria is in a state of war since its land was occupied for more than four decades, and the nature of the frontier in Syria implies that most of the army is in inhabited areas, most of the centers are in inhabited areas.  You hardly find any military base in distant areas from the cities unless it’s an airport or something like this, but most of the military bases or centers within inhabited areas.

CBS:  Will there be attacks against American bases in the Middle East if there’s an airstrike?

President al-Assad:  You should expect everything.  Not necessarily through the government, the governments are not the only player in this region.  You have different parties, different factions, you have different ideologies; you have everything in this region now.  So, you have to expect that.

CBS: Tell me what you mean by “expect everything.”

President al-Assad: Expect every action.

CBS: Including chemical warfare?

President al-Assad:  That depends. If the rebels or the terrorists in this region or any other group have it, this could happen, I don’t know.  I’m not a fortuneteller to tell you what’s going to happen.

CBS: But we’d like to know more, I think the President would like to know, the American people would like to know.  If there is an attack, what might be the repercussions and who might be engaged in those repercussions?

President al-Assad:  Okay, before the 11th of September, in my discussions with many officials of the United States, some of them are Congressmen, I used to say that “don’t deal with terrorists as playing games.”  It’s a different story.  You’re going to pay the price if you’re not wise in dealing with terrorists.  We said you’re going to be repercussions of the mistaken way of dealing with it, of treating the terrorism, but nobody expected 11th of September.  So, you cannot expect.  It is difficult for anyone to tell you what is going to happen.  It’s an area where everything is on the brink of explosion.  You have to expect everything.

CBS:  Let’s talk about the war today. A hundred thousand people dead.  A million refugees. A country being destroyed.  Do you take some responsibility for that?

President al-Assad:  That depends on the decision that I took.  From the first day I took the decision as President to defend my country. So, who killed? That’s another question.  Actually, the terrorists have been killing our people since the beginning of this crisis two years and a half ago, and the Syrian people wanted the government and the state institutions and the army and the police to defend them, and that’s what happened.  So we’re talking about the responsibility, my responsibility according to the Syrian constitution that said we have to defend ourselves. 

CBS:  Mr. President, you constantly say “it’s terrorists.”  Most people look at the rebels and they say that Al-Qaeda and other forces from outside Syria are no more than 15 or 20 percent of the forces on the ground.  The other 80% are Syrians, are defectors from your government, and defectors from your military.  They are people who are Syrians who believe that their country should not be run by a dictator, should not be run by one family, and that they want a different government in their country.  That’s 80% of the people fighting against you, not terrorists.

President al-Assad:  We didn’t say that 80%, for example, or the majority or the vast majority, are foreigners.  We said the vast majority are Al-Qaeda or Al-Qaeda offshoot organizations in this region.  When you talk about Al-Qaeda it doesn’t matter if he’s Syrian or American or from Europe or from Asia or Africa.  Al-Qaeda has one ideology and they go back to the same leadership in Afghanistan or in Syria or in Iraq.  That’s the question.  You have tens of thousands of foreigners, that’s definitely correct.  We are fighting them on the ground and we know this.

CBS:  But that’s 15 or 20% of this.  That’s a realistic look at how many.

President al-Assad:  Nobody knows because when they are dead and they are killed, they don’t have any ID.  You look at their faces, they look foreigners, but where are they coming from?  How precise this estimate is difficult to tell, but definitely the majority are Al-Qaeda.  This is what concerns us, not the nationality.  If you have Syrian Al-Qaeda, or Pakistani Al-Qaeda or Saudi Al-Qaeda, what’s the difference?  What does it matter?  The most important thing is that the majority are Al-Qaeda.  We never said that the majority are not Syrians, but we said that the minority is what they call “free Syrian army.”  That’s what we said.

CBS:  Do you believe this is becoming a religious war?

President al-Assad:  It started partly as a sectarian war in some areas, but now it’s not, because when you talk about sectarian war or religious war, you should have a very clear line between the sects and religions in Syria according to the geography and the demography in Syria, something we don’t have.  So, it’s not religious war, but Al-Qaeda always use religions, Islam – actually, as a pretext and as a cover and as a mantle for their war and for their terrorism and for their killing and beheading and so on.

CBS:  Why has this war lasted two and a half years?

President al-Assad:  Because of the external interference, because there is an external agenda supported by, or let’s say led by the United States, the West, the petrodollar countries, mainly Saudi Arabia, and before was Qatar, and Turkey.  That’s why it lasted two years and a half.

CBS:  But what are they doing, those countries you cited?

President al-Assad:  They have different agendas.  For the West, they wanted to undermine the Syrian positions.  For the petrodollar countries like Saudi Arabia, they’re thinking undermining Syria will undermine Iran on sectarian basis.  For Turkey, they think that if the Muslim Brotherhood take over the rest of the region, they will be very comfortable, they will be very happy, they will make sure that their political future is guaranteed.  So they have different agendas and different goals.

CBS:  But at the same time, as I said, you used Hezbollah and got support from Iran, from Russia. So, what is happening here. Is this a kind of war that exists because of support from outside Syria on both sides?

President al-Assad:  This is cooperation, I don’t know what you mean by support.  We have cooperation with countries for decades.  Why talk about this cooperation now?

CBS:  Then you tell me, what are you receiving from Iran?

President al-Assad:  Political support.  We have agreements with many countries including Iran, including Russia, including other countries that are about different things including armament. It’s cooperation like any cooperation between any two countries, which is normal.  It’s not related to the crisis.  You don’t call it support, because you pay money for what you get.  So, you don’t call it support, it’s cooperation, call it whatever you want, but the word “support” is not precise. From Russia for example, we have political support, which is different from the cooperation.  We have cooperation for 60 years now, but now we have political support.

CBS:  Well, the Russians said they have ongoing support for you, but beyond just political cooperation.  I mean they have treaties that existed with Syria.

President al-Assad:  Exactly.

CBS:  And they provide all kinds of defensive weapons.

President al-Assad:  You said treaties, and a Russian official said; we have not agreement… contracts, that we have to fulfill, and those contracts are like any country; you buy armaments, you buy anything you want.

CBS:  But do you believe this has become a conflict of Sunni vs. Shia’a?

President al-Assad:  No, not yet.  This is in the mind of the Saudis, and this is in the minds of the Wahabists.

CBS:  And in the minds of the Iranians?

President al-Assad:  No, no, actually what they are doing is the opposite.  They tried to open channels with the Saudi, with many other Islamic entities in the region in order to talk about Islamic society, not Sunni and Shi’ite societies.

CBS:  Was there a moment for you, when you saw the Arab spring approaching Syria, that you said “I’ve seen what happened in Libya, I’ve seen what happened in Tunisia, I’ve seen what happened in Egypt, it’s not gonna happen to Bashar al-al-Assad. I will fight anybody that tries to overthrow my regime with everything I have.”

President al-Assad:  No, for one reason; because the first question that I ask: do I have public support or not.  That is the first question that I asked as President.  If I don’t have the public support, whether there’s the so-called “Arab spring” – it’s not spring, anyway – but whether we have this or we don’t, if you don’t have public support, you have to quit, you have to leave.  If you have public support, in any circumstances you have to stay.  That’s your mission, you have to help the people, you have to serve the people.

CBS:  When you say “public support” people point to Syria and say a minority sect, Alawites, control a majority Sunni population, and they say “dictatorship” and they do it because it because of the force of their own instruments of power.  That’s what you have, not public support, for this war against other Syrians.

President al-Assad:  Now, it’s been two years and a half, ok? Two years and a half and Syria is still withstanding against the United States, the West, Saudi Arabia, the richest countries in this area, including Turkey, and, taking into consideration what your question implies, that even the big part or the bigger part of the Syrian population is against me, how can I withstand till today?  Am I the superhuman or Superman, which is not the case!

CBS:  Or you have a powerful army.

President al-Assad:  The army is made of the people; it cannot be made of robots.  It’s made of people.

CBS:  Surely you’re not suggesting that this army is not at your will and the will of your family.

President al-Assad:  What do you mean by “will of the family?”

CBS:  The will of your family. Your brother is in the military. The military has been… every observer of Syria believes that this is a country controlled by your family and controlled by the Alawites who are your allies.  That’s the control.

President al-Assad:  If that situation was correct – what you’re mentioning – we wouldn’t have withstood for two years and a half.  We would have disintegration of the army, disintegration of the whole institution in the state; we would have disintegration of Syria if that was the case.  It can’t be tolerated in Syria.  I’m talking about the normal reaction of the people.  If it’s not a national army, it cannot have the support, and if it doesn’t have the public support of every sect, it cannot do its job and advance recently.  It cannot.  The army of the family doesn’t make national war.

CBS:  Some will argue that you didn’t have this support because in fact the rebels were winning before you got the support of Hezbollah and an enlarged support from the Iranians, that you were losing and then they came in and gave you support so that you were able to at least start winning and produce at least a stalemate.

President al-Assad:  No, the context is wrong, because talking about winning and losing is like if you’re talking about two armies fighting on two territories, which is not the case.  Those are gangs, coming from abroad, infiltrate inhabited areas, kill the people, take their houses, and shoot at the army.  The army cannot do the same, and the army doesn’t exist everywhere.

CBS:  But they control a large part of your country.

President al-Assad:  No, they went to every part there’s no army in it, and the army went to clean and get rid of them.  They don’t go to attack the army in an area where the army occupied that area and took it from it.  It’s completely different, it’s not correct, or it’s not precise what you’re talking about.  So, it’s completely different.  What the army is doing is cleaning those areas, and the indication that the army is strong is that it’s making advancement in that area.  It never went to one area and couldn’t enter to it – that’s an indication.  How could that army do that if it’s a family army or a sect army?  What about the rest of the country who support the government?  It’s not realistic, it doesn’t happen.  Otherwise, the whole country will collapse.

CBS:  One small point about American involvement here, the President’s gotten significant criticism because he has not supported the rebels more.  As you know, there was an argument within his own counsels from Secretary of State Clinton, from CIA Director David Petraeus, from the Defense Department, Leon Penetta, Secretary of Defense, and others, that they should have helped the rebels two years ago, and we would be in a very different place, so the President has not given enough support to the rebels in the view of many people, and there’s criticism that when he made a recent decision to give support, it has not gotten to the rebels, because they worry about the composition.

President al-Assad:  If the American administration want to support Al-Qaeda – go ahead.  That’s what we have to tell them, go ahead and support Al-Qaeda, but don’t talk about rebels and free Syrian army.  The majority of fighters now are Al-Qaeda.  If you want to support them, you are supporting Al-Qaeda, you are creating havoc in the region, and if this region is not stable, the whole world cannot be stable.

CBS:  With respect, sir, most people don’t believe the majority of forces are Al-Qaeda.  Yes, there is a number of people who are Al-Qaeda affiliates and who are here who subscribe to the principles of Al-Qaeda, but that’s not the majority of the forces as you know.  You know that the composition differs within the regions of Syria as to the forces that are fighting against your regime.

President al-Assad:  The American officials should learn to deal with reality.  Why did the United States fail in most of its wars?  Because it always based its wars on the wrong information.  So, whether they believe or not, this is not reality.  I have to be very clear and very honest.  I’m not asking them to believe if they don’t want to believe.  This is reality, I’m telling you the reality from our country.  We live here, we know what is happening, and they have to listen to people here.  They cannot listen only to their media or to their research centers.  They don’t live here; no one lives here but us.  So, this is reality.  If they want to believe, that’s good, that will help them understand the region and be more successful in their policies.

CBS:  Many people think this is not a sustainable position here; that this war cannot continue, because the cost for Syria is too high. Too many deaths – a hundred thousand and counting, too many refugees, too much destruction; the soul of a country at risk.  If it was for the good of the country, would you step down?

President al-Assad:  That depends on the relation of me staying in this position and the conflict.  We cannot discuss it just to say you have to step down.  Step down, why, and what is the expected result?  This is first.  Second, when you’re in the middle of a storm, leaving your country just because you have to leave without any reasonable reason, it means you’re quitting your country and this is treason.

CBS:  You say it would be treason for you to step down right now because of your obligation to the country?

President al-Assad:  Unless the public wants you to quit.

CBS:  And how will you determine that?

President al-Assad:  By the two years and a half withstanding.  Without the public support, we cannot withstand two years and a half.  Look at the other countries, look what happened in Libya, in Tunisia and in Egypt.

CBS:  You worry about that, what happened to Gaddafi?

President al-Assad:  No, we are worried that rebels are taking control in many countries, and look at the results now.  Are you satisfied as an American?  What are the results?  Nothing.  Very bad -  nothing good.

CBS:  There was a report recently that you had talked about, or someone representing you had talked about some kind of deal in which you and your family would leave the country if you were guaranteed safe passage, if you were guaranteed that there would be no criminal prosecution.  You’re aware of these reports?

President al-Assad:  We had this guarantee from the first day of the crisis.

CBS:  Because of the way you acted?

President al-Assad:  No, because of the agenda that I talked about.  Some of these agendas wanted me to quit, very simply, so they said “we have all the guarantees if you want to leave, and all the money and everything you want.”  Of course, you just ignore that.

CBS:  So, you’ve been offered that opportunity?

President al-Assad:  Yeah, but it’s not about me, again, this fight is not my fight, it’s not the fight of the government; it’s the fight of the country, of the Syrian people.  That’s how we look at it.  It’s not about me.

CBS:  It’s not about you?

President al-Assad:  It’s about every Syrian.

CBS:  How will this war end?  I referred to this question earlier.  What’s the endgame?

President al-Assad:  It’s very simple; once the Western countries stop supporting those terrorists and making pressure on their puppet countries and client states like Saudi Arabia and Turkey and others, you’ll have no problem in Syria.  It will be solved easily, because those fighters, the Syrian part that you’re talking about, lost its natural incubators in the Syrian society – they don’t have incubators anymore; that’s why they have incubators abroad.  They need money from abroad, they need moral support and political support from abroad.  They don’t have any grassroots, any incubator.  So, when you stop the smuggling, we don’t have problems.

CBS:  Yeah, but at the same time, as I’ve said before, you have support from abroad.  There are those who say you will not be able to survive without the support of Russia and Iran.  Your government would not be able to survive.

President al-Assad:  No, it’s not me, I don’t have support.  Not me; all Syria.  Every agreement is between every class and every sector in Syria; government, people, trade, military, culture, everything; it’s like the cooperation between your country and any other country in the world.  It’s the same cooperation.  It’s not about me; it’s not support for the crisis.

CBS:  I mean about your government.  You say that the rebels only survive because they have support from Saudi Arabia and Turkey and the United States, and Qatar perhaps, and I’m saying you only survive because you have the support of Russia and Iran and Hezbollah.

President al-Assad:  No, the external support can never substitute internal support, it can never, for sure.  And the example that we have to look at very well is Egypt and Tunisia; they have all the support from the West and from the Gulf and from most of the countries of the world.  When they don’t have support within their country, they couldn’t continue more than – how many weeks? – three weeks.  So, the only reason we stand here for two years and a half is because we have internal support, public support.  So, any external support, if you want to call it support, let’s use this world, is… how to say… it’s going to be additional, but it’s not the base to depend on more than the Syrian support.

CBS:  You and I talked about this before; we remember Hama and your father, Hafez al-Assad.  He… ruthlessly… set out to eliminate the Muslim Brotherhood.  Are you simply being your father’s son here?

President al-Assad:  I don’t know what you mean by ruthlessly, I’ve never heard of soft war.  Have you heard about soft war?  There’s no soft war.  War is war.  Any war is ruthless.  When you fight terrorists, you fight them like any other war.

CBS:  So, the lessons you have here are the lessons you learned from your father and what he did in Hama, which, it is said, influenced you greatly in terms of your understanding of what you have to do.

President al-Assad:  The question: what would you do as an American if the terrorists are invading your country from different areas and started killing tens of thousands of Americans?

CBS:  You refer to them as terrorists, but in fact it is a popular revolution, people believe, against you, that was part of the Arab spring that influenced some of the other countries.

President al-Assad:  Revolution should be Syrian, cannot be revolution imported from abroad.

CBS:  It didn’t start from abroad; it started here.

President al-Assad:  These people that started here, they support the government now against those rebels, that’s what you don’t know.  What you don’t know as an American you don’t know as a reporter.  That’s why talking about what happened at the very beginning is completely different from what is happening now – it’s not the same.  There’s very high dynamic, things are changing on daily basis.  It’s a completely different image.  Those people who wanted revolution, they are cooperating with us.

CBS:  I’m asking you again, is it in fact you’re being your father’s son and you believe that the only way to drive out people is to eliminate them the same way your father did?

President al-Assad:  In being independent?  Yes.  In fighting terrorists? Yes.  In defending the Syrian people and the country?  Yes.

CBS:  When I first interviewed you, there was talk of Bashar al-al-Assad… he’s the hope, he’s the reform. That’s not what they’re saying anymore.

President al-Assad:  Who?

CBS:  People who write about you, people who talk about you, people who analyze Syria and your regime.

President al-Assad:  Exactly, the hope for an American is different from the hope of a Syrian.  For me, I should be the hope of the Syrian, not any other one, not American, neither French, nor anyone in the world.  I’m President to help the Syrian people.  So, this question should start from the hope of the Syrian people, and if there is any change regarding that hope, we should ask the Syrian people, not anyone else in the world.

CBS:  But now they say – their words – a butcher.  Comparisons to the worst dictators that ever walked on the face of the Earth, comparing you to them.  Using weapons that go beyond warfare.  Everything they could say bad about a dictator, they’re now saying about you.

President al-Assad:  First of all, when you have a doctor who cut the leg to prevent the patient from the gangrene if you have to, we don’t call butcher; you call him a doctor, and thank you for saving the lives.  When you have terrorism, you have a war.  When you have a war, you always have innocent lives that could be the victim of any war, so, we don’t have to discuss what the image in the west before discussing the image in Syria.  That’s the question.

CBS:  It’s not just the West.  I mean it’s the East, and the Middle East, and, I mean, you know, the eyes of the world have been on Syria.  We have seen atrocities on both sides, but on your side as well.  They have seen brutality by a dictator that they say put you in a category with the worst.

President al-Assad:  So we have to allow the terrorists to come and kill the Syrians and destroy the country much, much more.  This is where you can be a good President?  That’s what you imply.

CBS:  But you can’t allow the idea that there’s opposition to your government from within Syria.  That is not possible for you to imagine.

President al-Assad:  To have opposition? We have it, and you can go and meet with them.  We have some of them within the government, we have some of them outside the government.  They are opposition.  We have it.

CBS:  But those are the people who have been fighting against you.

President al-Assad:  Opposition is different from terrorism.  Opposition is a political movement. Opposition doesn’t mean to take arms and kill people and destroy everything.  Do you call the people in Los Angeles in the nineties – do you call them rebels or opposition?  What did the British call the rebels less than two years ago in London?  Did they call them opposition or rebels?  Why should we call them opposition?  They are rebels.  They are not rebels even, they are beheading.  This opposition, opposing country or government, by beheading?  By barbecuing heads?  By eating the hearts of your victim?  Is that opposition?  What do you call the people who attacked the two towers on the 11th of September?  Opposition?  Even if they’re not Americans, I know this, but some of them I think have nationality – I think one of them has American nationality.  Do you call him opposition or terrorist?  Why should you use a term in the United States and England and maybe other countries and use another term in Syria?  This is a double standard that we don’t accept.

CBS:  I once asked you what you fear the most and you said the end of Syria as a secular state.  Is that end already here?

President al-Assad:  According to what we’ve been seeing recently in the area where the terrorists control, where they ban people from going to schools, ban young men from shaving their beards, and women have to be covered from head to toe, and let’s say in brief they live the Taliban style in Afghanistan, completely the same style.  With the time, yes we can be worried, because the secular state should reflect secular society, and this secular society, with the time, if you don’t get rid of those terrorists and these extremists and the Wahabi style, of course it will influence at least the new and the coming generations.  So, we don’t say that we don’t have it, we’re still secular in Syria, but with the time, this secularism will be eroded.

CBS:  Mr. President, thank you for allowing us to have this conversation about Syria and the war that is within as well as the future of the country.  Thank you.

President al-Assad:  Thank you for coming to Syria.


Secretary general Ban ki-Moon, Latest statements 25 augusti 2013:

On 24 and 25 August, the High Representative for Disarmament Affairs, Ms. Angela Kane met with senior officials of the Government of the Syrian Arab Republic. The purpose of her visit was to seek cooperation of the Government in facilitating an expeditious investigation of the incident in the Ghouta area on 21 August involving the alleged use of chemical weapons.

UN News Centre 25 augusti 2013:

A statement issued this morning by the spokesperson for UN Secretary-General Ban Ki-moon says that Ms. Kane met in Damascus with high-ranking Syrian officials on 24 and 25 August seeking the Government's cooperation in facilitating a swift investigation of the incident in the Ghouta area on 21 August involving the alleged use of chemical weapons.

Cui bono? 28 augusti 2013:

John Kerry påstår helt fräckt i talet att Syrien "förhalat" inträdet av giftletaren Åke Sellström och hans undersökningsgäng. Inget kan vara mer lögnaktigt enär det är FN självt som blockerat sina egna inspektörer. Det var marionetten Ban Ki-moons utsedda boss för FN:s avdelning för "Trygghet och säkerhet", f.d. marinöversten Kevin Kennedy, som i fredags, 23/8, själv uttalade att han inte godkände inspektörernas entré i Syrien. Ljushuvudet Kennedy skyllde förhalandet på att "It's an active war zone in Damascus". Trots detta faktum fortsätter mainstreammedia världen över att påstå att det är Syrien som förhalat inspektionen. Ren lögn och förbannad dikt, precis som vanligt.

I motsats till den oborstade senatorn Robert Menedez frambringar inte Putins artikel några spykänslor hos mig. I vanlig ordning ter sig Putins förehavanden såväl ytterst civiliserade som förnuftiga jämfört med de amerikanska politikernas. 

International Herald Tribune: A Plea for Caution From Russia, What Putin Has to Say to Americans About Syria
SvD 2 3 SR 2