lördag 31 augusti 2013

Underkänt i kemvapenhantering

. . . eller, en terrorist är skickligare på vapenhantering än en lam anka.

Terroristerna i Syrien har drabbats av synnerliga besvärligheter med utförandet av terrorismen och till råga på allt så har de orsakat besvärligheterna helt på egen hand, och medger det dessutom också. De  inhyrda terrorförbanden som härjar i Syrien är arga dels på varandra, och dels på den ytterst generöse bossen för saudiska underrättelsetjänsten, prinsen och vissa av terrororganisationernas arbetsgivare Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud - vilka de anklagar för bristande arbetsgivaransvar och pedagogiska tillkortakommanden.

Deras opedagogiske arbetsgivare prins Bandar, vars familj regerat vad han själv kallar den demokratiska monarkin sedan 1700-talet, tillhandahåller (bl.a. tyska) vapen, pengar och allehanda förnödenheter till sina anställda i Syrien, men har inte försäkrat sig om att personalen har nödiga kunskaper om hur kemvapnen skall förvaras, användas eller vilken effekt de har. Således har inte prinsen skickat  med  några bruksanvisningar, instruktioner eller instruktörer, i leveranserna av kemvapen, vilket resulterat i att de klåfingriga terroristerna bränt av vapnen rätt i plåten på sig själva.

En grinig terrorist hävde ur sig sin irritation till en reporter från Associated Press:

- När Saudis prins Bandar ger sådana vapen till folk, måste han ge dem till dem som vet hur man ska hantera och använda dem.
(When Saudi Prince Bandar gives such weapons to people, he must give them to those who know how to handle and use them.)

Well, om det inte vore för att det är så jävla tragiskt alltsammans så skulle jag skratta åt den klagande klantskallen till terrorist.

- Vi var mycket nyfikna på dessa vapen. Och tyvärr har några av kämparna hanterat vapnen felaktigt och avfyrat explosionerna.
(We were very curious about these arms. And unfortunately, some of the fighters handled the weapons improperly and set off the explosions.)

Nå, man behöver inte vara någon Einstein för att kunna konstatera att de skjutglada terroristerna inte är de skarpaste knivarna i lådan, men det ligger antagligen i sakens natur. Något militärt ledarskap att tala om tycks inte heller existera då ledarna för de olika terrororganisationerna mest är i luven på varandra.

I luven på varandra är också ledarna för Saudi och Qatar, vilka samordnar införseln av vapen och andra förnödenheter, och problemet dem emellan ligger i vilka av terrorgrupperna som skall tillhandahållas resurserna. Saudi anklagar Qatar och Turkiet - varifrån leveranserna skeppas - för att  favorisera det Muslimska Brödraskapet, vilket såväl Turkiet som Qatar ihärdigt förnekar. Saudis Prins Bandar är så förbannad på Qatar att han under ett samtal eldat upp sig så till den milda grad att han skrikit att: 

- Qatar är inget annat än 300 personer . . . och en TV-kanal. Det gör inget land!
(Qatar is nothing but 300 people…and a TV-channel. That doesn't make a country!) (Jfr. En svala gör ingen sommar.)

Det finns goda anledningar till stressen i Saudi. Oron är massiv över att farbror Newtons oomkullrunkeliga tredje rörelselag så småningom skall klippa till monarkin rätt i nyllet. För varje handling finns ju som vi vet en motsatt reaktion, och att förse de saudiska terroristerna i Syrien med vapen för med sig den överhängande risken att de så småningom istället riktas mot Riyadh.

Att de korkade terroristerna är sådana klåpare att de gasar sig själva med kemvapen rör mig inte i ryggen. Hade situationen varit en annan hade jag skrattat rått åt det, men eftersom oskyldiga civila drabbats så finns ingen plats för skratt.

Skratt fanns det dock gott om plats för när jag läste USA:s regeringsrapport angående "bevisen" som påstås bekräfta att det är Syriens regering som använt kemvapen. I den synnerligen enfaldiga s.k. "rapport" som framställts så hänvisar man till att cirka etthundra YouTube-klipp och ett antal inlägg på sociala medier bekräftar att det är den syriska regeringen som är skyldig. Well, what to say. . . antingen har USA:s regering anlitat samma rapportförfattare som vid 9-11, eller så har man använt sig av några nyttiga foliehattar till experter, som med obegränsad tillgång till gräs och glada piller satts att kolla på saftiga YouTube-klipp. Here you are!  U.S. Government Assessment... PDF

Sorry, Johnny-boy Kerry, men dina "bevis" övertygar inte ens ett blöjbarn.

Just det, apropå USA:s privatarmé NATO, så har Anders Fogh Rasmussen i tyska TV2 klart och tydligt deklarerat att

- NATO will have no role in any military action in Syria.

. . . dock under förutsättning att inget "hot" uppstår gentemot NATO-medlemmen Turkiet - världens (och NATO:s) största* omlastnings- och utskeppningshamn för illegal drog-, vapen- och människohandel, krigsmateriel, uran och allt annat illegalt gods som på ett eller annat sätt klarar av att transporteras. Det återstår att se vilka "hot" som eventuellt kan uppstå (läs: fabriceras) helt plötsligt.
 

* Kroatien har seglat upp som god tvåa, men lär inte kunna konkurrera ut Turkiet.

Reuters: U.N. has testimony that Syrian rebels used sarin gas
Haaretz: Jihadists, not Assad, apparently behind reported chemical attack in Syria
Wall Street Journal, Ya Libnan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar