söndag 9 juni 2013

- Sorry, no money left . . .EU:s solidaritetsfond inrättades för att snabbt kunna ge stöd vid större naturkatastrofer och hjälpa katastrofdrabbade områden i Europa. Fonden kom till efter de svåra översvämningarna i Centraleuropa sommaren 2002 och har sedan dess hjälpt till vid 52 katastrofer i 23 olika länder. Det har handlat om översvämningar, skogsbränder, jordbävningar, stormar och torka (Länk EC).

Uttalande av EU:s regionalpolitiske kommissionär Johannes Hahn, den 3 juni 2013:

- Vi är redo att öppna fonderna för att hjälpa de tusentals människor som drabbats av en av Europas  värsta översvämningskatastrofer på mycket lång tid.

- Jag försäkrar alla drabbade människor, de drabbade samhällena och de politiska myndigheterna att vi, den europeiska familjen, står redo att hjälpa där hjälp behövs mest.


Uttalande av EU:s budgetkommissionär Janusz Lewandowski, den 6 juni 2013:

- Omfattningen av katastrofen är helt bortom ersättning för dessa länder. Vi är helt klart utan resurser, för Europeiska solidaritetsfonden.

Alltså, det finns inga pengar till alla dem som drabbats av katastrofen i Österrike, Tyskland, Ungern, Tjeckien och Slovakien. Det finns alltså inte en krona kvar till europeiska katastrofer. EU har bara pengar till katastrofer, mutor, krig och andra svinaktiga aktiviteter utanför EU:s gränser. Underligt nog är det aldrig slut stålar på kuttriga "Cathys" utrikesdepartement...

EU medverkar i krishanteringens alla skeden, från förebyggande strategier till återuppbyggnad efteråt. EU har öronmärkt stora resurser för att kunna hjälpa länder i politisk kris med hjälp av landsspecifika program och särskilda instrument, t.ex. stabilitetsinstrumentet.

GSFP-uppdrag har utförts i Makedonien, Kosovo, Bosnien och Hercegovina, de ockuperade palestinska territorierna, Guinea-Bissau, Kongo, Sudan/Darfur, Tchad och Centralafrikanska republiken, Somalia, Afghanistan, Moldavien, Ukraina, Irak, Georgien och den indonesiska provinsen Aceh (Länk 1 EC, 2 EC ).

- Fy fan.

För övrigt anser jag att en nedmontering av EU-experimentet omedelbart skall påbörjas och kommissionärerna ställas inför riksrätt.
Bild- och nyhetskällor: Der Spiegel, EU Observer

SR 2 SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar