måndag 24 juni 2013

Putin visar tänderna

. . . eller: med ett särskilt leende tar fram ett skräckinjagande ess ur rockärmen.

Som ni kanske känner till så dömde i januari en amerikansk domstol Ryssland till böter om 50 000 U$D per dag för att de inte säger ja och amen till att överlämna den s.k. Schneerson-samlingen, en diger historia som sammanlagt består av tiotusen böcker, 50 000 skrifter, manuskript och dokument, till den New York-baserade, judiska organisationen Chabad-Lubavitch. Böckerna och handlingarna tillhör dock den ryska staten, och såväl överlämningskrav som domslut har avfärdats. Enligt utrikesminister Sergey Lavrov utgör samlingen en del av det ryska kulturarvet och skall därför förbli i Ryssland.

Chabad Lubavitch-organisationen har naturligtvis gnisslat tänder då det varken ramlar in stålar eller samling, men Vladimir Putin kläckte fram en elegant lösning på det delikata problemet och beslöt att samlingen successivt skulle överföras till det relativt nyöppnade judiska "toleransmuséet" i Moskva*. Samlingen genomgår för närvarande digitalisering och lämnas över allt eftersom delarna är klara. En god lösning, kan man tycka, men den gillas inte av alla, och uppenbarligen ledsnade president Putin på vad hela världen är genuint less på - judiska kravmaskiner.     

Så kom det då, det ögonblick jag väntat på. Just det ögonblick som de rovgiriga finansglobalisterna/ högersocialisterna - eller som man inte får säga: finansjudarna* - och världens statssocialister (-tjena Paggan!) varit skräckslagna för att det skall komma. Ögonblicket kom, den 13 juni, vid president Vladimir Putins besök på det judiska "toleransmuséet" i Moskva. Där och då gav han världens höger- och vänstersocialister en, om uttrycket tillåts, förintande snyting rätt i plåten i form av en kort och ytterst korrekt referens till den sanna, och via våld, blod och död stadigt undertryckta historien. Den som inte får komma ut.

- Jag kom just på en sak: Beslutet att nationalisera detta bibliotek togs av den första sovjetregeringen, som till mellan 80 och 85 procent bestod av judar.

- Den judiska sovjetregeringen styrdes utifrån falska ideologiska grunder och understödde arresteringar och förtryck av judar, ryska ortodoxa kristna, muslimer och övriga troende. De föste ihop alla troende i en och samma kategori.*

- Lyckligtvis har dessa ideologiska skygglappar och felaktiga ideologiska uppfattningar kollapsat, och i dag returnerar vi med ett glatt leende dessa böcker till den judiska församlingen.
 
Jag har sagt det i åtskilliga inlägg - att sanningen inte går att undertrycka hur länge som helst. Många världen över vet vad som hänt och händer, och vi vet ofta också när, var, hur och varför något kommer att hända. Vi vet också hur mycket av det våld, blod och död som är direkt avhängigt undertryckandet av den sanna historien och vi vet vad och vilka som ligger bakom dagens globala helvete.

Vladimir Putin öppnade asken och lät hela världen få en skymt av innehållet. Jag utgår helt kallt ifrån att det i förlängningen leder till att de som tidigare öppnat asken, och därefter fördömts, exkluderats, förföljts, mördats och utsatts för omänskliga sanktioner får återupprättelse.

Fler avslöjanden i bokform är på väg, men det förlaget kan inte Bonniers köpa i syfte att stoppa upplagan. Det går några gånger, men inte varje gång.

Jag tror för övrigt inte att Putin får något leende tillbaka.

Läs mer:
We mustn't forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
JTA
Fria Tider   
The Jewish Press
Mer om Schneerson-samlingen och bakgrunden
Jerusalem Post
Reuters

* Muséet invigdes i oktober 2012.

* Det är självklart okej att skriva finansjudar, eftersom den judisk-svenske barnläkaren Solomon Schulman, som ser ut som en nedgången uteliggare, i tidskriften Menorah  helt ogenerat skriver om kristna negrer i Sudan.

* Jag misstänker att Putin var medvetet taktfull i detta uttalande. Den judiska bolsjevikregeringen förföljde de kristna allra värst. Den förbjöd f.ö. antisemitism med hänvisningen att det var "kontrarevolutionärt", och bolsjevikregeringen etablerade dessutom en judisk autonom "provins" i Ryssland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar