torsdag 16 maj 2013

Tillväxt, korsetter, orakel och IMF

NY TILLVÄXTINDUSTRI

Det nya globala idealmönstret med hög tillväxt av fattiga människor likställs av armbågsvassa cyniska neoliberaler världen över med att den disponibla inkomsten ökar. Det stämmer i så måtto att den del av världens befolkning som redan har tillgångar i vanlig ordning, utan ansträngning och med korrupta regeringars välvilliga stöd, kapat åt sig ännu mer. Det gäller att säkerställa att ingen dirigerar om  flödena så att resurserna riskerar att hamna på fel konton.

För Sveriges del så har inkomstklyftorna ökat långsamt men stadigt de senaste trettiofem-fyrtio åren; en stadig, relativt långsam (mindre uppenbar) centrering av kapitalet har tuffat på sakta men säkert. Sedan 2006 har dock kapitalkoncentrationen gått under neoliberal flagg och med hastigheten av ett japanskt science fiction-tåg. Även om hastigheten skiljer sig åt är syftet med kapitalackumulationen* detsamma, oavsett vänster- eller högerregering, skillnaden är bara att det ena mottagarkontot är statligt, det andra privat och det tredje är hemligt. Dina stålar går rätt in på dessa konton, men alla tre kontotypena är precis lika oåtkomliga för dig så oavsett den just då rådande regeringsfärgen är det du som står med långnäsa.

DET SVENSKA ORAKLET

Läste i DN att oraklet Lars Calmfors viskar ett litet "hejsan" angående USA:s ljusnande ekonomi, men varnar för att inte ropa "Hej!" ännu då vägen tillbaka är mycket lång. Tja, nog lär det se ljust ut med tanke på Federal Reserves mirakelkurer med s.k. kvantitativa lättnader (QE1-QE4) som piggat upp siffrorna, och eftersom Calmfors tar del av "rätt" balansräkningar. Och ja, uppsägningarna är färre än tidigare, men torkar vi bort den omsorgsfullt lagda kosmetikan så ser vi att det handlar om att man infört arbetstidsförkortning, och den uppgår till 21 miljoner förlorade arbetstimmar i veckan i den privata sektorn. Att Federal reserves eget folk nu tvivlar starkt på att de i systemet inpumpade triljarderna över huvud taget har fungerat, haft någon effekt, är alarmerande och de uttalar nu De Förbjudna Orden som säger att en stor, fet bubbla är skapad.

Ser vi till den av neoliberaler så avskydda kategorin människor så är drygt 1 miljon skolbarn i USA nu hemlösa, och i december 2012 levde var femte hushåll, 115 310 000, på matkuponger. En ökning på 93 121 268 hushåll sedan i januari 2012.

Men om man bortser från allt detta sammantaget, så ser det antagligen förbannat ljust ut.

DAGISMEDIA

Svensk förskola har sedan en tid tillbaka sitt alldeles egna medieorgan - Expressen - vilken återigen totat ihop ett litet puttenuttigt reportage om farbror Anders Borg. Den kavata lilla barnreportern, Annie Reuterskiöld, 33, har fått småprata med farbror finansministern om hans älsklingar: alla afrikanska, mörkbruna, analfabetiska tanter med färgglada kläder.

Nästa gång lilla Annie får prata med farbrorn som bestämmer över Sveriges spargris så kan hon kanske ställa några följdfrågor. Det brukar bli så mycket roligare att läsa texter om man gör det. Några tips baserade på Annies lilla berättelse om farbror Borg följer här.

- Alla de vackra färgerna man ser på kvinnorna här. På tio års sikt kommer det att se ut så i hela Europa. 

En jättebra följdfråga här, Annie, hade varit: - Men vart har alla människor med ljust skinn tagit vägen om det ser ut som i Afrika hemma hos oss i Europa?

Hemma är det ju bara svart överallt, det är så avmätta färger hos oss.

Här behöver du inte ställa en fråga, utan du kan liksom ge farbrorn ett förslag: - Men du kan väl flytta till Afrika då, farbror Borg, istället för att flytta en massa människor till oss?!

- Europa kommer bli bättre, mer multikulturellt.

Här finns det bara en fråga att ställa, förstår du Annie: - Varför blir Europa bättre med multikultur?

- Det är viktigt att pressa ner arbetslösheten och försöka skydda Sverige i en svår omgivning.

Som skribent måste man alltid vara påläst så att du kan ställa viktiga frågor: - Men arbetslösheten i Sverige är ju 8,8%, vad tänker du göra åt det farbror Borg?

Och: - Men farbror Borg, du har ju lagt ner försvaret! Vem skall skydda Sverige då - USA:s privata armé, NATO?

Och så vidare. Ja, du förstår Annie lilla, att det är bra om man läser lite tidningar skrivna på utrikiska, läser en och annan bok, följer med i politiken och att man försöker utveckla skrivandet så att allt man gör inte ser ut som skolans obligatoriska höstuppgift: att skriva berättelsen om "mitt sommarlov". . .

LÄTTA PÅ KORSETTEN?

Chefen för Sveriges spargris, Anders Borg, får på tafsen av Finanspolitiska rådets ordförande, Lars Jonung, som nu börjar låta som de nervösa grabbarna inom Federal Reserve. De mumlar om att regeringen gått för långt, om bostadsbubblor, arbetslöshet, sänkningar av bolagsskatter och missade överskottsmål. Jojo, det är minsann en svår konst att sköta finanserna för ett helt rike och särskilt besvärligt blir det att försöka förklara sig när man som Borg tillämpar matematisk ekonomi istället för politisk ekonomi.

På det senaste Ecofin-mötet skall Anders Borg försiktigtvis ha uttryckt något om att lätta på den ekonomiska korsetten, samt att han föredrar en mer balanserad politik. I sanning ett mycket märkligt uttalande som står helt i strid med den självgoda, långrandiga utläggning han höll inför IMF för bara någon vecka sedan. Anders Borg framhöll mycket tydligt (i egenskap av ordförande för NB8) att några inskränkningar gällande de europeiska åtstramningarna inte kommer på tal, och den så avskydda bankunionen skall på plats.

Momentum should be maintained on all policy fronts with determined implementation of agreed policies, especially in those countries and regions facing the greatest adjustment challenges.
Financial system reforms must continue and policy makers should be vigilant against new mediumterm risks building up in the financial sector. Macro-prudential policies can help to limit these risks, complementing more traditional macroeconomic policies. 

The IMF should be in the forefront of research, detect possible spillover effects and advise member countries on macro-prudential policies.

In Europe, substantial policy decisions have calmed the markets. Reform momentum has to be
maintained to strengthen public finances, reform the financial sector, including making progress
towards a banking union, and improve competitiveness. To enhance public support for continued
reforms, policymakers will need to clearly communicate the comprehensive strategy and effects of the ongoing reforms.


(Statement by Anders Borg, Minister of Finance, Ministry of Finance, Sweden.
On behalf of Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden)

Så, herrar Göran Färm och Olle Ludvigsson, båda SAP, Anders Borg tänker nog inte vända när det gäller krispolitiken inte. Åtminstone inte om det innebär att Sverige torskar på inflytande i IMF.

Se även 
Åtstramningstes byggde på felberäkningar

*Kapitalackumulation förutsätter inte handel, eller utbyte mellan varor/tjänster och pengar utan kan ske på en mängd mer eller mindre etiska, lagliga, mänskliga och förnuftiga sätt.

SR 2 DN 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar