måndag 27 maj 2013

EU - ett fredssamfund?!

Om det är för att intala sig själva, eller om det är för att försöka lura världen - det vet jag inte. Men när Österrikes utrikesminister Michael Spindelegger med emfas poängterar att EU inte skall lätta på vapenembargot mot terroristerna i Syrien för att man är ett fredssamfund - då kan man bara ta sig för pannan och andas djupt och långsamt.

Bilder från det som Spindelegger kallar för det "europeiska fredssamfundet"

Jag skulle dock vilja ha kommentarer från Michael Spindelegger gällande:

  • de bekräftade tre tusen (3 000) ton vapen och ammunition som via Zagreb transporterats, av bl.a. Turkish Airlines och Jordanian International Air Cargo, till terroristerna i Syrien, i syfte att krossa president Bashar al-Assad

  • att Tyskland avser att sända skottsäkra västar samt läkemedel och medicinsk hjälp till terroristerna i Syrien

  • anledningen till att terroristledaren Salem Idris vägrar att närvara vid Genevekonferensen om inte USA och dess allierade förser terroristerna i Syrien med antitank- och luftvärnsmissiler

  • anledningen till att SNC:s terrorledare Khaled Saleh vägrar att närvara vid Genevekonferensen om inte Bashar al-Assad lämnar sin post

  • hur "fredssamfundet" EU avser att agera om den brittiske utrikesministern William Hague bestämmer sig för att det är viktigare att "göra det rätta för Syrien" - d.v.s. bomba skiten ur Bashar al-Assad och civila - än att ha en gemensam europeisk hållning om vapenembargo

  • om EU:s utrikesministrar utgår ifrån att europeiska medborgare är fullständiga idioter, och att vi inte vet vad och vilka som ligger bakom helvetet i Syrien.

Kommentarer emotses snarast möjligt, Herr Spindelegger. Vår egen utrikesterrier, Carl Bildt, har för vana att tala såväl i tungor som med kluven tunga, och i dag talar han om sin egen, personliga uppfattning i frågan, vilken inte på något sätt är det svenska folkets uppfattning, eller har med demokrati att göra. Carl Bildts självgoda gläfsande lämnas därför därhän. 

För övrigt anser jag att en nedmontering av EU-experimentet omedelbart skall påbörjas.

NyT WP SvD 2 AB SR FoS PTv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar