fredag 19 april 2013

- Yes, we are prepared...

Det var intressant att ta del av när försvarsminister Chuck Hagel och general Martin Dempsey den 17/4 briefar senatens försvarsutskott angående situationen i Syrien. Jag försäkrar att man kan bli gravt  illamående för betydligt mindre än det här.

Ordförande för försvarsutskottet, den fruktansvärt obehaglige senator Carl Levin, får det att krypa efter ryggen på mig när han i illa förtäckta ordalag antyder att han vill ha "action" i Syrien. Men värst är det nog att lyssna på den vederstygglige senator John McCain, som agerade som en usel skådespelare när han med jämna mellanrum nämnde sin "oro" över alla civila, kvinnor och barn som lider i Syrien. McCain nästan snyftade fram sin ursäkt till utskottet över att han blir så "emotionell" när han tänker på det humanitära lidandet och bristen på demokrati. Emotionell - my ass! Jag kan försäkra var och en att B-skådisen Ronald Reagan framstår som en stjärnskådis i jämförelse med den avskyvärde, hycklande John McCain.  

Om du tycker att herrar krigshetsare stammar och stakar sig när de talar om Libyen så beror det på att en rapport till FN:s säkerhetsråd läckt ut, och i den framgår tydligt att Libyen är s.k. hub för vapenleveranser till terroristerna i bl.a. Syrien.* Den läckan och rapporten har chefen för den nationella underrättelsetjänsten, James Clapper, briefat försvarsutskottet om i dag - naturligtvis bakom lyckta dörrar.

Jag uppmanar alla att se inslaget nedan, och framför allt riktar jag uppmaningen särskilt till svensk media.

Freedom and democracy - through the barrel of a gun. That, my friend, is United States of America.

 

Källa: C-span

*Reuters och AP var först (9/4) med nyheten:
Weapons are spreading from Libya at an "alarming rate," fueling conflicts in Mali, Syria and elsewhere and boosting the arsenals of extremists and criminals in the region.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar