söndag 21 april 2013

Skatteflyktingar & fractional reserve banking

För en tre-fyra år sedan såg jag en streamad sändning från EU-kommissionen, och ett högst oväntat inslag var när förbundskansler Angela Merkel uppenbarade sig i plenisalen för ett tämligen akut ärende. Det var alltså helt utanför dagordningen och kommissionärerna var helt ställda.

Det förbundskansler Merkel hade att förtälja var att den tyska regeringen erhållit en cd-skiva med smakprov på synnerligen komprometterande, chockerande uppgifter, men hon avslöjade inte av vilket slag. Dock avslöjade hon att man erbjudits att köpa de fullständiga uppgifterna för ett antal miljoner €uro, annars skulle materialet släppas offentligt. Merkel sade vidare att det  var av yttersta vikt att uppgifterna inte blev publika, men att det rådde stort bryderi om huruvida man skulle ge efter för utpressning eller ej. Angela Merkel betonade att hon ville informera kommissionen om att Tyskland var utsatt för utpressning, och att hon skulle återkomma till när de fattat beslut om vad som skulle göras.

Det är möjligt att madam Merkel återkom till kommissionen, men i så fall var det bakom lyckta dörrar eftersom ingenting mer hördes om utpressningen. D.v.s. inget mer hördes förrän i förra veckan, och i dagens DN.

Vad Merkel pratade om inför kommissionen var skatteflykt, och den cd som hon då omnämnde, och som omskrivs i dagens DN kallas för Steuersünder-cd (Steuer-cd), vilket betyder ungefär "skattesmitar-cd". Materialet på den senaste Steuer-cd:n har lett till omfattande skatterazzior och husrannsakningar framför allt i den tyska förbundsrepubliken Rheinland-Pfalz. En likadan raid genomfördes 2010 efter att Nordrhein-Westfalen köpt en cd-skiva för 2,5 miljoner €uro. Ytterligare cd-skivor har köpts, innehållande uppgifter om bl.a. 750 stiftelser (IKEA-style) och mängder av andra "flyktingar".

Den mediala uppmärksamheten har i princip varit lika med noll, vilket självfallet ligger i sakens natur eftersom det är uppgifter om samhällstoppar, politiker, storföretag, stiftelser, truster etc. från världens alla hörn som exponeras på skivorna. Vad som däremot omnämnts då och då i media är den rådande politiska kylan mellan Tyskland och Liechtenstein, och Schweiz i synnerhet, och det är alltså uppgifterna på dessa Steuer-cd:s och jakten på bankkunderna som är anledningen till frostknölarna.

Den 12-13 april 2013 hölls en makroekonomisk workshop på Federal Reserve Bank of Philadelphia, vilken gick ut på att diskutera banksystemen och möjligheten att sätta stopp för fractional reserve-utlåning (FRB). En som sannerligen inte skräder orden är Jeffrey Sachs, professor i makroekonomi, vid Columbiauniversitetet. Lyssna när han beskriver hur amerikanska banker sålde på de europeiska s.k. toxic assets, hur han beskriver finansmarknaden som patologisk och att politiker och banksters ingår i samma ruttna, rovgiriga miljö. Programmet för workshopen.DPS Focus Spiegel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar