tisdag 23 april 2013

NATO, FN och helvetet

I dagens Aftonbladet ger sig Lena Mellin ut för att vara djupt insatt i försvarsfrågor. Well, i vanlig ordning är hon ute och irrar utan karta och kompass i den svenska snårskogen, långt, långt ifrån de stor- och geopolitiska planerna hon med illa dold överlägsenhet anser sig vara expert på. Lena Mellin må i 10 fall av 5 vara fullkomligt beklagansvärd, men här är "beklagansvärd" ett understatement.

En som, förmodligen utan att veta om det, har kommit betydligt närmare sanningen än mediemegafonen Lena Mellin är den remarkabla dam vid namn Karin Kindblad som plattade till den mentalt förtvinade rikssocialisten Täppas Fogelberg i dagens Ring P1.

20.22 in i sändningen börjar inslaget med Karin Kindblad och Täppas.

Lyssna: Ring P1! 20130423 09:30

Kindblad har inte kommit riktigt ända fram men just wait, ett tag till så skall du se att hon banne mig kommer att vara "hemma". Karin Kindblad har nämligen börjat skärskåda den skamfilade fasad som får allt svårare att dölja "the big picture".

Du som inte har följt den här bloggen kan titta i högermarginalen under "blogglistan". I etikettmolnet kan du klicka på strategiska ord som FN, UN, IMF, World Bank, WTO, globalization etc. så kan du läsa inlägg där jag skrivit om dessa helvetiska blodsugande organ.


Nedan: översättning 2013-04-23 av artikeln Should Sweden Join NATO? "Definitely not!". Global research  2010-03-04.

Should Sweden Join NATO? “Definitely not!”

Experter med bred erfarenhet av CIA, den svenska militären och Kanadas diplomatiska kår råder med kraft Sverige att stå utanför den militära alliansen.

Över trettio ledande experter från åtta länder utgör en nybildad rådgivande styrelse för ett svenskt projekt med titeln Stoppa smyganslutningen till NATO, vars syfte är att undersöka och belysa "de små stegens tyranni" genom vilka Sverige har dragits allt djupare in i alliansen.

De 33 ledamöterna i styrelsen kommer att stödja projektet med sin erfarenhet, kunskap och råd, baserat på bred erfarenhet som omfattar tjänstgöring inom CIA, den svenska militären, Kanadas diplomatkår, forskningsinstitutioner, både de svenska och de europeiska parlamenten, etc.

Styrelsens internationella sammansättning speglar det faktum att frågan om medlemskap i NATO inte bara är av avgörande betydelse för Sverige, den har också viktiga implikationer inom ett bredare geopolitiskt sammanhang. De sinsemellan oberoende rådgivarna speglar problemet genom en mängd olika perspektiv, men på en punkt är de tydligt överens: Sverige ska inte gå med i NATO.

Ambassadör James Bissett, fd kanadensisk diplomat med 36 år i statlig tjänst, ingår i expertgruppen och har följande att säga om ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO:

- Definitivt inte! Det finns ingen anledning att ens diskutera svenskt medlemskap, om inte NATO och europaparlamentet bekräftar sin anslutning till den första artikeln i sin stadga, som förbjuder användning eller hot om våld för att lösa internationella konflikter, och kräver att alliansen alltid agerar i enlighet med principerna i FN-stadgan. Som det är nu, har NATO blivit ett instrument för USA: s utrikespolitik och har övergett de grundläggande principerna i artikel 1, säger James Bissett.

Enligt David MacMichael, fd CIA-analytiker och grundare av Veteran Intelligence Professionals for Sanity, bör NATO inte längre ens existera.

- När kalla kriget var över och med upplösningen av Warszawapakten var grunden för NATO:s existens eliminerad.

- Jag var bland dem i USA som ansåg att det var av intresse för alla parter - den amerikanska, Väst- och  Östeuropa och Ryssland - att organisationen skulle upplösas.

- Det skulle ha inneburit att USA kunde undvika att dras in i huvudsak europeiska gräl som t.ex. Kosovo och Cypern. På samma sätt skulle europeiska nationer undvika att dras in i USA:s militära insatser runt om i världen, som mycket väl kan vara helt irrelevanta eller till och med strider mot deras egna intressen - vilket tyvärr illustreras av den pågående tragedin i Afghanistan, säger David MacMichael. 

Det är just för att möjliggöra deltagande i USA/NATO:s militära insatser som Sveriges nationella försvar har omvandlats till en drastiskt minskad yrkesarmé riktad utåt, till främmande länder. Det har skett utan någon offentlig debatt värd namnet, och det är en utveckling som djupt berör rådgivare Per Blomquist, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och före detta överste med befäl över det västsvenska militärområdet.

- Det tycks mig att svenska politiska och militära ledare har vilseletts av USA/NATO:s militära tänkande, som bygger på en strategi för att tillgodose USA:s (och i viss mån dess allierades) globala intressen genom överväldigande attackstyrkor och avancerad teknologi. 

- Även under kalla kriget kände jag att det vore både fel och farligt för Sverige att ansluta sig till USA/NATO:s attackkoncept vilket bygger på snabbinsatsstyrkor, inte minst eftersom det skulle leda till vad som nu skett - en nedmontering av den svenska värnpliktsarmén, som är en grundläggande förutsättning för ett effektivt och ekonomiskt nationellt försvar.

- Man behöver inte vara en pacifist för att vara djupt bekymrad över en försvarspolitik som styrs av USA/NATO och som investerar allt i snabbinsatsstyrkor som inte är kapabla att försvara vårt eget land. Den pågående smyganslutningen till USA/NATO utsätter den svenska nationen för stor fara, och jag ser ingen bra anledning till det. Dessutom ökar det tydligt risken att vi blir delaktiga i allvarliga brott mot mänskligheten och internationell rätt, säger Per Blomquist.

Att det är en fråga om att bidra till och tillhöra USA:s globala hegemoni råder det inget tvivel om, enligt rådgivare Rick Rozoff i Chicago, som i över två decennier har bevakat, analyserat och rapporterat om militäralliansen NATO på informationstjänsten Stop Nato.

- NATO domineras av USA och är på god väg att etablera en global militär struktur. Sveriges ökande deltagande i dess verksamhet är ett hot mot nationens suveränitet och bidrar till ökande internationella spänningar.  

- Om Sverige och Finland blir medlemmar, kommer de två sista öppna länkarna att stängas i den kedja som dras åt längs den ryska gränsen från Arktis till Kaukasus. Det kommer att slutföra militariseringen av Europa, under USA/NATO-kommando, förklarar Rick Rozoff.

Dessa och liknande frågor utgör kontexten för projektet Stoppa smyganslutningen till NATO! och med den rådgivande nämnden nu på plats är det dags att sjösätta den medborgarutredning som är det ursprungliga projektförslaget. För detta ändamål har ett första försök gjorts att kartlägga de små stegens tyranni som har utövats ända från slutet av andra världskriget fram till idag. Slutrapporten, Från Neutralitet till NATO (feb. 2010), är avsedd att ge en initial referensram för arbetet med utredningen.

######################
NATO:s generalsekreterare, Anders Fogh-Rasmussen, vid Folk och Försvars rikskonferens i januari 2013:

 – Om Sverige skulle besluta sig för att ansöka om fullvärdigt Nato-medlemskap kan jag lova att en sådan begäran skulle snabbehandlas och svaret bli ja, sade generalsekreteraren.

Fogh-Rasmussens tal vid konferensen i Sälen. Läsvärd smörja.

Frågan om ett svenskt medlemskap i Nato står som bekant inte på den omedelbara politiska dagordningen i Sverige, men det finns ett solitt politiskt stöd för det nära partnerskap som vi ju nu har och successivt bygger ut.        (Carl Bildt, Från NATO till Levanten 15/1 -13)


Och här kan du läsa Folkpartiets  bullshit om hur de vill att knähunden Sverige skall införlivas i  NATO:s kennel av blodtörstiga pitbulls.

Well, för att avrunda så kan vi återanknyta till Lena Mellins artikel, och hennes avslutande och besvarade fråga:

- Så, vem tjänar mest på att nya brister i den svenska försvarsförmågan avslöjas? Försvaret såklart.

Här kan du välja mellan att antingen skratta gott åt Mellins monumentala idioti eller att beklaga den. Själv gör jag både och.

Ryssen räds jag inte för en kopek. Men däremot räds jag den svenska och europeiska taktfasta marschen mot den totalitära globaliseringen. NATO är bara en av de entréer som leder till helvetet.

SvD 2 3 4 5 6 7 8 FT SR 2 AB 2 DN 2 3 

2 kommentarer:

 1. Täppas måste ha några sjuhelvetes hållhakar på cheferna på SR, för inte fan vore det annars möjligt att ha ett sån´t förvirrat hönsarsel på lönelistan? En annan möjlighet är ju förstås att
  cheferna är ännu mer korkade och förvirrade...

  Våren närmar sig iallafall sakta men säkert, och helgen likaså vilket gör livet lättare trots allt Blodis

  SvaraRadera
 2. Ska vi gissa att de närmsta månaderna/åren kommer vi höra väldigt mycket i media om den farliga ryssen och om hur det svenska försvaret bara kan jaga flugor med flugsmällor, och hur det är fullkomligt ologliskt att vi inte ska gå med i NATO.
  Ska bli spännande att se vad det tillslut blir för skräcksenario som får oss med.

  SvaraRadera