lördag 27 april 2013

Generalpsykopat Reinfeldts barnoffer

Som vanligt när Sveriges farligaste man, Fredrik Reinfeldt, behagat visa sin nuna i media så mår jag förbannat illa. Hyckleri, falskhet och psykopatiska beteenden tenderar att ha den effekten på mig - och säkert på många fler av mina medmänniskor.

Det vi helt klart kan konstatera är att i Generalpsykopat Reinfeldts värld är brott mot barn ett särintresse, och är honom därför helt egalt. Att en sjuttonårig kille på väg till skolan blir nedslagen med en hammare och därtill även rånad, framkallar inte en kommentar - vare sig skriftlig eller muntlig - från den s.k. statsministern*. Inga våldsbrott har för övrigt framkallat någon enda rörelse från statsministerhåll.

Däremot rusar Sveriges farligaste man ut och håller en presskonferens angående de verbala hot som riktats mot DIF-tränaren Magnus Pehrsson, 36 - en fullvuxen karl alltså. Reinfeldt rusar åstad och gör t.o.m en "Ban Ki-moonare" och rent av fördömer hoten som riktats mot en fullvuxen karl. Och i dag agerar han ytterligare genom att kränga på sig supportertröjan och manifestera på läktaren.

Med andra ord är inte verbala hot mot vuxna män ett särintresse. Det är däremot våldsutsatta barn, som fått skallen spräckt.

För övrigt anser jag att riksrätten skall återinföras.


* Inte en kommentar eller fördömande från någon annan heller. Allra minst från justitieministerhåll.

AB 2 3 SvD FT SR

tisdag 23 april 2013

NATO, FN och helvetet

I dagens Aftonbladet ger sig Lena Mellin ut för att vara djupt insatt i försvarsfrågor. Well, i vanlig ordning är hon ute och irrar utan karta och kompass i den svenska snårskogen, långt, långt ifrån de stor- och geopolitiska planerna hon med illa dold överlägsenhet anser sig vara expert på. Lena Mellin må i 10 fall av 5 vara fullkomligt beklagansvärd, men här är "beklagansvärd" ett understatement.

En som, förmodligen utan att veta om det, har kommit betydligt närmare sanningen än mediemegafonen Lena Mellin är den remarkabla dam vid namn Karin Kindblad som plattade till den mentalt förtvinade rikssocialisten Täppas Fogelberg i dagens Ring P1.

20.22 in i sändningen börjar inslaget med Karin Kindblad och Täppas.

Lyssna: Ring P1! 20130423 09:30

Kindblad har inte kommit riktigt ända fram men just wait, ett tag till så skall du se att hon banne mig kommer att vara "hemma". Karin Kindblad har nämligen börjat skärskåda den skamfilade fasad som får allt svårare att dölja "the big picture".

Du som inte har följt den här bloggen kan titta i högermarginalen under "blogglistan". I etikettmolnet kan du klicka på strategiska ord som FN, UN, IMF, World Bank, WTO, globalization etc. så kan du läsa inlägg där jag skrivit om dessa helvetiska blodsugande organ.


Nedan: översättning 2013-04-23 av artikeln Should Sweden Join NATO? "Definitely not!". Global research  2010-03-04.

Should Sweden Join NATO? “Definitely not!”

Experter med bred erfarenhet av CIA, den svenska militären och Kanadas diplomatiska kår råder med kraft Sverige att stå utanför den militära alliansen.

Över trettio ledande experter från åtta länder utgör en nybildad rådgivande styrelse för ett svenskt projekt med titeln Stoppa smyganslutningen till NATO, vars syfte är att undersöka och belysa "de små stegens tyranni" genom vilka Sverige har dragits allt djupare in i alliansen.

De 33 ledamöterna i styrelsen kommer att stödja projektet med sin erfarenhet, kunskap och råd, baserat på bred erfarenhet som omfattar tjänstgöring inom CIA, den svenska militären, Kanadas diplomatkår, forskningsinstitutioner, både de svenska och de europeiska parlamenten, etc.

Styrelsens internationella sammansättning speglar det faktum att frågan om medlemskap i NATO inte bara är av avgörande betydelse för Sverige, den har också viktiga implikationer inom ett bredare geopolitiskt sammanhang. De sinsemellan oberoende rådgivarna speglar problemet genom en mängd olika perspektiv, men på en punkt är de tydligt överens: Sverige ska inte gå med i NATO.

Ambassadör James Bissett, fd kanadensisk diplomat med 36 år i statlig tjänst, ingår i expertgruppen och har följande att säga om ett eventuellt svenskt medlemskap i NATO:

- Definitivt inte! Det finns ingen anledning att ens diskutera svenskt medlemskap, om inte NATO och europaparlamentet bekräftar sin anslutning till den första artikeln i sin stadga, som förbjuder användning eller hot om våld för att lösa internationella konflikter, och kräver att alliansen alltid agerar i enlighet med principerna i FN-stadgan. Som det är nu, har NATO blivit ett instrument för USA: s utrikespolitik och har övergett de grundläggande principerna i artikel 1, säger James Bissett.

Enligt David MacMichael, fd CIA-analytiker och grundare av Veteran Intelligence Professionals for Sanity, bör NATO inte längre ens existera.

- När kalla kriget var över och med upplösningen av Warszawapakten var grunden för NATO:s existens eliminerad.

- Jag var bland dem i USA som ansåg att det var av intresse för alla parter - den amerikanska, Väst- och  Östeuropa och Ryssland - att organisationen skulle upplösas.

- Det skulle ha inneburit att USA kunde undvika att dras in i huvudsak europeiska gräl som t.ex. Kosovo och Cypern. På samma sätt skulle europeiska nationer undvika att dras in i USA:s militära insatser runt om i världen, som mycket väl kan vara helt irrelevanta eller till och med strider mot deras egna intressen - vilket tyvärr illustreras av den pågående tragedin i Afghanistan, säger David MacMichael. 

Det är just för att möjliggöra deltagande i USA/NATO:s militära insatser som Sveriges nationella försvar har omvandlats till en drastiskt minskad yrkesarmé riktad utåt, till främmande länder. Det har skett utan någon offentlig debatt värd namnet, och det är en utveckling som djupt berör rådgivare Per Blomquist, ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien och före detta överste med befäl över det västsvenska militärområdet.

- Det tycks mig att svenska politiska och militära ledare har vilseletts av USA/NATO:s militära tänkande, som bygger på en strategi för att tillgodose USA:s (och i viss mån dess allierades) globala intressen genom överväldigande attackstyrkor och avancerad teknologi. 

- Även under kalla kriget kände jag att det vore både fel och farligt för Sverige att ansluta sig till USA/NATO:s attackkoncept vilket bygger på snabbinsatsstyrkor, inte minst eftersom det skulle leda till vad som nu skett - en nedmontering av den svenska värnpliktsarmén, som är en grundläggande förutsättning för ett effektivt och ekonomiskt nationellt försvar.

- Man behöver inte vara en pacifist för att vara djupt bekymrad över en försvarspolitik som styrs av USA/NATO och som investerar allt i snabbinsatsstyrkor som inte är kapabla att försvara vårt eget land. Den pågående smyganslutningen till USA/NATO utsätter den svenska nationen för stor fara, och jag ser ingen bra anledning till det. Dessutom ökar det tydligt risken att vi blir delaktiga i allvarliga brott mot mänskligheten och internationell rätt, säger Per Blomquist.

Att det är en fråga om att bidra till och tillhöra USA:s globala hegemoni råder det inget tvivel om, enligt rådgivare Rick Rozoff i Chicago, som i över två decennier har bevakat, analyserat och rapporterat om militäralliansen NATO på informationstjänsten Stop Nato.

- NATO domineras av USA och är på god väg att etablera en global militär struktur. Sveriges ökande deltagande i dess verksamhet är ett hot mot nationens suveränitet och bidrar till ökande internationella spänningar.  

- Om Sverige och Finland blir medlemmar, kommer de två sista öppna länkarna att stängas i den kedja som dras åt längs den ryska gränsen från Arktis till Kaukasus. Det kommer att slutföra militariseringen av Europa, under USA/NATO-kommando, förklarar Rick Rozoff.

Dessa och liknande frågor utgör kontexten för projektet Stoppa smyganslutningen till NATO! och med den rådgivande nämnden nu på plats är det dags att sjösätta den medborgarutredning som är det ursprungliga projektförslaget. För detta ändamål har ett första försök gjorts att kartlägga de små stegens tyranni som har utövats ända från slutet av andra världskriget fram till idag. Slutrapporten, Från Neutralitet till NATO (feb. 2010), är avsedd att ge en initial referensram för arbetet med utredningen.

######################
NATO:s generalsekreterare, Anders Fogh-Rasmussen, vid Folk och Försvars rikskonferens i januari 2013:

 – Om Sverige skulle besluta sig för att ansöka om fullvärdigt Nato-medlemskap kan jag lova att en sådan begäran skulle snabbehandlas och svaret bli ja, sade generalsekreteraren.

Fogh-Rasmussens tal vid konferensen i Sälen. Läsvärd smörja.

Frågan om ett svenskt medlemskap i Nato står som bekant inte på den omedelbara politiska dagordningen i Sverige, men det finns ett solitt politiskt stöd för det nära partnerskap som vi ju nu har och successivt bygger ut.        (Carl Bildt, Från NATO till Levanten 15/1 -13)


Och här kan du läsa Folkpartiets  bullshit om hur de vill att knähunden Sverige skall införlivas i  NATO:s kennel av blodtörstiga pitbulls.

Well, för att avrunda så kan vi återanknyta till Lena Mellins artikel, och hennes avslutande och besvarade fråga:

- Så, vem tjänar mest på att nya brister i den svenska försvarsförmågan avslöjas? Försvaret såklart.

Här kan du välja mellan att antingen skratta gott åt Mellins monumentala idioti eller att beklaga den. Själv gör jag både och.

Ryssen räds jag inte för en kopek. Men däremot räds jag den svenska och europeiska taktfasta marschen mot den totalitära globaliseringen. NATO är bara en av de entréer som leder till helvetet.

SvD 2 3 4 5 6 7 8 FT SR 2 AB 2 DN 2 3 

söndag 21 april 2013

Skatteflyktingar & fractional reserve banking

För en tre-fyra år sedan såg jag en streamad sändning från EU-kommissionen, och ett högst oväntat inslag var när förbundskansler Angela Merkel uppenbarade sig i plenisalen för ett tämligen akut ärende. Det var alltså helt utanför dagordningen och kommissionärerna var helt ställda.

Det förbundskansler Merkel hade att förtälja var att den tyska regeringen erhållit en cd-skiva med smakprov på synnerligen komprometterande, chockerande uppgifter, men hon avslöjade inte av vilket slag. Dock avslöjade hon att man erbjudits att köpa de fullständiga uppgifterna för ett antal miljoner €uro, annars skulle materialet släppas offentligt. Merkel sade vidare att det  var av yttersta vikt att uppgifterna inte blev publika, men att det rådde stort bryderi om huruvida man skulle ge efter för utpressning eller ej. Angela Merkel betonade att hon ville informera kommissionen om att Tyskland var utsatt för utpressning, och att hon skulle återkomma till när de fattat beslut om vad som skulle göras.

Det är möjligt att madam Merkel återkom till kommissionen, men i så fall var det bakom lyckta dörrar eftersom ingenting mer hördes om utpressningen. D.v.s. inget mer hördes förrän i förra veckan, och i dagens DN.

Vad Merkel pratade om inför kommissionen var skatteflykt, och den cd som hon då omnämnde, och som omskrivs i dagens DN kallas för Steuersünder-cd (Steuer-cd), vilket betyder ungefär "skattesmitar-cd". Materialet på den senaste Steuer-cd:n har lett till omfattande skatterazzior och husrannsakningar framför allt i den tyska förbundsrepubliken Rheinland-Pfalz. En likadan raid genomfördes 2010 efter att Nordrhein-Westfalen köpt en cd-skiva för 2,5 miljoner €uro. Ytterligare cd-skivor har köpts, innehållande uppgifter om bl.a. 750 stiftelser (IKEA-style) och mängder av andra "flyktingar".

Den mediala uppmärksamheten har i princip varit lika med noll, vilket självfallet ligger i sakens natur eftersom det är uppgifter om samhällstoppar, politiker, storföretag, stiftelser, truster etc. från världens alla hörn som exponeras på skivorna. Vad som däremot omnämnts då och då i media är den rådande politiska kylan mellan Tyskland och Liechtenstein, och Schweiz i synnerhet, och det är alltså uppgifterna på dessa Steuer-cd:s och jakten på bankkunderna som är anledningen till frostknölarna.

Den 12-13 april 2013 hölls en makroekonomisk workshop på Federal Reserve Bank of Philadelphia, vilken gick ut på att diskutera banksystemen och möjligheten att sätta stopp för fractional reserve-utlåning (FRB). En som sannerligen inte skräder orden är Jeffrey Sachs, professor i makroekonomi, vid Columbiauniversitetet. Lyssna när han beskriver hur amerikanska banker sålde på de europeiska s.k. toxic assets, hur han beskriver finansmarknaden som patologisk och att politiker och banksters ingår i samma ruttna, rovgiriga miljö. Programmet för workshopen.DPS Focus Spiegel

fredag 19 april 2013

- Yes, we are prepared...

Det var intressant att ta del av när försvarsminister Chuck Hagel och general Martin Dempsey den 17/4 briefar senatens försvarsutskott angående situationen i Syrien. Jag försäkrar att man kan bli gravt  illamående för betydligt mindre än det här.

Ordförande för försvarsutskottet, den fruktansvärt obehaglige senator Carl Levin, får det att krypa efter ryggen på mig när han i illa förtäckta ordalag antyder att han vill ha "action" i Syrien. Men värst är det nog att lyssna på den vederstygglige senator John McCain, som agerade som en usel skådespelare när han med jämna mellanrum nämnde sin "oro" över alla civila, kvinnor och barn som lider i Syrien. McCain nästan snyftade fram sin ursäkt till utskottet över att han blir så "emotionell" när han tänker på det humanitära lidandet och bristen på demokrati. Emotionell - my ass! Jag kan försäkra var och en att B-skådisen Ronald Reagan framstår som en stjärnskådis i jämförelse med den avskyvärde, hycklande John McCain.  

Om du tycker att herrar krigshetsare stammar och stakar sig när de talar om Libyen så beror det på att en rapport till FN:s säkerhetsråd läckt ut, och i den framgår tydligt att Libyen är s.k. hub för vapenleveranser till terroristerna i bl.a. Syrien.* Den läckan och rapporten har chefen för den nationella underrättelsetjänsten, James Clapper, briefat försvarsutskottet om i dag - naturligtvis bakom lyckta dörrar.

Jag uppmanar alla att se inslaget nedan, och framför allt riktar jag uppmaningen särskilt till svensk media.

Freedom and democracy - through the barrel of a gun. That, my friend, is United States of America.

 

Källa: C-span

*Reuters och AP var först (9/4) med nyheten:
Weapons are spreading from Libya at an "alarming rate," fueling conflicts in Mali, Syria and elsewhere and boosting the arsenals of extremists and criminals in the region.


tisdag 16 april 2013

Nyliberal rovdrift

Såg du möjligen dokumentären The end of poverty? som alldeles nyss gick i kanal C More Hits? Om inte så kan du se den här nedan. Några av de medverkande är bl.a. John Perkins, pensionerad ekonomisk hit-man - du ser honom även till höger i bloggmarginalen, Nobelprisvinnarna, ekonomerna Amartya Sen och Joseph Stiglitz.

Joseph Stiglitz är f.ö. före detta chefsekonom på FN-rötans privatägda världsbank (World Bank), men fick sparken när han ifrågasatte varför alla länder världsbanken och IMF "hjälpte" slutade i privatiserade ruiner med skriande fattigdom, nöd och massdöd.

Dokumentären blev Official Selection, Critics' Week, år 2008 på filmfestivalen i Cannes. Och när man går in på hemsidans arkiv och klickar på 2008 så ser det ut som på skärmdumpen här nedan. För övrigt det enda år där filmvalet är bortraderat. Tänka sig . . . Vem kan ha varit framme och krävt censur tro?
När du sett den här dokumentären kommer du att bättre förstå varför jag kallar FN för djävla röta och anser att denna förbannade organisation med sina bläckfiskarmar skall rivas. Du förstår också varför jag skrattar rått när jag läser att vår ekonomiske häxmästare, Anders Borg, påstår att FN och Världsbanken "håller på med bistånd". FN-familjens organ håller på med allt utom bistånd. Tvärt om ägnar de sig åt fullständig utsugning av länder, och de skyr inga medel för att komma åt det de vill ha.

I bloggens högermarginal finns under "blogglistan" ett etikettmoln. Där kan du klicka på strategiska ord som FN, UN, IMF, World Bank, WTO, globalization etc. så kan du läsa inlägg där jag skrivit om dessa helvetiska blodsugande organ.


The end of poverty hos AdLibris

SvD 2 3 4 SR 2 3 4 5

måndag 15 april 2013

Snö, mediedrev och slavar

RECYKLADE NATURFENOMEN

Som jag nämnt i tidigare blogginlägg så ser jag alltid fram emot kommande retoriska höjdpunkter från vår ekonomiske häxdoktor, Anders Borg. Vi har ju vant oss vid att Borg gör den ena spännande retoriska take-offen efter den andra för att illustrera sina makroekonomiska profetior. I dag blev jag dock grymt besviken då han ur komposten krafsat fram exakt samma gamla profetia som han använde 2009 och 2012, och de begagnade beskrivningar vi får oss till livs är att det är vinter i svensk ekonomi, vi har ytterligare frostnätter att vänta och Borg ser inga tecken på att ekonomin skall tina upp. Det faktum att Anders Borg i en debattartikel i dag hävdar att krisen inte är över och oraklet Borg i dag flaggade för att krisen kommer tillbaka får mig att undra om han går på samma kraftfulla steroider som får Olli Rehn att flumma runt eller om han bara tappat bort sin fusklapp. Borg sade ju helt nyligen till undersåtarna i partiet att krisen inte bara handlar om att Lehman Brothers gick i konkurs (konkurs, yeah right...) utan att den (krisen) är värre än så.

Återanvändning i all ära, men när det gäller den ekonomiska retoriken kan vi faktiskt kräva mer än så här av vår ekonomiske häxdoktor. Att karln fluktuerar som den värsta börskurva är inte acceptabelt och det skulle vara klädsamt om han kunde bestämma sig för om det är en kris eller inte.

Att över huvud taget antyda att den skoningslösa kris som de facto pågår, skulle ha "försvunnit" är ohederligt, lögnaktigt. Krisen växer sig starkare och slår hårdare för varje sekund, och som jag tidigare nämnt, och vidhåller, kommer efter en lång fimbulvinter Ragnarök. We ain't seen nothing yet, believe me.

ÖGONKLINIKEN NÄSTA

I Dagens Segloras ledare, Sorglig historia utan vinnare, lallar en förstoppad ledarredaktion runt fenomenet Omar Mustafa och antisemitismen. Enligt Seglora hade den stackars Mustafa försäkrat att Islamiska förbundet skulle "se över rutinerna" angående vilka som skulle bjudas in som föreläsare, men att det inte räckt till som botgöring. Seglora fortsätter med:

- Det räckte inte. Drevet var igång. 

Till Seglora smedja vill jag ställa följande fråga:

- Huru kommer det till, att du ser grandet i din broders öga, men icke bliver varse bjälken i ditt eget öga?

Svaret kan ni på Seglora med fördel skicka direkt till Sveriges enda riktiga präst, Dag Sandahl, som Seglora skoningslöst förföljer, hatar och fördömer med en sällan skådad ork. Fortsättningsvis rekommenderas Seglora att antingen hålla käft eller att föra nyanserade och civiliserade debatter. 

OMAR, LÖFVEN OCH POLITIKEN 

Än har vi antagligen inte hört slutet på sagan om Omar Mustafa och SAP, men kommen så här långt är det i alla fall rätt underhållande. What to say . . . vi, verklighetens folk, vet att islam är en politisk-religiös ideologi som inte är delbar, d.v.s. inte låter sig beskrivas, förkastas eller antas som politik eller som religion, utan att den är ett. Man kan bara skratta åt Löfvens naiva uppsyn, partiets stammande förklaringar, deras fingerpekande åt varandra och det allmänt förvirrade förhållningssättet.  

Det är klart att muslimer kan vara medlemmar och även aktiva i såväl SAP som i andra partier, men om de samtidigt innehar medlemskap eller förtroendeuppdrag i organisationer som företräder en totalitär politisk-religiös ideologi, d.v.s. ett främmande statsskick, kan de icke på några villkors vis vara medlemmar i eller aktiva för ett svenskt politiskt parti. Det skall överhuvud taget inte finnas på kartan, inte diskuteras och aldrig övervägas. Man innehar inte medlemskap eller är aktiv i olika politiska partier - that's it. Då kan man få samma problem som de länder vars medborgare har dubbla medborgarskap och under samma eller olika namn är politiskt aktiva i två olika länder. Mycket delikat problem som bl.a. Ryssland råkade ut för helt nyligen*.

HÅLL AVSTÅNDET

Har du drabbats av hudklåda, små kliande röda prickar? Då har du förmodligen haft kontakt med en europaparlamentariker - eller så är du själv EU-parlamentariker. Parlamentarikerna har nämligen sällskap på hotellrummen - ja, rent av i sängarna - när de befinner sig i Strasbourg. De passar på att hoppa i säng med främlingar när de är långt hemifrån, långt borta från äkta hälfter, snoriga barn och övriga vardagliga vedermödor. Dock är det inte så snaskigt och rafflande som det kanske låter, för parlamentarikerna kamperar nämligen ihop med blodsugande löss när de bor i Strasbourg. Hon var nog inte så dum, Marit Paulsen, när hon kuskade runt Bryssel och Strasbourg som en zigenare med husvagn.

SÅ VADDÅ?

I artikeln Ämneslärare saknar utbildning för att undervisa fasar DN över att s.k. lärare på svenska grund- och gymnasieskolor saknar utbildning i de ämnen de undervisar i. Vad är det med det? Våra universitet och högskolor dräller av s.k. lärare som helt saknar utbildning i de ämnen de undervisar i. Många har inte en enda akademisk poäng, har ingen aning om vad de sysslar med, men undervisar gör de lik förbannat. Skall undervisningsväsendet granskas så granska hela skiten, annars är det ingen idé.


HAMSTRING

Utgifterna för migration ökar med nio miljarder de närmaste åren - en summa som knappast kommer att hålla längre än en kvart. Summan är förmodligen redan överskriden, innan budgetperioden ens har börjat. När regeringen och oppositionen är ute och nästan med våld samlar ihop de livsviktiga framtida polletterna så får det kosta vad det vill. Det är enbart antalet huvuden som räknas, inte huruvida de kan bidra med något till samhället eller ej, och några skäl till varför de skall hit behövs inte. Alla kommer in, och de som inte fattat att de måste migrera får veta det av Migrationsverkets ambulerande slavjägare (2).    

* Vitaly Malkin (Ryssl.) alias Avihur Ben Bar (Israel).

DN 2 FT 2 3 4 SvD 2 3 AB 2 SR 2 3 4 

söndag 14 april 2013

Yttrandefrihetsfundamentalism

På onsdag, den 17 april, kan du som är intresserad av yttrandefrihet á la WikiLeaks, Anonymous och Occupy Wall Street gå på en öppen föreläsning vid Stockholms universitet. Det är JMK:s nye professor, och tillika "yttrandefrihetsfundamentalist", Christian Christiansen som håller sin installationsföreläsning på temat.

Failed Journalism and the Rise of WikiLeaks, Anonymous and Occupy Wall Street

Over the past decade, a significant volume of scholarly research has been devoted to the impact of new technologies upon the profession of journalism (mirrored also by popular discussions of the same topic). During this 10-year period we have also witnessed the rise of collabortive activist groups such as WikiLeaks and Anonymous, which have both provided data exposing war crimes and corporate and political corruption used by large-scale news organizations, and – as in the case of Anonymous – begun to branch out into news distribution itself. While a focus on the role of technology is important, such a focus does not address why these groups have emerged, and how their emergence can be connected to the performance of mainstream journalism. In this talk, I would like to suggest that WikiLeaks, Anonymous (and large-scale activist movements such as Occupy Wall Street) should be seen in relation to a failure of global mainstream journalism to critically engage with issues such as post-9/11 geo-politics, the occupation of Iraq and Afghanistan, and the global financial crisis. In other words, that these groups have filled a vacuum left by large-scale commercial media.

Institutionen för mediestudier, JMK
Onsdagen 17 april, kl 15:00-17:00, 
15:45 Christian Christensen
Karlavägen 104, 4:e våning, JMK-salen


This Day In WikiLeaks
Assange in Sweden
AnonSweden
Anonymous Operations Twitter
AnonNews

lördag 13 april 2013

Europeiska spänningar...

I går släppte EU-kommissionen rapporten Industrial Relations in Europe 2012, i vilken man ängslas över att det råder spänning i den "europeiska sociala dialogen" mellan arbetsmarknadens parter, d.v.s. den trio som ständigt pippar runt med varandra, och alltid håller vad som borde vara den fjärde parten, alla som arbetar, utanför alla dialoger. Orsaken till spänningen anges vara krisen, och åt det påståendet kan man bara skratta då det helt saknar bäring. Men den är bra att ha, krisen, så att den gradvisa nedmonteringen som pågått de senaste 25 åren av gemensamma överenskommelser, regelverk och diverse avtal på arbetsmarknaden kan skyllas på något konkret. Något som kan ursäkta, försvara och förklara att de krävande element som utgör arbetsgivarparten ser de anställda som imbecilla slavar, förbrukningsartiklar, helt i avsaknad av människovärde.

Det är kommissionens ende kvarvarande socialist, sysselsättnings-, socialpolitik- och inkluderingskommissionären, Laszlo Andor, som har i uppdrag att uttrycka lite oro och bekymmer över den europeiska sociala spänning som råder mellan arbetsgivare, fack och regeringar - den pippande trion som alltid hoppat runt i sänghalmen med varandra. Men denne stackars lille blandkommissionär kan inget göra, förutom att uttrycka lite passande oro, enär han har European Round Tables* överbefälhavare i samlad tropp på motsatta sidan. Meningen är inte heller att Andor skall göra någonting, men det hör till god ton att försiktigt uttrycka en viss oro över försämrade arbetsvillkor, lönesänkningar och arbetsrelaterad ohälsa. Då kan överbefälhavarna visa sig tillmötesgående, vara duktiga pojkar, och med vederbörlig hjälp av media, sola sig i glansen. Detta löjliga spel för gallerierna är så gammalt, så uttjatat och så slitet. De okritiskt hyllade industri- och näringslivstopparna kan verkligen inte beskyllas för att vara särskilt innovativa; de har ständigt suttit i sitt bo som tjocka, sura, omättliga fågelungar med näbben på vid gavel och bara krävt mer, mer, mer, mer. Och naturligtvis har de alltid fått mer, och naturligtvis kräver de fortfarande mer.

Grejen är den att ingen kan ställa krav på det europeiska näringslivets överbefälhavare. De äger nämligen såväl tidigare som kommande kommissioner och unionens medborgare. D.v.s. de äger hela baletten så länge de tillåts göra det. Låter det komplicerat? Icke alls, det är precis så som du anat, kanske trott eller rent av känt till att det förhåller sig.

Här nedan kan du se en nyproducerad must see-dokumentär om det ruttna EU, som jag väntat på sedan i höstas. Ett EU som styrs av 15 000 lobbyister* och European Round Tables överbefälhavare. I dokumentären får du bland annat också svaret på evighetsfrågan om varför kvinnor fortfarande är utestängda från Grabbarna Grus arena.

Var så goda: The Brussels Business, Who runs the European Union.Källa: YouTube

* European Round Table of industrialists är Europas rätta regering. Se även Storspindeln
* De kallar även sina lobbyorganisationer för tankesmedjor.

FN: Global Policy Forum
Global Enterprise Project

SvD 2 3 AB 2 3 SR AB

fredag 12 april 2013

Deepwater Horizon-skandalen

Jag noterade att Sveriges Radio/Ekot är en av de få som tagit upp att oljejätten BP hållit bolagsstämma i dag, och att det rådde viss turbulens under densamma på grund av en mängd ouppklarade affärer kring Deepwater Horizon-skandalen. Att SR däremot kallar Deepwater Horizon för "Bluewater Horizon-katastrofen" är förstås en annan femma. Man skall inte begära så mycket av de inkompetenta, svenska medieföretagen.

Well, att BP har ouppklarade affärer i samband med Deepwater är de definitivt inte ensamma om, och då talar jag inte bara om de hundratusentals människor som fortfarande är evakuerade, inte om alla de som berövats sin utkomst från t.ex. fiske, eller den fruktansvärda ekologiska skandal det faktiskt handlar om. Nej, det finns många ljusskygga element som har anledning att förklara alla makalösa sammanträffanden, alla lyckosamma tillfälligheter och den sagolika tur de hade i samband med skandalen.

President Barack Obama hade den sagolika turen att hans omfångsrika tillgångar förvaltades av bolaget Vanguard Investments, vilket dumpade BP-aktier i sällan skådad mängd ett par veckor innan oljeskandalen. Den dumpningen ledde till att Obama i runda slängar tjänade 100 miljoner U$D på ett bräde. Där kan man tala om tur. Goldman Sachs Asset Mangement L.P. dumpade tre veckor före skandalen 4 680 822 BP-aktier (44%) och deras dotterbolag Wachovia Bank National Association dumpade samtidigt 2 667 419 BP-aktier. BP:s VD, Tony Hayward, sålde 1 400 000 BP-aktier en månad före oljeskandalen inträffade och cashade in så pass mycket att han betalade in hela lånet på sitt vräkiga gods i Kent. Vad förre ordföranden, Storspindeln Peter D. Sutherland, hade cashat in innan han så lägligt drog och såg till att skiten exploderade i Carl-Henrik Svanbergs knä kan man bara gissa, men han hade nog haft en enastående tur han också.

Företaget Transocean*, Deepwater Horizons ägare, dubbelförsäkrade oljeriggen hos Lloyds i London, bara dagar före skandalen - rena miraklet alltså. Och direkt efter smällen cashade Transocean in 270 miljoner U$D. Tursamt nog för alla inblandade råkade det enorma företaget Haliburton Company vara anlitade för att utföra underhållstjänster på oljeriggen och befann sig således tursamt nog på plats när oljeskandalen inträffade. Att Haliburton bara 11 dagar före smällen hade köpt världens största oljesaneringsföretag, Boots & Coots, måste betraktas som sagolik tur. Mindre tur är det att den mixtur som företaget "sanerar" med, Corexit 9500, är fyra gånger giftigare än oljan, och medlet tar kål på allt. Alger* tycks vara det enda som trivs och frodas i det (för alltid?) giftskadade vattenområdet. Men Haliburton hade den osannolika turen att se sin vinst stiga med 85% på bara tre månader. Tänka sig . . .

Det är i sanning en försvarlig samling som haft tur och tjänat en massa stålar på denna gigantiska skandal. Det är nästan så att man kan tro att de har orakel på avlöningslistan. 11 personer förolyckades vid explosionen, och de mänskliga, ekologiska, sociala och ekonomiska skadornas omfattning torde vara oräknebara. Det värsta är att de kan vara irreparabla.

Själv tror jag varken på orakel, sammanträffanden eller tur. Jag utgår ifrån att de är så jävla cyniska och rubbade att de helt kallt planerat hela skandalen mycket noga. Några ting är tvärsäkra och det är att om man vill ha svar på varför världen ser ut som den gör så måste man a) ställa frågor b) follow the money c) aldrig blanda in förnuft. Bara riktiga människor är förnuftiga och i de här sammanhangen talar vi inte om människor, utan om rejält vanställda varelser.

Wikileaks: Bradley Manning could have prevented the Deepwater Horizon explosion.

*Transocean står åtalat i Norge för att ha skippat att betala in 10 miljarder U$D i skatt till norska staten. De står även under åtal för samma typ av brott i USA, och företaget har sedan tidigare ett synnerligen digert brottsregister.

* År 2007 skötte Goldman Sachs om en fusionering av Transocean som ledde till att företaget står utom räckhåll för den amerikanska regeringen. Strax innan skandalen blankade dessutom Goldman Sachs Transocean-aktier.

*Alger är en superbusiness, den nya energin, och anläggningar i storleksordningen "mindre nation" är inget ovanligt. Googla på "Algae production" och titta på bilder.

SvD

onsdag 10 april 2013

Frustrerad konst eller kulturell frustrachon

I går läste jag artikeln Våldsvideo finansierades med skattepengar på Fria Tider, vilken tog upp att ett gäng frustrerade kulturberikare i Göteborg producerat en musikvideo á la gangsta-modell. Finansieringen hade varit snabbt och lätt ordnad då gangsta-gänget ansökt om och beviljats kommunala skattemedel för ett ”filmprojekt om fördomar, rasism och islamofobi” (what else...). Slutprodukten i all sin prakt går ut på att ockupera Göteborgs kommunalhus, banka skiten ur svenskar och försvara sina kriminella "bruschor" (brorsor).

Produkten kommenteras givetvis av en s.k. "expert", vilket i det här fallet är en urtypiskt världsfrånvänd vänsterprofessor i socialt arbete, Ove Sernhede, som påstår att videon är en konstnärlig produkt, och ett kulturellt uttryck. Åhå, aha, det är alltså konst det här. Okej, vi tar en titt på våldsvideon som enligt en medverkande vid namn Ali Görgölu handlar om, den numera världsberömda, frustrachonen*.

Nu kan vi ta en titt på vad jag anser vara några konstnärliga produkter, kulturella uttryck, som har klassats som

a) främlingsfientliga
b) islamofobiska
c) hatiska
d) invandringsfientliga
e) rasistiska
f) nazistiska
g) muslimfientliga
h) kränkande och diskriminerande
i) värda att mörda förKonstnär: Kurt Westergaard
Konstnär: Lars Vilks

Konstnärerna till respektive kulturella uttryck ovan
Vänster: Kurt Westergaard
Höger: Lars Vilks

Och nu, mina vänner, vill jag att ni talar om för mig varför olika kriterier gäller. Det är "konst" och "kultur" när invandrare producerar våldsbejakande skitfilmer för skattemedel, men när två konstnärer tecknar och målar två satiriska tavlor är det "rasism" och "främlingsfientlighet".

Something's really rotten in the state of Sweden.


* "Frustrachonen" = den frustration alla kulturberikare hänvisar till när de förklarar varför de sätter eld på skolor, dagis och fritidsgårdar, slår ihjäl våra gamlingar och trashar flyktingförläggningar.  

måndag 8 april 2013

EU, CFR och Putin

CYPERNLÖSNINGEN INGEN MALL
Eurogruppens general Jeroen Dijsselbloem har sannerligen skapat turbulens med sitt uttalande att Cypernlösningen att stjäla kundernas sparpengar skall utgöra mall för framtida bankrekonstruktioner (de kommer, just wait) i eurozonen. Vid den damage control-presskonferens där ECB-kejsaren Supermario Draghi luftade sin snilleblixt att Cypernlösningen inte var särdeles klyftig poängterade han att Dijsselbloems uttalande var "missförstått". Draghi betonade på varenda stavelse att aktionen på Cypern absolut inte skall utgöra "mall" för andra länder eller banker i trubbel.  

CYPERNLÖSNINGEN EN MALL
EU:s ekonomikommissionär Olli Rehn satt och jäste i finländsk tv:s morgonsoffa i går, och lät meddela att Cypernlösningen var "extraordinär", men att åtgärden kan komma att fungera som "mall", d.v.s. att man även i fortsättningen kan tänka sig att konfiskera €uro-täta konton.


FÖRVIRRAD OCH BEDÅRAD BARONESSA
USA:s - nej, ursäkta - EU:s utrikesminister, baronessan Catharine Ashton, har deltagit i P5+1-gruppens samtal och konstaterar grinigt att

-It became clear that the positions of the six world powers and Iran remain far apart on the substance.

Alright, med "stormakter" menar Ashton de som deltog i mötet, och de som utgjorde brutala inkvisitorer var USA, Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Övriga stormakter var Kina och Ryssland. På den anklagades bänk satt alltså Iran. Dock undkom Iran tämligen helskinnat då någon autodafé icke avkunnades denna gång.

Märkligt är att den förvirrade baronessan sitter där som representant för stormakts-wannabeen EU, samtidigt som EU är "ett" med USA. Vem som sitter i vems knä vet jag inte, men att Ashton är du, bror och "Cathy" med USA:s utrikesminister John Kerry framgick mycket tydligt vid Ashtons - sorry - Cathys hedervärda närvaro vid ett möte med den privata globaliseringssekten och indirekta regeringen Council of  Foreign Relations den 14 februari. Ashton var alldeles till sig i trasorna och kunde inte tänka sig en bättre dag att besöka CFR för att fira partnerskapet mellan EU och USA än på just Valentindagen. Så sött då... 

- Europe and the United States share many things. We share the same values; we share the same aspirations for our people, economic and political. And the opportunity of being able to deepen those economic ties is very exciting. It's very exciting across the 27 countries of the European Union. I think it's very exciting here, too. And as I've said to you before, we want to be your most reliable partner.

Det är möjligt att Cathy och Johnny-boy har samma sjukt cyniska värderingar, och lika högaktningsfullt skiter i sina besvärliga, åldrande och obstinata befolkningar. Få människor vid sina sunda vätskor torde dela några som helst värderingar med vare sig Ashton eller Kerry, och få EU-medborgare torde acceptera att Ashton gör fjäskande besök hos det globala ekonomisk-politiska och mänskliga mordkommandot CFR.


TRÅNGT HOS PUTIN
Vladimir Putin anklagades i fjol sommar för att ha infört en ny lag som skulle stämpla de 654 utländska organisationer, NGO:s*, som öppet och i det fördolda opererar i Ryssland, som utländska agenter. Svensk media var alldeles hysterisk, formligen klättrade på väggarna och ropade förtryck och krävde demokrati, frihet och mänskliga rättigheter. I Ryssland, alltså. Inte här i Sverige, för här hålls vi med varken eller. Även Carl  "Levanten" Bildt grymtade surt över Putins "tilltag" (se Hycklande censorer). 

Well, det har i alla fall gått upp för Vladimir Putin att västerländsk mainstream-medias praxis är att förtiga, vrida och vränga verkligheten på sitt eget, rubbade vis: 

In the very beginning of the interview, the Russian President noted that it was not the objective of the NGO inspections to scare the public or the activists, adding that the mass media was performing that function.

Putin added that the real situation differed greatly from what was presented by the Western mass media. In particular, the fresh Russian law demanding that non-government organizations engaged in Russia's internal political processes and sponsored from abroad must be registered as foreign agents was nothing new. The United States has had a very similar law since 1938.

Putin noted that the US law is enforced by the Department of Justice. All groups operating in the US must regularly submit information about their activities and this information is then reviewed by the counterespionage section.

Och så här skriver en rysk bloggare om de utländska organisationer som översvämmar Ryssland:

I have to say, that the Non-Government Organizations in Russia are really really having a fit. I guess that this is a long time in coming law that has been needed. Russia has allowed these NGO to run a muck and cause lots of issues. This is how America has been funneling money into Russia illegally and getting away with it. Believe you me America has laws much worse than this pertaining to Non-Government Organizations in America. Transparency is first and foremost in America with a NGO…

I am very suspicious or anyone having a problem with transparency about how foreign money is being used inside of Russia or any nation for that matter. The NGO in Russia have proven that they can not be trusted and so Russia is forced to make rules and laws that they have to follow. I realize that not all NGO are an issue and many are very good to have, but when just one tries to circumvent the system and cause political issues in a country then they all have to be scrutinized…

During this last Russian Presidential election, many NGO stuck their noses and monies into some really bad places and they got caught! These laws allow Russia to weed out the trash…


TV-intervjun med Vladimir Putin
Hela intervjun med Vladimir Putin, transkriberad.

* NGO betyder Non Governmental Organizations. Några sådana är t.ex. hatstiftelsen Expo, Greenpeace och Amnesty. Du kan läsa mer på sidan om säkerhetspolitik hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (Låt dig inte luras av myndighetens namn. Den har ingen aning om vad den skall göra om det av någon anledning blir rörigt i Sverige.)fredag 5 april 2013

Global pestsmitta = mainstream-media

Här kan vi prata igenkänning. Grekerna tar del av utrikes media för att få reda på vad som händer i Grekland. Svenskarna tar del av utrikes media för att få reda på vad som händer i Sverige.

Se inslaget med Kostas Vaxevanis, ägare och ansvarig utgivare för det grekiska magasinet Hot Doc,  som återigen skall ställas inför rätta för att i fjol höst ha publicerat Lagarde-listan.Källa: The Guardian


He says that Greek journalism has been compromised by its corrupt owners who have got too close to the politicians it should be exposing.

Well well, det här kan vi allt skriva under på, vi svenskar.

- Öh, förresten, vad pysslar och knåpar kamaraderiet Reportrar utan gränser med nu då, när Kostas skulle behöva support med upprätthållandet av demokratin och yttrandefriheten? Jag menar, om Reportrar utan gränser anser sig vara väktare av det fria ordet är det rimligt att organisationen agerar därefter, särskilt med tanke på att man på hemsidan återger FN-rötans artikel 19 om de mänskliga rättigheterna:

”Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.”.

Mainstream-media = global pestsmitta.*


* Benämns vanligen "pandemi".

Slirande tarmar, IMF och förtroendekris

Hai-yaa - rör inte min €uro!
ECB-bossen och f.d. Världsbanks- och Goldman Sachs-vd:n Super-Mario Draghi börjar uppenbarligen lida av slirande tarmar och möjligen en och annan nattsvettning enär han känt sig manad att gå ut i media och skylla ifrån sig. 

- The ECB did not come up with the idea but it agreed to imposing a levy on small depositors in Cyprus on 15 March. 

Nej då, Mario lille, vi vet att det inte var ECB som kom med den rubbade idén att stjäla pengar från Cyperns småsparare. Det var IMF-mafioson Christine Lagarde, som (ovetandes?) klampade in i Angela Merkels geopolitiska gastrauma, och så när höll på att orsaka en gasexplosion som inte skulle ha stått långt efter BP-smällen i Azerbadjan.


- It was not smart, to say the least, but it was quickly corrected the following day in a teleconference.


Well, att det inte var särskilt "smart" kan nog t.o.m. en imbecill svensk dagspressjournalist skriva under på. Om inte, så tillåt mig påpeka att det är ett understatement i världsklass, om man betänker vad det osannolikt vrickade tilltaget fick för (sannolikt bestående) effekt på världens alla små och stora bankkunder. D.v.s. människor världen över, för alltid, torde ha mist förtroendet för såväl regeringar som banker och inte litar på någondera i fortsättningen. Och vad det får för effekt i förlängningen kan t.o.m. en korrupt ECB-boss räkna ut, vilket han för övrigt torde ha gjort med tanke på uttalandet.


Lagarde redo för en dag på jobbet
Till råga på allt så (miss)lyckades mafioson Christine Lagarde med det osannolika konststycket att sätta alla ess i handen på Cypern. Det var bara att spela ut korten på bästa tänkbara sätt, och det räddade i alla fall de små och medelstora bankkundernas besparingar. Tyvärr lär cyprioternas besparingar gå åt fortare än det går att säga flasklock i och med att den gravt neoliberala IMF-interventionen dragit igång med rovdriftskoncessioner och privatiseringar av vinstgivande statliga bolag och verksamheter. Fullkomligt idiotiskt med tanke på att det lån Cypern behövde var en droppe i havet om man jämför med de framtida intäkterna från oljan och gasen. Nu kommer Cypern aldrig ur globalisternas grepp, vilket heller inte är meningen.

Uppenbarligen vill överbossarna bli av med Lagarde, och det genom att göra européerna ännu mer illa. Hon är nämligen en av dem som är högaktuell för en toppost inom EU, och det är ju snart dags för högst odemokratiska val till diktaturen EU.
President Abdullah Gul fjäskar
Nå, Turkiet har som bekant varit på krigsstigen angående olje- och gasfältet i Levanten (området som är Bildts och Reinfeldts favoritresmål, gissa varför) och har hävdat att de framtida intäkterna skall komma  hela Cypern till godo, men Cypern har hårdnackat besvarat kravet med njet. Överraskande nog
(-öhm) aviserar Turkiets president Abdullah Gül att man från turkiskt håll nu vill avsluta den turk-cypriotiska konflikten och skapa ett nytt klimat för att gå framåt. Tänka sig . . . Skall man få krigsherrar att slänga sig på rygg och underkasta sig så behöver man bara sotto voce antyda att det vankas stålar. Fy fan.


tisdag 2 april 2013

- Hyckleri, Expressen!

Man kan ställa sig frågande till varför Expressens imbecilla skribent via en dansk undersökning väljer att peka ut just den ickesvenska, hemliga brevlåde-stiftelse-koncernen IKEA för att utnyttja slavarbetare i Brasilien. Inte för att koncernen inte gör det, för det gör den - utan för att IKEA är rätt löjlig småpotatis i sammanhanget om man betänker att USA är största exportör av skövlande, snorrika investerare och banksters.

Utan att fatta det, eller genom att undertrycka det, blixtbelyser Expressens Lina Lund i artikeln Slaverilarm på IKEA:s fabriker i Brasilien  helt naturliga, självskrivna följder av den neoliberala globaliseringsarméns cyniska rovdrift världen över. Att Lund sedan framställer privatiseringsslaveriet  som ett avslöjande, som något nytt och förfärande, gör det hela ännu mer tålamodsprövande och globalisttidningen Expressens hyckleri har passerat high level-nivån med råge.

De slavlika arbetsförhållanden Lund refererar till i artikeln är helt normal vardag i många länder - framför allt de med enorma tillgångar; varje år "befrias" tiotusentals slavar av regeringar som, för syns skull, "agerar" när likaledes korrupta samarbetsorganisationer som Human Rights Watch m.fl. trycker på. Givetvis ser man till att mediebevakningen är så stor som möjligt när ett "befriande" skall ske, så att hela världen ser att den korrupta regeringen minsann agerar med kraft och att man tar mänskliga rättigheter på allvar. Yeah, right . . . Det vi dealar med är ett välregisserat skådespel där man helt cyniskt drar nytta av "befriandet" för att öka på landets goodwill, vilket är detsamma som att locka till sig ännu fler utländska investerare = rovgiriga exploatörer.

I motsats till Cypern så äger inte ens Brasilien landets badstränder. Brasilien äger ingenting längre, och trots tretusen permanent stationerade arbetsmiljöinspektörer från FN-rötans organ ILO så ökar slaveriet och fattigdomen med rekordfart. Samtidigt som IMF:s mafioso Christine Lagarde på G20-mötet uttrycker spelad förvåning över Brasiliens långsamma tillväxt saknar människor elektricitet och dricker regnvatten och skitvatten från förorenade pölar och vattendrag. Privatiserad el och vatten tenderar att bli lika dyrt som guld, vilket den vakne noterat har blivit fallet även i Europa.

Brasilien befinner sig, av flera skäl, i klorna på FN-rötans privatägda organ Världsbanken och IMF, och effekterna låter inte vänta på sig då det är just det här som är agendan. Det vet globaliseringsfundamentalisterna också, för det är ju deras agenda och deras organ som styr.

Att IKEA behandlar anställda som slavar och förbrukningsartiklar både i Sverige och utomlands är absolut ingenting nytt. Företaget verkar idogt för befolkningsminskningen genom sitt agerande både på svenska och utländska varuhus och via barn- och vuxenslaveri runt om i världen. IKEA:s policy skiljer sig inte ett dyft från andra globala företagsfundamentalisters och att anställda dör i deras regi skiter de blankt i. Det är ju bara människor, förbrukningsartiklar, human resources.

Förhoppningsvis kommer Brasilien så småningom att återhämta sig när BRICS-ländernas ledare kommit överens om att dumpa Världsbanken och IMF, samt överge dollarn.


Electricity privatization in Brazil.
Källa: Monthly Review


Såväl regeringen som Expressen förespråkar den neoliberala privatiseringsagendan, och det vore förbannat klädsamt om vuxet folk stod för sina djävulska uppfattningar istället för att ljuga, låtsas och fega ur.

Efter att du satt dig in i Brasiliens förhållanden - inkluderat den massiva invandringen -  kan jag föreslå att du kollar upp Indonesien. Där har vi ytterligare ett våldtaget land, och det är samma anhang som ligger bakom.

P.s. Att arbetslösheten ökar i Europa (+ i större delen av världen) har vi de privatiseringskåta neoliberala globaliseringsfundamentalisterna att tacka för. Lågavlönad och gratis arbetskraft tillhandahålls i form av massinvandrade analfabeter och andra element som inte bara skall tjäna som slavar utan även som polletter för framtida världsinflytande. D.s.


Tillagt 2013-04-10: EU to agree transparency rules for oil and mining firms
Anställda går på metaamfetamin
Award: IKEA 2010 - Sweatshop Hall of Shame
Brasiliens lån av WB 2009-2013
27 sidor om Brasilien hos indrivaren IMF
Bloombergs om Eletrobras
Reuters om Eletrobras


SR FT AB