onsdag 6 mars 2013

Frankensteins EU-hydra

Sådär ja, nu är parlamentets talman, Martin Schulz, riktigt förbannad och har avlägsnat ytterligare ett blad från den tidigare så korrekta munnen och benämner EU vid sitt rätta namn - Frankensteins Europa. Schulz skräder inte orden gällande den guldkantade, exklusiva privatklubb av psykopatiska och neoliberala monsterkreatörer som utgör EU-kommissionen. Europa står i brand, människor svälter, de dör av medicinbrist, horribla skuldbördor ökar varje sekund, arbetslösheten stiger, och människor begår självmord på offentliga platser. Men det är lugnt - allt är precis som det skall och scenariot följs till punkt och pricka. Snart smäller det, och alla samlade tecken tyder på att det kommer att gå fort nu.

Vad Martin Schulz rasar över är att den exklusiva, självutnämnda klubb i kommissionen som enväldigt skapat en privat, neoliberal europaregering. En "regering" med exklusiv ensamrätt att initiera lagstiftning, d.v.s. att de ordnat det så vist så denna privatklubb sitter på såväl den verkställande som lagstiftande makten. Samtidigt för medlemmarna i den exklusiva regeringsklubben successivt över mer och mer makt från de suveräna staterna till deras bord.

Martin Schulz beskriver också på ett mycket träffsäkert sätt de två vettlösa falanger som kommissionen utgörs av. Den ena falangen ger sig inte förrän de privatiserat allt som existerar, ända ned till minsta lokala begravningsplats, medan den andra falangen inte ger sig förrän de lyckats åstadkomma en gemensam EU-reglering gällande samtliga begravningar inom EU.

Talman Schulz naiva lösning på problemen med det enväldiga, ruttet stinkande europamonstret är att kommissionen måste reformeras och Europa parlamentariseras. Jawell, lycka till med den utopiska uppgiften. Det är fullkomligt omöjligt att reformera EU och jag envisas fortfarande med att det enda raka att göra är att inleda en snygg, prydlig och ordnad nedmontering av skiten. Samtidigt som imperiet byggs ut i ena änden så rasar det i den andra, så därför finns ingen anledning att lägga tid, energi och pengar som inte finns på att försöka hålla ihop denna totalt misslyckade, explosiva katastrof. Det viktiga i nuläget är att den exklusiva privatklubben inte lyckas i sitt uppsåt, och därför måste EU-haveriet stoppas omedelbart.

Angående den kommande mångmiljonanstormningen av främst zigenare från Rumänien och Bulgarien kan tilläggas att Storbritannien, Tyskland och Finland kommer att lägga veto mot deras anslutning till Schengenområdet. Man räknar nämligen med att cirka fem miljoner människor står redo i startblocken (förutom alla de som sökt och söker asyl redan) att inleda invasionen.EU-HydranInga kommentarer:

Skicka en kommentar