torsdag 13 december 2012

Tyckare och proffs = skillnad

Aftonbladets egen spypåse Petter "Lågprisfolien" Larsson härjade återigen loss i spalterna på kultursidan. I gårdagens hatgranskningsledare Ska grova våldshot och påhopp på somalier tillåtas? kräks Larsson galla över läsarkommentarerna till den korta artikeln Äldreboenden beslagtas – för att somalier ska ha nånstans att bo och visar dessutom för egen penna att Nationell.nu:s redaktion och läsare är betydligt mer insatta i sakernas tillstånd än Petter Larsson. Ingen världsnyhet i och för sig, men låt mig också förklara skillnaden mellan hur en vetenskapsmänniska, forskare, (jag), och en tyckare, alltså Petter Larsson, ser dels på artikeln och dels på den fastställda och bekräftade skillnaden mellan somaliers och t.ex. svenskars intelligens.

Men först en stipulativ definition, för att eliminera den väntade och ofrånkomliga kritiken om t.e.x. "generaliseringar"*: Ja, det finns individuella skillnader människor emellan i samma kategori, och nej, att jag skriver "somalier", "svenskar" etc. innebär inte att jag per automatik menar alla. Att jag nu uttryckt denna definition innebär att jag inte tvingas tillägga min självklara medvetenhet om detta varje gång jag uttrycker mig om något som kan uppfattas som generaliserande. Den som trots en stipulativ definition hugger på något hugger då s.a.s. i sten, och generar ingen annan än sig själv. Nå, nu kan vi återgå till herr Larssons grälsjuka beteende.

Trots arbetsgivarens förhärskande krav på såväl politisk korrekthet som Vi gillar olika så framgår det tydligt att Petter Larsson hatar tanken på att vi är just - olika. Men det hatet riktar sig mot skillnaderna mellan somaliers och t.ex. svenskars "intelligens" - ja, jag sätter ordet inom citationstecken eftersom det inte finns något sätt att mäta dylikt utan att ta hänsyn till en mängd ofrånkomliga faktorer, men mer om det längre fram - och inte mot att vetenskapliga undersökningar fastställt att t.ex. kineser och judar har högre intelligenskvot än t.ex. svenskar. Hur kommer det sig? Varför kräks inte Petter Larsson över att han utifrån samma resonemang skulle ses som "dummare" i jämförelse med kineser och judar? Jag har inte heller noterat att Petter Larsson vomerat över den utpumpade politisk-mediala propaganda som hävdar att invandrare är mycket bättre utbildade och mycket smartare än svenskar.

Fråga: Anser Petter Larsson att han (och övriga svenskar) är dummare och "lägre stående varelser" än invandrare, kineser och judar? Och varför är det i så fall mer okej än att Larsson skulle ses som "smartare" än somalier?

De två främsta faktorer som styr den typen av (begränsade) tänkesätt är a) socialisation och internalisering samt b) bristande faktakunskaper - ingenting annat. Larssons förenklade, emotivt kontrollerade och begränsade tänkesätt skapar problem inte bara på mikronivå, för honom själv, utan även på makronivå, d.v.s. på samhällsnivå, i och med att han och hans gelikar tillåts dominera och sprida en allmän bild via tyckanden istället för via fakta. Något som i vardagligt tal brukar kallas för åsiktsjournalistik. Korrekt och exakt översatt betyder ordet åsiktsjournalistik "dagliga personliga uppfattningar", och det är precis det vi bjuds på i huvuddelen av svensk pk- media.

Om vi bortser från alla kardinalfel Petter Larsson begår genom att t.ex. skippa källhänvisningen till berörd artikel, att tillskriva Nationell.nu:s redaktör uttalanden som inte förekommer i artikeln, att hävda att länkhänvisningar är redaktörens påståenden, att underlåta att kort redogöra för artikelns sakinnehåll, att inte hänvisa till ursprungskällan (SVT), att hävda att nämnda länkhänvisningar är detsamma som att redaktörens budskap är att somalier är "lägre stående varelser"

[...] Ska det verkligen krävas att man skriver rakt ut till exempel att somalier är lägre stående varelser? Det är ju detta som är budskapet när man – i ett uppenbart främlingsfientligt sammanhang – staplar exempel på hur dumma, obildade och okunniga de är.[...] (Källa)

. . . så blir det faktiskt inget kvar att kommentera. Men att Aftonbladets "jurist"* inte kan göra annat än att fria artikeln från det Petter Larsson personligen anser att den skall fällas för är givet. En jurist kan inte fälla en artikel för ett innehåll som inte finns där, d.v.s. för något som en journalist påstår finns där. Journalistens personliga uppfattning duger inte som bevis, vilket är fullkomligt självklart och alldeles riktigt. Petter Larsson har alltså fått en professionell bedömning av artikelns innehåll, vilken säger att Larssons personliga uppfattning om artikelinnehållet är just en personlig uppfattning, och inte en sanning. Surt som fan, Larsson, men finge du och dina gelikar hållas så bleve det total anarki.

Nå, om vi lämnar den biten och övergår till den somalisk-svenska IQ-biten så kräver den som sagt betydligt djupare kunskaper och insikter om de ofrånkomliga skillnaderna mellan talspråkskulturer (Somalia) och skriftspråkskulturer (Sverige).

Talspråkskulturer finns i stora delar av världen, och det är kulturer där kommunikation inte sker via skrift, som det du just nu har framför dig. I talspråkskulturer lever analfabeter*, i vilkas livsmönster skrift aldrig har existerat och heller inte behöver existera. Information, kunskaper, färdigheter, minnen, nyheter, historia - whatever - förmedlas via talet men även via t.ex. sånger, dans, praktisk inlärning och symboler av olika slag*. Inget konstigt, inget nedsättande, inget värderande, bara helt normalt och precis som det är - och som det en gång var här, i Sverige. Men för att veta det måste man känna sin historia, och historia, har jag förstått, är inte pk längre.

Nå, när somalier kommer till Sverige så skall de läsa SFI, svenska för invandrare, och när de kan läsa-skriva-räkna då blir allt bra och integrationen sitter som en smäck, eller? Nej. Men det visste du redan. Men vad är problemet då? Jo, problemet är att talspråkskulturer och skriftspråkskulturer har olika typer av talspråk också - till råga på allt. Än mer komplicerat blir det när man knallar in på språktypologins område, för dit måste man, för att förstå skillnaderna mellan olika språks uppbyggnad, men, som om det inte räckte med det, så måste man ännu längre in i de språkliga snåren för att också förstå att ord inte bara är ord, utan innehållet och dess uttryck skiljer sig åt. Och hur kommer det sig då? Jo, hela den här grejen handlar om att vi har olika sätt att tänka, och att de diametralt olika sätten att tänka, tolka och förstå information, förnimmelser och intryck skiljer sig åt, och allt annat är helt otänkbart. Olika kulturer formar och kräver olika sätt att tänka, and that´s it.

Naturligtvis är detta ett gigantiskt fält, faktiskt ett av vetenskapens absolut största och dessutom det mest komplicerade eftersom det är tvärvetenskapligt, d.v.s. inbegriper en mängd olika vetenskapliga discipliner. Men för att enkelt illustrera skillnaderna mellan hur en talspråksperson och en skriftspråksperson tänker så klipper jag in en cirkel. Förresten, innan jag går vidare så kan du bara kort reflektera över vad jag kallade företeelsen nedan (cirkel) och att du visste precis vad jag menade. Ordet cirkel är för övrigt ett geometriskt begrepp med ett fast innehåll, en fast betydelse.


Föreställ dig nu att du är SFI-lärare, ritar en cirkel på tavlan och frågar den nyanlände somaliske analfabeten: vad är detta?

Efter en stund lär du få ett svar i stil med t.ex.(ordet motsvarande) sol, eller måne. Kanske du rent av får namnet på grannen hemma i Somalia, han* som har ett väldigt runt ansikte.


-Nejnejnej, säger du, och artikulerar löjligt övertydligt att det är en c i r k e l, samtidigt som du knackar whiteboard-pennan på cirkeln på tavlan.

-Nene nene, säger somaliern och skakar på huvudet.(ordet motsvarande) M å n e, artikulerar somaliern leende till dig, på af-Soomali, samtidigt som han formar en cirkel med händerna och pekar uppåt, i riktning himlen.

Och så här håller ni på ett tag och du tänker det du tänker, och somaliern tänker det han tänker...

Men, du känner antagligen igen något i ovanstående lilla dialog, eller hur? Ja, du som har erfarenhet av barn vet hur barn tänker genom att de bland annat associerar. Visar du cirkeln för ett barn så kan du få svar som boll eller tallrik. Helt normalt, inget konstigt, inget fel på IQ:n.

Så, när alla hemkokta "experter" utjuter sig om integrationen och presenterar den ena utopiska, meningslösa hittepålösningen efter den andra så suckar jag bara. Det handlar inte bara om att lära sig ett språk, som "experterna" tror det är frågan om, utan om det skall fungera så måste människorna från talspråkskulturerna omformas i tanke och språk, hela deras liv måste omformas. Och det svåraste med det är att de kan inte förstå varför. Och när de frågar varför så kan man förstås alltid hänvisa till FN-rötan och dess bakgrundsfigurer, så kan de förklara för somalierna vilket syfte de har med den sjuka tvångsomflyttningen av folk.

När vi så mäter analfabetiska somaliers "intelligens" utifrån våra kriterier så hamnar vi någonstans på IQ 60-70, d.v.s. färdigheterna motsvarar nivån hos ett litet barn. Inget konstigt, inget rasistiskt, inget värderande och inget nedvärderande. Kalla fakta, you know. I vissa andra fall kan den låga IQ:n vara faktisk, d.v.s. låg i förhållande till den egna kulturen, men då är det ofta fråga om ett av Afrikas och arabvärldens allvarligaste problem, vilket är inavel. Här på hemsidan Centre for Arab Genomic studies kan du läsa de senaste rapporterna och här kan du läsa Hans Höghet Sheikh Hamdan Bin Rashid Al Maktoums engagemang i den frågan.

Nu motsvarar det här inlägget en av de kortaste, enklaste förklaringar av detta gigantiska fenomen man kan tänka sig, men jag är helt övertygad om att du hajar vad det är frågan om, och hur komplex frågan är. Kort sagt är inte alla delar av olika folkslag kompatibla, och särskilt inte när skillnaderna är så ohyggligt stora. Det blir inte bra, kan aldrig bli bra, och det borde i rimlighetens namn inte förekomma. Så, när Mona "Svenskhataren" Sahlin kräver att vi skall integreras i ett nytt Sverige, och Erik "Pysslingen" Ullenhag drömmer om framväxta nya, gemensamma värderingar kan jag bara säga som Blodsven, att de är förbannat korkade hönsarslen som inte kan ett dugg, och att deras barnsliga drömmar är omöjliga, utopiska, icke önskvärda och livsfarliga.

Petter Larsson må fortsätta att anföra sina hatfyllda korståg, vilket jag helt kallt utgår ifrån att han också kommer att göra. Vad skulle han annars skriva om, intellektuellt begränsad och hatretoriker som han är?

*Problemet med att inte redan i inledningen av en text, en intervju etc. uttrycka stipulativa definitioner är att man kan hamna i det tjatiga, irriterande läge som en ocean av enfald, Jenny Östergren-Strömstedt, försätter Richard Jomshof (sd) i. Start vid 04.10 Nyhetsmorgon.

* Jurist och journalist är två yrkestitlar som inte är skyddade. Vem som helst får och kan kalla sig för det om de så önskar. I Aftonbladets fall kan jag inte uttala mig om juristen är en juridikutbildad person eller en lekman eftersom personen/-erna ifråga givits anonymitet. Observera också att "jurist" inte är liktydigt med "advokat".

* Man brukar skilja mellan s.k. funktionell analfabetism och analfabetism. I det förra fallet har personen lyckats tillägna sig läs- och skrivkunskaper motsvarande ungefär en andra till fjärdeklassares nivå. I det senare fallet saknar personen helt läs- och skrivkunskaper.

* Studiet av symbolers användning i kommunikation kallas för symbolisk interaktionism. Kolla in dem du har omkring dig just nu och se vad de, medvetet eller omedvetet, förmedlar via ev. symboler.

* I sammanhang som dessa är hen verkligen berättigat att använda för att slippa upprepa hon/han, eller att ange en stipulativ definition.

P.s. Sänd min favoritpräst, Dag Sandahl, en varm tanke. Han har fått draken Helle Klein att dra igång ett fradgande korståg mot "rasisten" Sandahl. Läs hans härligt bitande blogginlägg på Bloggardag.

AB 2 3 SvD FT SR 2 FT

7 kommentarer:

 1. Så jävla tröttsamt att se dessa förbannade morgonprogram, där fårskallarna till programledare likt åklagare fördömer allt som inte är PK. Strömsteds magra stycke till kärring, vet så in i helvetes väl hur hon ska blidka etablissemangets skithögar med rasistsvammel istället för att lyssna och fördjupa sig. Jomshof var ju helt ärlig och mycket saklig, vilket dessa "opartiska" pajaser inte klarar att hantera.

  Prästen Dag Sandahl var ju lätt att gilla. Står upp mot hela jävla vargflocken. Expo, slembiskopen Wejryd och inte minst den mustaschprydde erotikdödaren Helle Schwein.

  Lördag igen, och tacka då fan för att traditionen med trav och whiskey lever vidare,
  säger Blodsven.

  Dagens tips: John Conlee "Friday night blues"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Ja, det finns ingen skämskudde som är stor nog för att täcka över alla plågsamma pinsamheter som svenska journalister och programledare begår. När man är van vid att ta del av utrikes media med hyperproffsiga, djupt insatta, begåvade diton är det som att förflyttas till ett strålande och vackert paradis, ljusår bort.

   Kolla in den här helt sanslösa BBC-journalisten. Jag satt som hypnotiserad hela inslaget och trodde fan inte mina öron. Varning utgår dock för att inslaget kan orsaka akut barbari, katastrofkrypningar, håravfall, eksem, magblödningar och - tja, hela jävla läkarboken. Trots biverkningarna - se hela dokumentären då det vettlösa ägget till journalist bjuder på en och annan skrattkramp.

   Hostile BBC

   Japp, ett bloggintag om dagen av Dag Sandahl håller en vuxen människa frisk och sund. För en komplett upplevelse fredag-lördag kan förslagsvis en liten fin ponny kompa njutläsningen. Då blir helvetesveckorna mycket uthärdligare.

   Dagens quiz: varför tog jag inte IN snöskyffeln i går kväll, så jag kan skotta mig UT i dag?

   Aah, Friday night blues funkar utmärkt även en lördag.

   Adderat

   Radera
  2. Riktigt riktigt bra skrivet.

   Radera
  3. Hej Diana, och tack så mycket för din vänliga kommentar!

   Välkommen åter!

   Mvh
   Adderat

   Radera
 2. Huuuuuh! Läste en artikel funnen på en av länkarna.
  Throughout the Arab World, consanguineous marriage is traditionally common. Overall, around 40-50% of marriages in the Arab World are consanguineous. The specific types of consanguineous marriage vary between and within countries. First cousin marriages are the most common consanguineous bonds in the Arab World

  Det där är höga siffror och om man har hållit på så i några hundra år ...? Icket att Svenska kennelklubben skulle godkänna en kennel med ens bråkdelen av inavel som delar av Arabvärlden verkar syssla med.

  SvaraRadera
 3. Hej Anonym, och tack för din kommentar! Jo minsann, PK-media kallar folk som tar upp detta allvarliga problem öppet, för rasister (och alla gräsliga epitet som finns), och förnekar att det existerar. De länder där det är högfrekvent hymlar inte utan försöker istället göra något åt det. Men, svenska "journalister" vet ju bäst som vanligt.

  Helt rätt, Kennelklubben jobbar stenhårt mot inavel vad gäller både katter och hundar då de vet vad inavel ställer till med. Trots att de inte är journalister, öhm...

  Mvh
  Adderat

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag har läst lite om det (inga siffror som i ovan) i medicinska tidskrifter och ännu mindre i media. Dock har det varit en artikel om barnmorskor som inte visste hur de ska framföra för mödrar att det kan bli möjliga problem med blivande eller kommande produktion av avkommor pga inavel. Fast ordet inavel användes förstås inte .... Danmark har dock skrivit mer och har siffror på 'barn med specielle behov' i den gruppen.

   /Samma anonyme igen

   Radera