söndag 9 december 2012

Diskrimineringsfrossa, FN och spionage

Den religiösa mångfalden i Europa ställer i sanning till med problem, men inte bara i samhället utan även i skallen på EU:s parlamentariker och kommissionärer. Inte lär det bli bättre efter den konferens som det treåriga forskningsprojektet RELIGARE höll den 4-5 december i syfte att presentera den kommande slutrapporten i januari 2013. Konferensen Secularism and Religious Diversity in Europe: Opportunities and Perspectives klargjorde ingenting annat än att det finns besvärande problem med mångkulturen, att problemen jävligt nog ökar och att det råder delade meningar om vad som bör/skall göras åt de problem, som utåt sett inte finns. Men sociala och rättsliga spänningar (som det så vackert kallas) ökar farligt fort på grund av att islam försöker tränga undan sekulariseringen i unionen.

Projektrapporten konstaterar - givetvis - att EU:s ca 70 miljoner muslimer* diskrimineras på arbetsmarknaden och att de får utstå olika former av tvingande begränsningar i samhället som t.e.x. förbud mot burka och förebud mot böneutrop. En, i traditionell ordning vänstervriden, antrolopolog hävdade helt ogenerat att om vi inte tar hänsyn till och respekterar muslimernas krav på att kunna kombinera sin religiösa identitet med jobb, arbetsplatser etc. så kan det leda till att den europeiska ekonomin går i botten. Ett konstaterande som är signifikant för socialt isolerade forskare utan förankring i eller kontakt med den sociala och kulturella overkliga verkligheten.

RELIGARE-projektet föreslår självfallet att EU utökar direktivet mot diskriminering i arbetslivet, som antogs år 2000, och skärper rätten till rimliga anpassningsåtgärder för muslimernas religiösa behov. Dock undslapp sig den högst anonyme bossen för generaldirektoratets jämställdhetslagstiftning, Andreas Stein, något ängsligt att det ekonomiska och politiska klimatet i EU har undergått avsevärda förändringar sedan år 2000, och att det tolv år gamla direktivet är svårt nog som det är att försvara i dag. Stein ansåg att det finns en "avsevärd politisk risk" i att återuppta direktiven, och att försöka skärpa dem kan till slut uppnå motsatsen.

Halvsmart karl den där Stein, han verkar ha snappat att det för varje handling finns en motsatt reaktion, och ju mer man förfördelar de rejält invandringströtta och förbannade européerna, desto snabbare klipper den motsatta reaktionen till. Förutsättningarna för direktivets antagande år 2000 var ju även något annorlunda jämfört med i dag, d.v.s. innan alla fuskande, bankrutta och korrumperade EU-ekonomier - och EU-apparatens totalhaveri - hade uppdagats.

Den vid konferensen ej närvarande kommissionsordförande Barroso hade fått fusklapp, ställts in i en studio och våndades via tv-sändning över problem med de grundläggande rättigheterna för sina socialistiska kamrater på konferensen. Problemet med rättigheterna var, enligt farbror Barroso, att det kan bli en clash mellan dem och muslimernas särkrav och begär, och att det därför behövs specialsnickrade modeller som kan tillämpas vid behov. Vissa forskare replikerade att antalet trosbaserade tvister ökar enär muslimerna allt oftare kräver fler och fler undantag från t.ex. arbetsregler och klädkoder, samt att de kräver att lagstiftningen anpassas efter deras religiösa krav. 

En av forskarna kommenterade det faktum att det ursprungliga syftet med EU:s anti-diskrimineringslagstiftning var att den skulle fungera som den modell som Barroso efterlyste, men att den i praktiken har bidragit till en ökning av konflikterna mellan islam och de sekulära och liberala staterna. Om detta kan jag bara tillägga att det inte påpekades att ljushuvudena som tillämpat lagstiftningen kan betraktas som bovarna i dramat, så jag utgår helt kallt från att forskarna skolats i samma drivhus som Josefin Brink (v) och Peter Eriksson (mp), vilka också tenderar att skylla på "lagstiftningen". Själv anser jag att det är lagstiftarna som skall hålla sig vakna och alerta, vilket också skall vara gällande för tillämparna.
 
Nåväl, man konstaterade också en aning nervöst, och helt felaktigt*, att islam är den andra största religionen i EU, och att griniga muslimer är redo att dra ärenden till domstol när de känner sig förfördelade. Ett förfaringssätt som vissa ansåg vara förkastligt då det skulle innebära att religiösa problem skulle lösas av domstolar, vilka i rimlighetens namn bör hålla på med riktiga brott och inte att expediera individuella kravlistor på löpande band. Till detta har invandrarna i Sverige sitt eget särskilda snabbköp i form av Diskrimineringsombudsmannen, eller som DO själv kallar sig: Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Själv har jag konstruerat den bahuvrivianska sammansättningen kränkomat  som nedsättande epitet på myndigheten DO. Det är en sammansättning av orden a) kränkt och b) bankomat = kränkomat.
Herr Andreas Stein påtalade dock att  medlemsstaterna bör dra strategiska fall till EU-domstolen i syfte att man vid positiva utslag kan skriva in undantag baserade på islam i EU:s rättspraxis, och han fortsätter vidare
 
- Det skulle vara ett pragmatiskt sätt att få begreppet rimliga anpassningsåtgärder inskrivet i det juridiska landskapet i Europeiska unionen utan att egentligen förändra gällande lagstiftning.
 
Jawell, mina vänner, detta i kombination med en mängd djävulska påfund som ECRI:s saftiga krav om särlagstiftning, censur och övervakning av de europeiska länderna, CleanIT och det överstatliga FN:s organ, United Nation’s International Telecommunications Union (ITU), krav på total kontroll av Internet och dess användning. Det blir grejer det, sanna mina ord.
 
 
För att kunna implementera sina sjuka övervakningssystem utan alltför många ifrågasättanden och kritik hävdar man att det handlar om de högst vällovliga syftena att stoppa framför allt pedofili och s.k. grooming, men något litet om terrorism nämns också (om än inte i lika hög grad som rasism). Grooming och pedofili är företeelser som ytterst få har en tanke på att inte vilja övervaka och stoppa, utan tvärtom naturligtvis stöttar fullt ut. Självfallet utnyttjas en av de starkaste av våra få kulturella universalia, d.v.s. barns rättigheter och säkerhet på ett mycket smutsigt, cyniskt och djävulskt sätt, men det är på det viset de som ligger (längst) bakom det hela fungerar. Den femte december kom detta: U.S., EU form alliance to curb child sexual abuse on the Web
Den i underhållningsträsket och i den sverigedemokratiska panikångesten djupt sjunkna svenska medievärlden har över huvud taget inte ägnat en tanke, än mindre en rad, åt någonting av det här. Men det är klart, medier som domineras av enögda, vänsterstyrda besserwisser-personligheter är inte i besittning av de förmågor som krävs för att vare sig se eller begripa större sammanhang. Vidden av dessa mediala tillkortakommanden är mycket explicita, men medievärlden själv har inte kopplat ännu, fullt upptagen som den är att tapetsera utrymmet med snö, snö och åter snö, kattbajs, Zlatan, Nobelfesten, svenskt snus, Sverigedemokraterna, kräksjukan och lite mera snö.

Se även
'Everyone in US under virtual surveillance' - NSA whistleblower
Patriot Act can 'obtain' data in Europe, researchers say
US playing Internet monopoly
Europeans outraged over the US using Patriot Act for worldwide spying
Nobelt EU stryper yttrandefriheten
Marionetten Moon

* Man räknar med att cirka fem miljoner illegala invandrare uppehåller sig i EU.

* Islam är en totalitär politisk-religiös ideologi, d.v.s. ett statsskick som inte är möjligt att separera i tro och politik. Islam är helt enkelt inte delbar; islam är tro och politik, politik och tro, och skall förstås utifrån rätt perspektiv då synen annars blir förvrängd och föreställningarna felaktiga. Islam reglerar människors liv ekonomiskt, socialt, kulturellt, rättsligt, andligt, politiskt och individuellt. Islam reglerar människors liv på alla nivåer och det är inte förhandlingsbart. Islam är ett statsskick och ett levnadssätt samtidigt, det är ett.

SvD FT 2 AB 2

2 kommentarer:

 1. Exakt,islam är inte förhandlingsbart vilket borde gått upp för varenda tänkande varelse vid det här laget, bortsett från muslimerna själva då naturligtvis. EU-helvetet är ju dessvärre överbefolkat av hjärndöda självgoda praktarslen, så därifrån kan vi inte förvänta oss någon lösning på detta jätteproblem. Finns visst fortfarande hönsarslen som tror att EU skulle ha europas folks bästa som ledsagare.

  Tur man kan koppla ifrån skiten med whiskey och äkta outlawmusik emellanåt, annars vore man förmodligen konstant deprimerad i detta dårhus.

  Kampen går vidare, säger Blodsven.

  Lyssna på David Allan Coe:
  "If that ain´t country"

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jadu, Blodsven, om man kunde leva på whiskey och musik allena men man måste ju äta också.

   I dag är jag rent ut sagt skitförbannad på att det knappt går att hitta något som inte innehåller halal-nånting. Till och med Haribos karameller innehåller fett från halalslakt, och det är väl t.o.m. läge att börja läsa etiketterna på avkopplingsgodsakerna också.

   Hah, de enfaldiga praktarslen som tror EU har medborgarnas bästa för ögonen borde tvångskonverteras till den mest fundamentalistiska islamvariant som finns och sparkas långt åt halalvete ur Europa.

   Suverän låt, satte sig som bomull runt skallen. Det behövdes. Bärsärkagången är härmed inställd för i dag.

   Adderat

   Radera