tisdag 27 november 2012

Smitt- och sjukdomsmissiler

Det svenska smittskyddsinstitutets (SMI) senaste nyhetsbrev tyder inte på något ansträngande arbete direkt. SMI sysslar med lättsamheter som att googla på anti-lusmedel för att få ett hum om hur mycket som säljs i Sverige, de varnar för höstens klassiker vinterkräksjukan och influensan, samt flaggar försiktigt om ett omfattande europeiskt utbrott av den otäcka krumeluren Cryptosporidium*, som helt nyligen däckade befolkningen bl.a. i Östersund och Skellefteå.

Det europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC) däremot klafsar på i ullstrumporna och generar sig inte för att upplysa om att det malariautbrott som drabbade Tyskland nyligen gjorde entré via pakistanska invandrare - och inte via turistande tyskar. Man flaggar även för att man vässat det pågående EVD-programmet gällande berikande importer av mikroskopiska krabater och spridning av desamma. Den ökade stressen gäller framför allt zoonoser, d.v.s. sjukdomar och smittor som sprids från djur till människa via direktkontakt, via vektor eller via förorenat vatten och livsmedel. I stort sett alla zoonoser smittar självfallet även från människa till människa antingen via direktkontakt, via vektor eller förorenat bad- och dricksvatten och livsmedel. Somliga zoonoser är även aerosola, d.v.s. smittar via luften (t.ex. TBC, ebola).

Initalförkortningen EVD står för Emerging and Vectorborne Disease, vilket på svenska betyder framväxande (ökande) vektorburna sjukdomar och smittor. De sjukdomar och smittor som ökat virus- och bakteriekriminologernas aktivitet är dels sådana som utrotats i Europa men återkommit, och dels nya, upphetsande och livshotande åkommor (till Reinfeldts stora förnöjelse) som glatt följer med i massinvandringens spår. Även själva vektorerna, alltså bärarna/leverantörerna, är i somliga fall s.k. återvändare. Efter att i princip ha varit utrotade i hela Europa har de återkommit, men är nu laddade med för oss helt främmande och nya sjukdomsmissiler. Huvudlöss, klädlöss, vägglöss och loppor är några vektorer som är bärare av utrikes smittor och sjukdomar, och som en absolut majoritet av oss etniska svenskar (och européer) aldrig behövt dela livsrum med, utan bara läst om i historieböckerna. Kackerlackor är en annan vektor som gladeligen bär hit främmande, utrikes åkommor.

De  absolut största exportörerna av nya, exotiska smittor och sjukdomar är Afrika, Turkiet, Asien och i vissa fall Östeuropa, och samtidigt är dessa länder även de i särklass största exportörerna av sin befolkning. Som kommer hit, till oss, med sina sjukdomar, smittor och smittbärande vektorer i form av olika löss, loppor och kackerlackor. De tre senare kategorierna benämns som ofarliga, men obehagliga och besvärande, skadedjur här i Sverige - ohyra, kort sagt. Men så är det inte, oavsett vad SMI, Ullenhag, Socialstyrelsen eller propaganda- och åsiktsmonopolet vill få dig att tro. Dessa importerade krabater fungerar som veritabla smitt- och sjukdomsmissiler.

Ett antal av de zoonoser som ökar med raketfart i Europa och Sverige är bl.a. TBC, malaria, Q-feber,  dysenteri, shigellos, toxoplasmos, hjärnhinneinflammation, EHEC (E-coli), campbylobacterios, salmonella, cryptosporidios, olika influensor, rabies, pest, brucellos (undulantfeber), MRSA, VHF - olika febrar som t.ex. Krim-Kongo och ebola - och sist men inte minst - olika rickettsiabakterier, som sprids främst via löss och loppor, och kan bjuda oss på en härlig tripp av t.ex. fläcktyfus. Löss fungerar även som vektor för HIV och en mängd andra intressanta godsaker i form av smittor och sjukdomar, av vilka alla inte är kartlagda ännu då man rätt nyligen konstaterat att de fungerar som just vektorer.

Vi skall också ha klart för oss att HIV-smittade och AIDS-sjuka personer som importeras till Sverige och Europa ofta(st) även är insjuknade i och bärare av cryptosporidios (se: Östersund, Skellefteå, m.fl.). Och kommer dessa personer från Afrika så är i princip alla insjuknade i cryptosporidios. Andra vanliga zoonoser hos importerade HIV-smittade och AIDS-sjuka personer är malaria, TBC, toxoplasmos och herpes.

Med andra ord utgår jag helt kallt ifrån att det inte är en slump att Institutet för folkhälsa snart kommer att se dagens ljus. Den nya myndigheten är en sammanslagning av Folkhälsoinstitutet, Smittskyddsinstitutet och "vissa verksamheter" från Socialstyrelsen. Förutom att den nya myndigheten även i fortsättningen skall ömma för vår allmänna folkhälsa kommer den också att engagera sig i "vissa uppgifter som rör folkhälsoskydd.". Tänka sig . . . Vad kan vi behöva hälsoskyddas ifrån?

Såna här kanske?- Å hörni, svennar, ge fan i att hålla på och resa så mycket utomlands! 
*22/11: Cryptosporidium har orsakat en extrem ökning av infektioner i Nederländerna, Storbritannien Nederländerna och Tyskland. ECDC uppmanar nu EU-länderna att vara uppmärksamma på utbrott.

http://www.smittskyddsinstitutet.se/amnesomraden/migration-och-prevention/

SvD 2 SR 2 AB FT

3 kommentarer:

 1. Ytterligare ett skrämmande faktum är att de sjukdomar vi på så här sätt får tillbaks efter att de tidigare varit i det närmaste utrotade här (TBC till exempel) under tiden varit utomlands och vidareutbildat sig, så att de numer är betydligt farligare och mer svårbehandlade.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Yes, precis så är det. Många av bakterierna har dessutom gått överkursen för att kvalificera sig som multiresistenta, så det är högkompetenta krumelurer som kommer hit.

   Mvh
   Adderat

   Radera
 2. Nedstående länkar skriver om hur verkligheten ser ut i Sverige vilket inte reflekteras i de stora media.De skriver ärligt om massvåldet,invandrarvåldet och de negativa konsekvenserna av den okontrollerade massinvandringen.De talar om vilka som ligger bakom det mesta av massvåldet,de ljuger inte som de stora tidningarna gör.De stora media vill inte spida sanningen om hur Sverige ser ut och tidningarna bedriver därmed en utstuderad politisk censur.Därför är det viktigt att sprida information om hur Sverige verkligen ser ut,skillnaden är skrämmande.Fakta och viktig information finns nedan då regimtrogen media undanhåller avsiktigt nästan all viktig information.Den som inte följer nedstående länkar,som är störst i Sverige vet ingenting om situationen i Sverige.Dessa har nästa lika många läsare som de största tidningarna online.Under tiden som du läser den här signaturen blir din syster våldtagen,din mormor nedslagen&rånad medans din lillebror lär sig att injicera heroin.Välkommen till mångkulturens Sverige!KOPIERA OCH SPRID VIDARE!

  www.natverkmotpk.blogspot.com
  www.avpixlat.info
  www.friatider.se
  www.nationell.nu
  www.nationellidag.se
  www.swedenconfidential.info
  www.realisten.se
  www.radioislam.org
  www.skrivkonst.net
  www.jewwatch.com

  SvaraRadera