lördag 3 november 2012

Mänskliga raser

I går såg jag avsnittet Raser, fins de? från den omdebatterade norska dokumentärserien Hjernevask, av Harald Eias. Det var ett mycket intressant och underhållande avsnitt, men inte på grund av det "kontroversiella" innehållet i sig, utan för de skarpa reaktioner Eias fråga väckte. Särskilt roande var det att se och höra reaktionerna hos Norges egen Lena Sundström, den feministiska journalisten Cathrine Sandnés, och Norges egen Daniel Poohl, anti-rasisten Trond Thorbjörnsen.

Hos mig väcker frågan om det finns mänskliga raser ingen annan reaktion än trötthet och ibland viss förvåning. Varför ställer man frågan, och varför upprör den? Det är självklart att djurarten människa* omfattar olika raser, och varför det skulle vara mer kontroversiellt än det faktum att det finns hund-, häst- och kattraser är fullkomligt obegripligt. Lika kontroversiellt, men fullkomligt självklart, är att han- och hondjur är olika, eftersom könsrelaterade olikheter är en förutsättning för artens överlevnad.

Människan är ett djur, varken mer eller mindre, som lever i tämligen homogena grupper, men likt andra djur (kan) samexisterar sida vid sida med andra grupper, d.v.s. förutsatt att inte politik, religion, ekonomi och kultur styr livsmönstren. Likt andra djur tenderar inte  människan i någon större utsträckning att föröka sig interrasialt, även om det givetvis förekommer, och artens existens och fortlevnad förutsätter dels homogenitet och dels heterogenitet*. Inget konstigt, kontroversiellt, dramatiskt eller upprörande eftersom det inte finns några värderingar i det. Att det finns ett värde i forskning och kunskaper om mänskliga raser är allom givet.

All vetenskap och forskning skall vara värderingsfri, annars är det varken vetenskap eller forskning. Att människor sedan tolkar och använder vetenskap och forskning för mer eller mindre rumsrena  syften är en helt annan fråga, som oftast återfinns i kategorierna politik, ekonomi, kultur och religion.
Tänka sig . . .


NRK.no

Intressanta länkar
International Federation of Human Genetics Societies
Human Genome Organisation
Centre for Arab Genomics Studies
The British Society for Human Genetics
European Society of Human Genetics
American Society for Human Genetics

*Såsom genetiken definierar människan i dag, d.v.s. som en (1) art. Det finns dock vissa tecken som pekar i riktningen att den nu levande människan kan bestå av ett antal olika arter.

* Med heterogenitet avses här enbart könsceller; jag refererar alltså inte till läggning, könsuttryck etc.

* Vissa fördömer och vill förbjuda all s.k. rasforskning då de anser den vara allt från farlig och oetisk till rasistisk (!). Men att förbjuda något för att resultaten kan användas av obskyra syften är lika löjligt som att förbjuda yxor, bilar, rep eller förskärare. De kan ju användas för att skada eller döda någon. Trots allt använder majoriteten av alla människor dessa föremål på förnuftiga, och för ändamålen, avsedda sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar