tisdag 6 november 2012

Kulturell missväxt

DN har i dag publicerat debattartikeln Regeringen blundar för konst som ekonomisk drivkraft,  i vilken ordföranden för Svenska galleriförbundet, Björn Wetterling, ondgör sig över att regeringen tycks lida av kulturell apati och är i total avsaknad av insikter om kulturens möjligheter och stora tillväxtpotential. Wetterling hänvisar till ett flertal rapporter från EU-kommissionen som lyfter fram kulturens betydelse för tillväxten, och han tar upp att en av rapporterna från 2011 åskådliggör att den europeiska kultursektorn omsatte tre gånger mer än den europeiska bilindustrin.

Intressant nog så talas det sällan eller aldrig om hur många som är anställda inom den europeiska kultursektorn eller hur mycket den genererar. Men enligt den senaste kommissionsrapporten (26/9) står det klart att cirka 8,5 miljoner människor är anställda inom sektorn och den står för mellan 3,5 och 4,5% av EU-27:s BNP. Dock utgår jag ifrån att kultursektorn genererar mer än så till BNP och att den inrymmer betydligt fler anställda då EU-kommissionen förmodligen är i besittning av samma glömska och snobberi som Sverige är drabbat av; man räknar bara med de uttryck som inryms inom den s.k. finkulturen, alltså vad som betraktats som "riktig" kultur sedan 1600-talets slut. Vanligtvis bortser man från den stora mängd övriga kulturyttringar som lever i, med och omkring oss. Vem tar t.ex. ungdomars kulturyttringar i beaktande i sammanhang som dessa? De genererar förvisso inga direkta ekonomiska intäkter men däremot genererar de långsiktigt ovärderliga intäkter i form av samhällskapital, något som tyvärr alltför få begriper. Få är även de som begriper att ungdomars och ideellt utövandes kulturyttringar måste fångas upp och ges möjlighet till utveckling för att på sikt bidra till kulturell tillväxt. Dock är Björn Wetterlings förslag för ökad kulturell tillväxt utformade med hjälp av ett annat tänkande än mitt. Han är inte helt oväntat kortsiktigt orienterad, d.v.s. enbart inriktad på ekonomiska reformer gällande skatter, momssatser och avdragsmöjligheter. Inte på långsiktig odling och utveckling av kreativa talanger, glädje och samhällsnytta ...

Well, vi får väl se vad som händer med kulturens kaka när EU-budgeten 22-23 november skall klämmas in i den värsta åtstramningskorsetten någonsin. Det nya Kreativa Europa lär knappast få något större tillskott med tanke på att den finansiella situationen i Europa (m.fl.) närmast kan jämställas med en fusion av de havererade kärnkraftverken Tjernobyl och Fukushima i kvadrat. Europeisk kultur kommer fortsatt att få stryka på foten för den stadigt växande mångkulturen. Den enfaldiga mångfald som pk-kollektivet hävdar är så berikande och som vi tjänar så förbannat bra på.

Click here for more graphics and gifs!
Kommissionsordförande Jose Manuel Barroso,
prima ballerina assoluta i Svansjön.
DN SR


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar