söndag 4 november 2012

DN gör en Forserummare

. . . och fortsätter att trumma ut, med en envishet som får hela åsnesläktet att bli grönt av avund, att de asylsökande barnen på Öland inte "får" någon mat. Enligt DN och resten av den samlade pk-pressen "nekas" barnen skolmat, d.v.s. man antyder att öländska kommunaltyranner med berått mod svälter ihjäl asylsökande barn. Och tro´t eller ej, mina vänner, men det finns mängder av enfaldiga pundhuvuden bland "verklighetens folk" som faktiskt tror att öländska kommunaltjänstemän och -politiker är barbariska tyranner.

DN har genom sin falska retorik lyckats mobilisera det svenska kockförbandet, som nu gjort entré i DN:s egenkomponerade krigsgryta. Med nyslipade knivar och erigerade kockmössor har kockförbandet i samlad trupp med obruten mur av väloljade trancherbräden gjort en storstilad  framryckning på det mediala stridsfältet. En dubbel omfattning inringade de öländska tyrannerna som nu sitter där de sitter, lämnade åt sitt öde utan det ringaste eldunderstöd.

Nåväl, snart nog lär förbandet stå där med sina slaknade kockmössor och förkläden som fastnat i brevlådan. Endera dagen skingras dimman och kockförbandet lär bli varse att det agerat nyttig idiot utifrån DN:s falska information. Dock kommer största möjliga tystnad att tillämpas vid tillbakadragandet, enär pk-industrin ogärna skyltar med sina långnäsor.

DN kackar dessutom rejält i eget bo genom tillämpningen av en metod de ständigt anklagar fri media och Sverigedemokraterna för att använda. Tanken har givetvis inte slagit tidningen då den är fullt upptagen med - just det - att piska upp hatstämningar.

Svensk media blåste upp ett Forserum-Gate genom att piska upp hatstämningar, men piskningen upphörde tvärt när långnäsorna började dingla. Inte ett ljud, inte en synlig rörelse. Bara ett tillbakadragande under största möjliga tystnad.

 DN A 2 3 4

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar