tisdag 30 oktober 2012

Nyliberal papegoja

Frågan är om det är Andreas Johansson Heinö eller DN som satt rubriken på Heinös debattartikel Tvinga inte invandrarna att överge sina värderingar i dagens DN. Oavsett vilket så är det ett ordentligt glapp mellan debattartikeln och rubriken, men om det har att göra med artikelns brist på stringens eller med en effektsökande rubriksättare vet jag inte. Det må i sig kvitta lika.

Vi måste också fråga oss vilken av dem det är som skriver, alltså om det är statsvetaren Andreas Johansson Heinö eller om det är opinionsbildaren och Timbro-muppen Andreas Johansson Heinö. Eller är det kanske rent av en kombination av båda? Well, i bylinen har någon i alla fall dragit in både Timbro (opinionsbildarheinö) och GU (statsvetarheinö), men tyngden i debattartikeln ligger helt klart mer på opinionsbildarheinö än på den andre. Det är möjligt att Johansson Heinö gör som många andra som använder sin statliga yrkestitel för att legitimera och ge tyngd åt ren rappakalja. Det kan också vara så att GU-titeln skall fungera som skydd; d.v.s. han gör som hatspyende åsiktsjournalister som använder redaktionsskrivborden som stridsvärn när de kräkt ur sig väl mycket ogrundat och osakligt hat. Hur som haver, det må vara vilken av Heinöarna det vill, debattartikeln talar inte om vad den vill eller så talar den om för mycket, fast den talar inte färdigt. Dock retar den mig alldeles förbannat.

Andreas Johansson Heinö refererar till resultaten av en undersökning genomförd av Demoskop* vilken gick ut på att de svarande skulle ta ställning till vilka krav invandrare* borde uppfylla för att erhålla svenskt medborgarskap. En onödig undersökning i sig, då både Sveriges, Norges, Kanadas och Europas invånare i ett flertal olika undersökningar, såväl gemensamma som var för sig, i skarpa och tydliga ordalag uttryckt exakt vilka krav som skall ställas för ett medborgarskaps beviljande. Du som hängt med på bloggen har läst om det bl.a. i inlägget Kanadensiskt sprängstoff. Det intressanta var att det som ansågs vara absolut viktigast var att invandrarna skulle ha skyldighet att anpassa sig till det nya landets kultur, sedvänjor, samhällsstruktur och lagstiftning (precis det du och jag skulle göra per automatik eftersom vi är fostrade att ta seden dit vi kommer, och ser det som helt normalt). Anpassning till det nya landet kom alltså före både egen försörjning och språkkunskaper.

Nå, för att återgå till ordningen och Demoskops undersökning så skulle informanterna ta ställning till följande tre alternativ:

• Grundläggande kunskaper i svenska
(79% svarade ja och 15% svarade nej)
• Grundläggande kunskaper om svensk historia och hur det svenska samhället är uppbyggt
(56% svarade ja och 32% svarade nej)
• Att man delar grundläggande svenska värderingar.
(57% svarade ja och 34% svarade nej)

Således svarar Demoskops undersökning väl gentemot tidigare genomförda europeiska och svenska undersökningar (se ovan). Man kan t.o.m. se en ökning av antalet svenskar som svarat "ja" på kravet om att dela grundläggande svenska värderingar, vilket ligger helt i sakens natur för den som har  grundläggande sunt förnuft i bagaget. Den siffran kommer självfallet att öka i takt med att fler och fler svenskar inser att det finns två uppsättningar av spelregler i det svenska samhället. Den ena uppsättningen innehåller dessutom inga regler eller skyldigheter, bara rättigheter. Helt enligt FN:s regelverk och lagstiftning.

Med det här i bagaget är det inte konstigt att det blev kortslutning och läsningen tog tvärstopp redan i ingressen. - Nejnej, inte för att Andreas Johansson Heinö anser att svenskheten är ett problem, för det vet vi att den inte är så det behöver vi inte alls reagera på.

Nej, däremot tar det tvärstopp för att Andreas Johansson Heinö redan i ingressen hävdar att det vore "problematiskt i ett [ny]liberalt samhälle" om ett krav på invandrare att dela svenska värderingar införs för att erhålla svenskt medborgarskap. Enligt Heinö skulle det vara ett problem om svenska myndigheter skulle kontrollera blivande medborgares värderingar. Vad fan då för? Det är ju krav och snart lag på att kontrollera och styra etniska svenskars värderingar. Det ligger helt i linje med föreliggande krav och förslag på att tvinga etniska svenskar att tycka, tänka och tala rätt.

Kontentan i Johansson Heinös debattartikel är densamma som vanligt: vi etniska svenskar skall överge våra värderingar och integrera oss i mångkulturen, annars blir vi tvingade. Men det invandrade bidragspacket skall uppmuntras och tillåtas att behålla sina värderingar som dessutom skall utgöra norm. Säger eller skriver du som svensk ordet finansjude* så åker du i fängelse och skriver du ordet negerpappa på webben åtalas du för hets mot folkgrupp. Om Reinfeldts invandrare skriker svennehora efter svenska flickor och kvinnor händer ...ingenting. Logik? Nej mina vänner, det är nyliberal globalpolitik som går ut på att skapa skarpa motsättningar och få samhället att gå runt med hjälp av hat och hungriga vargar.

Johansson Heinö är bara ytterligare en i raden av nyliberala papegojor som tränats att upprepa rätt fraser genom härmning. Duktig pippi Johansson Heinö. Vill du ha ett kex?


Click here for more graphics and gifs!
 
 
 
Några av de inlägg i vilka jag skrivit om medborgarskap, övervakning, tvångsutbildningar i rätt tänk och integration i mångkulturen.

Pukor, trumpeter & ceremonier...
Kollektiv skuldbeläggning
Statligt anbefalld gemenskap
Apropå dagen D
Integrationsskåpet
Indoktrinering
Extrem profet
Muslimer, judar och svenskar
- Vad sa du, Ullenhag?
CleanIT = FuckIT
ECRI = Europarådets egen STASI-kommission
FN:s krav på att världens alla medier skall mörka brott begångna av zigenare

* Det framgår inte på vems uppdrag Demoskop genomfört undersökningen.
* Nej, Andreas Johansson Heinö nämner inte asylsökande en enda gång i texten, utan använder sig uteslutande av begreppet invandrare.
* Ordet "finansjude" användes i Länstidningen Östersund den 4/7 2012 i artikeln Dramatiska öden i fascinerande släktkrönika. Jag har inte hört att LTZ åtalats för det.


P.s. Du har väl sett att Jasenko Selimovic (fp) lyckats få Ylva Johansson (s) att nappa på betet på DN-debatt? Kolla in Gräshoppor, inviter och hyckleri så förstår du vad jag menar. Snart börjar den riktiga skitkastningen i kammaren och i spalterna :-) D.s.


4 kommentarer:

 1. Eftersom det inte gick att kommentera DN-artikeln gjorde jag det på Heinös blogg:
  Hur kan man jämföra USA med Europa och Sverige? USA befolkades till största delen av invandrade européer. Det var ett land som byggdes upp av de invandrade. (Indianerna är ett stort kapitel jag inte berör här.)
  Europa består av urgamla nationer och kulturella gemenskaper. Vi kan inte inom några decennier helt omdefiniera vad det innebär att vara svensk – trots att politikerna tycks kräva det.
  Jag undrar hur mycket dessa nyttiga idioter själva tror på det de propagerar för.
  Att eliten tror sig gå vinnande ur kriget mot västs kultur utgår jag ifrån, men alla dessa springpojkar och springflickor, vad tror de att de ska vinna på politiken?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anna, och tack för din kommentar!

   Du har så rätt så rätt angående USA, men lägligt nog så utelämnar man alltid hur USA byggdes upp. Att t.ex. 1,8 miljoner svenskar utvandrade till USA under en mycket kort, och i tid näraliggande, period nämns aldrig, och inte heller hur många i dag levande svenskättlingar de gett upphov till.

   Politikernas faiblesse för att hänvisa till USA och Kanada som kulturella smältdeglar/mångkulturer tror jag till största delen beror på ren enfald; d.v.s. att man tror att det betyder samma sak som att det bor människor med många olika etniska bakgrunder i samhällena. Jag menar, vi har ju inte världens brightaste politiker...

   Hm, vad tror de att de skall vinna på politiken, de nyttiga idioterna? Ärligt talat, för att tro att man skall vinna någonting på någonting så förutsätter det att man har tänkt, och jag måste säga att jag inte tillskriver de mediala åsiktspoliserna den förmågan. När det rycks i trådarna så sprattlar mediemarionetterna helt enligt planen. Varje gång.

   Hälsningar
   Adderat

   Radera
 2. Det jävligaste av allt är att finns det några få vinnare i ett sammanhang, så finns det alltid en helvetes massa förlorare. Vilka förlorarna är behöver jag inte förklara för kloka människor som er....

  Läsa din blogg gör arbetsdagen lättare, säger Blodsven

  SvaraRadera
  Svar
  1. Blodsven, my man! Vet du vad det bästa är? Well, den dagen "vinnarna" förlorar - och det är snart - så går det åt helvete så det bara smäller om det. Och då står vi där, du och jag och alla andra kloka människor, och spelar av hjärtans lust så de får braka åt skogen till ljuv musik. Lite kan vi bjussa på, godhjärtade som vi är.

   Ha en bra dag, min gode vän!
   Adderat

   Radera