lördag 1 september 2012

Terrorism - en bagatell

Jag läste på Global Times och Bloomberg att trupper från FN:s African Union Misson in Somalia (AMISOM) och från Kenya Defence Forces (KDF) tillsammans slagit till mot ett av terrororganisationen al-Qaidas fästen i Somalia. Enligt KDF:s major Emmanuel Chirkir skall runt 60 anhängare av den militanta islamistiska terrororganisationen al-Shabaab, vilken ingår i al-Qaida, ha dödats i attacken samt ett flertal ha skadats men ändock lyckats fly. En soldat tillhörande den federala övergångsregeringens militära styrkor uppges enligt Chirkir ha skadats lätt.

Al-Shabaab som inte är känt för att "förhandla" på traditionellt vis, utan enbart via våld och död, utlovar vedergällningsattacker riktade mot de säkerhetsstyrkor som befinner sig i gränsområdena i norra Kenya. En talesman för al-Shabaab låter även hälsa att de ser de kenyanska trupperna i södra Somalia som en krigshandling. Ett uttalande som man givetvis kan tolka som en ren upplysning, men med tanke på meddelandets avsändare finner jag det knappast troligt, utan vågar nog dra slutsatsen att al-Shabaab, med många somaliers stöd, kommer att maxa sina ansträngningar.

Man kan naturligtvis ifrågasätta varför al-Shabaabs aktiviteter på Afrikas horn skulle vara av intresse för oss här i Sverige, men det finns flera anledningar till att hålla ögonen på organisationen än bara för dess rekrytering av i Sverige residerande afrikanska ynglingar. En av anledningarna till att vara lite vaken är att du, via EU, utan att ha tillfrågats hittills finansierat AMISOM:s kamp mot al-Shabaab med 325,4 miljoner euro. En annan anledning är att vi här i Sverige har en av al-Shabaabs varmaste anhängare - journaliststudenten Rashid Musa, f.ö. polare med terroristen Munir Awad,vilken även säger sig representera organisationen Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén (MMRK). Senast såg du honom trona i SVT:s morgonsoffa tillsammans med den nyfrissade integrationsministern Erik "Frippan" Ullenhag, där han, med ständiga ögonkast mot kameran, stolt presiderade för somalierna i Forserum. 

Har du inte sett inslaget så föreslår jag att du lyssnar igenom tio minuters diskussion medan du noga fokuserar på vad Rashid Musa säger.

Har du nu lyssnat på inslaget och med ett halvt öra hört Erik "Frippan" Ullenhag upprepa orden oacceptabelt (5 ggr), främlingsfientlighet (5 ggr), rasism (5 ggr) och utmaning (4 ggr), antar jag att båda öronen aktiverades av att höra talespersonen Rashid Musa obehagligt och oförskämt nog jämställa situationen i Forserum med The Little Rock Nine, 1957.Bilden ovan visar de nio elever som var de första i USA att studera vid ett tidigare segregerat gymnasium.
För att ungdomarna över huvud taget skulle komma helskinnade innanför skolans väggar sände dåvarande presidenten, Dwight D. Eisenhower, USA:s nationella garde till Little Rock för att skydda och eskortera eleverna till skolan.
 
Nå, förutom att Rashid Musa offentligt exponerade sitt bristande sinne för proportioner, alternativt sina bristande kunskaper om USA:s historia - vilket som, eller båda, är pinsamt nog helt normalt för studenter vid de svenska desinformationsutbildningarna - hade han dessutom mage att kräva eskort till somalierna vid deras utomhusvistelser. Huruvida det skulle vara väpnad eskort framgår inte, men utifrån Musas framställning av situationen torde antagligen närvaro av den nationella insatsstyrkan x 2 vara ett minimum.

Intressant nog tar Rashid Musa upp invandrarnas trumfkort - de mänskliga rättigheterna - och klargör, givetvis helt felaktigt, för oss lyssnare att de omfattar alla människor samt räknar upp att:

- rättigheterna gäller inte om man tillhör en viss klass, kön, eller ras - utan alla människor.

Noterade du att Rashid Musa kan sitta i SVT och hävda att det finns något så politiskt inkorrekt som ras utan att pk-folket exploderar? Intressant nog får han ostraffat även kalla afrikaner för svarta. Ingen reagerar, problematiserar, spyr ur sig hatretorik eller ens klistrar några epitet på Musa.

Lyssnade du än noggrannare så hörde du Rashid Musa hävda att regeringen är ointresserad av och inte avsätter några resurser till kampen mot rasism, för att sedan fortsätta med att säga:

- istället tror jag att man satsar hellre på andra saker [än rasismen] typ till exempel kampen mot terrorismen, som är en bagatell.

Wow! al-Shabaab-anhängaren Rashid Musa anser givetvis att terrorism är en bagatell, en skitsak. Och som att det inte räcker med bagatelliseringen har han även gått ut offentligt i SvD och hävdat att extremism och terrorism är ett icke-problem i jämförelse med rasism, för att därefter stolt hylla al-Shabaab och kalla dem hjältar.

I studion sitter en slug, välartikulerad, stor- och skitsnackande kravmaskin och tillika anhängare av den militanta islamistiska terrororganisationen al-Shabaab och förringar terrorism, hävdar att det finns raser samt kallar afrikaner för svarta. Helena Blomquist reagerar inte, inte heller Lennart Persson eller Erik Ullenhag. Och varför inte? Enkelt, därför att pk-människor tenderar att låta sig förföras av just sådana sluga, munviga djävlar som muslimen Rashid Musa. De hänförs, formligen äter ur händerna på dem, nickar och säger ja och amen till allt de säger. Hyllar dem fullständigt okritiskt och upphöjer dem till granne med Gud. De sopar golvet med pk-människorna, som inte fattar vad som kör över dem, de stackars, dumma jävlarna.

- Fortsätt snacka du, Rashid, det blir bara mer ammo som går att använda emot dig.

Rashid Musas & co brev till Beatrice Ask med krav på bl.a. en kriskommission angående Forserum.

FT SvD 2 SR DN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar