fredag 7 september 2012

Europeiska A-analfabeter


På bilden nedan ser du EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso, assisterad av parlamentsordförande Martin Schulz, när han utgör första testperson av hjärnfantasmotronen som utvecklats av den Brysselbaserade avdelningen för teknisk innovation och utveckling. Hjärnfantasmotronen är särskilt framtagen för kommissionens kompetens- och intelligensutvecklingsprogram, enär hittills prövade traditionella metoder (studier via föreläsningar, litteratur, etc.) visat sig fullständigt verkningslösa.


Resultatet av den skattefinansierade tänkarhatten är synnerligen remarkabelt, och kommer i ett slag att lösa alla nuvarande problem i Europa gällande rekordhög arbetslöshet och för många individer med extremlåg eller ingen utbildning. Det första  åtgärdsprogram som silats fram är kravet på att de europeiska länderna omedelbart skall införa nationella system för validering av färdigheter som förvärvats utanför arbete, skola och universitet. Insatserna ryms inom Europa 2020-strategin och syftar till en smart och hållbar utveckling, och de skall uteslutande riktas till invandrade analfabeter och dem med låg/ingen utbildning.

Kommissionen menar att icke-formellt och informellt förvärvade kunskaper som erhålls t.ex. genom barnpassning, getskötsel, samtal mellan människor, skötsel av hemmet, sport, bombbygge, regndans, terrorism, glödlampsbyte, sandslottsbyggen, att kunna skilja på höger och vänster etc. skall jämställas med formellt förvärvade kunskaper och därför rendera i betyg och meritpoäng som skall kvalificera till jobb och högre studier. Det enda krav som kommissionen ställer är att det inlärda skall ha förvärvats genom någon form av enklare instruktion för att den sökande skall vara fullt anställningsbar eller redo för t.ex. hjärn- eller raketforskning.

Valideringen kan kvalificera den sökande till vilket yrke som helst, förutom läkare, arkitekt, veterinär och tandläkare. I övrigt är det fritt fram att bli vad helst man önskar samt att fritt praktisera sitt yrke på den europeiska arbetsmarknaden utan några som helst konsekvenser - eller vidhängande studieskulder. Så, att var femte europé har "lässvårigheter" är inte att betrakta som något problem, och FN kan avlägsna sin läskunnighetsdag ur almanackan.

Ansvarig kommissionär är Androulla Vassiliou, och har du (som t.ex. har kvarnstenen CSN runt halsen) synpunkter på spektaklet bör du förslagsvis kontakta henne via följande e-postadress med uppmaningen att omedelbart avgå androulla.vassiliou@ec.europa.ee

SR 2 3 SvD 2 D AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar