fredag 21 september 2012

Apropå SKL:s varning . . .


. . . om massinvandringen som är alldeles åt helvete urspårad. Så här fint och förstoppat återhållsamt uttrycker sig SKL om den pågående katastrofen:

Flyktingmottagandet kommer att öka kraftigt de kommande åren. Det krävs därför en gemensam kraftansträngning för att öka kapaciteten att ta emot de nyanlända.

Det behövs sannolikt en fördubbling av den totala kapaciteten att ta emot nyanlända.

Tillgången på bostäder är för många kommuner för låg och utgör därmed ett hinder för ett utökat mottagande av nyanlända.

Men med bland annat bättre samarbete med hyresvärdar, bättre lokal samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och andra statliga aktörer samt ökad regional samordning finns på flera håll utrymme för ett utökat mottagande av nyanlända.

För att underlätta för nyanlända att snabbt få hjälp med bosättning kommer berörda myndigheter fortsätta utveckla sitt arbete med bosättning av nyanlända.

Som välinformerad svensk så känner du väl till att min profetia från den 9:e mars i år redan slagit in? I inlägget Ullenhags bostadsartilleri siade jag om att svenskar inom kort skulle vräkas från sina hem för att ge plats till Reinfeldts invandrade bidragsöverklass, och det har ju skett bland annat i Grums.

Du som äger fritidsbostad/sommarstuga känner naturligtvis inte till att din privata egendom när som helst kan konfiskeras av staten i syfte att hysa invandrare och flyktingar, men så är det. I Statens Offentliga Utredning, SOU 1993:89 finns riktlinjer för hur Sverige skall hantera höga inflöden av asylsökande och invandrare. SOU:n kom till efter asylröran 1991-1992 när Sverige höll på att drunkna av flyktingar från Bosnienkriget, och med tanke på att inflödet nu är extremt i jämförelse med den då horribla anstormningen av bosnier så vet vi vad klockan är slagen.

Bosnienkriget ja, det massinflöde som Sverige då stod handfallet inför resulterade i att det dåvarande Invandrarverkets generaldirektör, Christina Rogestam, stod redo att hyra in industritält från Cramo att inhysa flyktingarna i. Den dåvarande invandrarministern, folkpartisten Birgit Friggebo, behagade nämligen inte intressera sig för paniklarmen från Invandrarverket. Det slutade med att Birgit Friggebo drogs inför KU 1993 där hon försökte ljuga sig fri från ansvar genom att skylla asyldebaclet på Invandrarverkets generaldirektör. Dock gick inte detta då GD:n hade sett till att ha ryggen fri, sparat bevis i form av korrepondens, etc. och ansvaret landade på den det skulle - det djävla kräket Friggebo.

Well, så här lyder ett par av paragraferna i SOU 1993:89

Paragraf 20 i SOU 1993:89:

”Rekvisition får, när andra lösningar inte utan avsevärd olägenhet kan komma i fråga, ske för att tillgodose kommuns, polismyndighets eller Statens Invandrarverks ofrånkomliga behov av lämpligt belägna och utformade utrednings- och inkvarteringslokaler så att de uppgifter som enligt denna lag åvilar kommun eller myndighet kan fullgöras på ett riktigt sätt och att i enlighet med intresset att bereda de skyddssökande ett så värdigt och mänskligt mottagande och vistelse som möjligt.”.

Paragraf 21 i SOU 1993:89:

”Ägare eller innehavare av egendom som tas i anspråk enligt § 19, är skyldig att, i förekommande fall, mot särskild ersättning, godta att inredning eller utrustning som hör till egendomen flyttas eller ändras och att även i övrigt tåla de åtgärder i fråga om egendomen som befinns nödvändiga för att egendomen skall kunna användas för ändamål som sägs i § 20. När rekvisitionen upphör, skall egendomen på statens försorg eller på dess bekostnad så långt möjligt återställas i sitt tidigare skick.”.

Och nej, PK-media har inte informerat om detta då det antagligen inte ligger i allmänhetens intresse, som det brukar heta när det är något som bränner PK-tassarna. Antagligen har PK-folket redan sett till att säkra sina tillgångar på ett eller annat sätt, och kan sitta lugnt i båten. Så, säg bye-bye till ditt sommarhus medan tid är, eller kontakta en advokat för att få rådgivning innan din egendom flyger iväg.
 


Din egen härd är guld värd - för Ullenhag.


P.s. Tecknen i skyn antyder att vi skall förbereda oss för en anstormning av asylsökande från Albanien också. D.s.

Läs mer: Egen härd är inte din, av Julia Caesar/Snaphanen,

Pressmeddelande SKL
Rapport AF

4 kommentarer:

 1. Jävligt munter framtid våra svenska ungdomar har framför sig. Vete fan om det finns något mer land, någonstans på jorden där folket är så förtryckt av sina egna politikersvin.
  Förtrycka genom att konfiskera privat egendom, var ju kommunisternas varumärke bakom den förhatliga järnridån.
  Skillnaden var väl att man inte skänkte bort egendomarna till främmande makt, vilket våra totalt inkompetenta politiska hönsarslen inte begriper att man gör i detta fallet.
  Begriper man det, så är det ju isåfall ännu jävligare att vara svensk.
  Det här kan tyvärr bara sluta på ett sätt, gott folk...Blodsven

  SvaraRadera
 2. Blodsven! Ja du, vad skall man säga annat än att Sovjet och DDR tedde sig som rena prao-eleverna i jämförelse med Sverige. Här kör politikerna ett ihopkok av alla totalitära kommunistdiktaturer upphöjt till tio. Och jämför vi helt ogenerat svenska politiker med ett hönsarsle så utfaller jämförelsen absolut till hönsarslets fördel. Dessutom har det som kommer ut via hönsarslet extremt högt näringsinnehåll och bidrar obestridligen till god och frodigt grön tillväxt. Det är fan så mycket billigare och betydligt proffsigare än den svenska utarmningspolitiken som ofelbart leder till missväxt och död.

  Ta dig en bärs Blodsven, lägg upp fossingarna och åse hur de i allt snabbare takt förgör sig själva. Det är god underhållning :-D

  Mvh
  Adderat

  SvaraRadera
 3. Anatar att du menar landsförrädarnas egen undergång vi skall skåla för, så jag slog upp en utsökt "Greenore Single Grain" att njuta av. God underhållning kräver naturligtvis extra utsökt njutningsmedel...Skål Broder, säger Blodsven

  SvaraRadera
 4. Way to go, Blodsven! Du har sannerligen utsökt smak, men det ante mig ;-)

  Skål Broder!
  Adderat

  SvaraRadera