tisdag 28 augusti 2012

- Yo, Bengtsson!

Nu, Alex, är vi inne på ditt och Expos favoritämne (förutom Breivik och SD, alltså) - Lars Vilks. I dag pågår - som antagligen väldigt få känner till - förhandlingar i Göteborgs hovrätt angående mordplanerna på Den ondskefulle Vilks, som den yttrandefrihetsvurmande Expressen så lägligt rubriksatt artikeln. En titt på Expos hemsida ger vid handen att något stöd för Lars Vilks tillämpning av den demokratiska fri- och rättigheten - yttrandefrihet - inte står att finna ens med lupp. På hemsidan talar du istället med stora bokstäver om Expos medverkan på Transportarbetareförbundets pågående kongress, och hur man där fortsätter att utesluta sverigedemokrater. Nope, jag kan varken se ditt, Alex, eller Anna-Sofia Quensels stöd till Lars Vilks i något medium.

Hmm, låt mig tänka . . . Hur var det nu ni skrev i er, som vanligt koleriska, debattartikel i Aftonbladet för ett tag sedan? Jo! Så här skrev ni:

- Det är viktigt att fördöma såväl de hot som det våld som konstnären Vilks har utsatts för.
Vi kan dock inte erinra oss att det finns någon seriös aktör i Sverige som på något som helst sätt legitimerat dessa hot som är riktade mot så väl personen Lars Vilks som mot det demokratiska samhället.

Och jag skrev i inlägget Goddag yxskaft och en glass:

- Bästa Bengtsson och Quensel, vi är många som inte kan erinra oss att det finns någon seriös aktör i Sverige som på något som helst sätt stöttat Lars Vilks eller stått upp för de demokratiska rättigheterna. Inte heller kan vi erinra oss att det finns någon seriös aktör i Sverige som på något som helst sätt fördömt såväl de hot som det våld som konstnären Vilks utsatts för.

Glädjande nog kan man i dag i ÖP ta del av nyheten att Lars Vilks åtminstone åtnjuter ett, relativt tyst men ändock, seriöst stöd av en majoritet av medutställarna vid Jamtli. Samtliga utom fyra (4) har i nuläget hoppat av som stöd för demokrati, yttrandefrihet och frihet från censur, sedan Henrik Zipzane utestängde Lars Vilks från utställningen.

Nu väntar vi bara på att Alex Bengtsson och Expo, samt alla demokratiska svenskar sällar sig till den skara som är väktare av den demokratiska fri- och rättigheten yttrandefrihet, eller som man säger, rätten till det fria uttrycket. Den måste försvaras - ständigt.
Expressens Thomas Mattsson angående yttrandefrihet, maj 2010
Självcensur i yttrandefrihetens Sverige
Så mycket yttrandefrihet kommer du kanske att ha
Söndagskrönikan om Lars Vilks och yttrandefriheten
Tisdagskrönikan om Lars Vilks och yttrandefriheten
Fyra inlägg om yttrandefrihet räcker dessvärre inte
Onsdagskrönikan om Lars Vilks och yttrandefriheten
Onsdagskrönikan - yttrandefrihet och sovande journalister
Torsdagskrönikan om yttrandefriheten och granskningen

December 2011
Yttrandefrihet och hoten här och där


DN P1 GP SKÅ MV SKÅ LTZ GP SvDInga kommentarer:

Skicka en kommentar