tisdag 7 augusti 2012

Tecken i tiden

Den flitige nätskribenten Henrik Agerhäll publicerade härom dagen debattartikeln Hur bekämpar vi feghetskulturen på Fria Tider. Agerhäll ondgör sig i artikeln över att svenskarna inte törs uttrycka sina åsikter publikt, utan av rädsla föredrar att uppträda PK-mässigt genom att tala och agera mot sin egen övertygelse. Likaså får sig de som föredrar att uttrycka sig under pseudonym en rejäl smäll av PK-sleven. Såväl de PK-mässiga som de anonyma anklagas, på grund av sina förfaringssätt, för att vara politiskt korrekta och därigenom reproducera det Henrik Agerhäll kallar för "feghetskulturen".

Sist i debattartikeln ger Henrik Agerhäll en kort definition av två typer av politisk korrekthet: den internaliserade och den ytliga och så här lyder definitionen:

De som lider av den första formen är politiskt korrekta utan att själva begripa varför medan de senare är politiskt korrekta för att de inte törs annat. Du som läser det här och känner dig träffad lider antagligen av den senare formen (FT).

Nej, Henrik, jag känner mig inte träffad som lidande av någon sorts "andragrads-PK" av det du skriver i artikeln  på Fria Tider. Däremot har du rätt i somt du säger, men i annat saknas reflektion och analys.

Visst, den s.k. politiska korrektheten är ett problem, särskilt med tanke på att propaganda- och åsiktsmonopolet sett till att etablera en falsk verklighetsbild hos gemene man, och de som protesterar mot medias förvrängda bild etiketteras omedelbart och exponeras som onda. Och, se där, då har ytterligare en falsk verklighetsbild etablerats som sanning. Propaganda- och åsiktsmonopolets kvasirationella metoder syftar till att provocera fram det på förhand avsedda polariserade och "rätta" tänkandet. Propaganda- och åsiktsmonopolet polariserar åt dig, det är bara att svälja de färdigpaketerade uppfattningarna och löpa med. Det är bara att okritiskt och utan konsekvenstänkande anta den falska verklighetsbild som serveras. Fenomenet kallas för medielogik, och har ingenting alls med logik att göra, utan tvärtom. Det man genom systematisk förfalskning och ansvarslöshet skapat - och skapar - är situationer som sett ur både mikro- och makroperspektiv kan vara mycket farliga.

Tar vi som exempel det av propaganda- och åsiktsmonopolisterna tabuerade ämnena asyl- och  invandringspolitik -  om vilka Olof Palme (s) i 1985 års valrörelse uttalade "Vi ska inte diskutera sånt" - så kan vi konstatera att vi sedan länge har en förhärskande och en till krympling förvriden bild av företeelserna. Den "rätta" bilden, den politiskt korrekta.

Låt oss se nu, Henrik, vad händer om du öppet exponerar fakta, konstruktiv kritik och synpunkter på invandrings- och asylpolitiken, som strider mot den "rätta" bilden? D.v.s. du tillämpar de lagstadgade demokratiska rättigheterna i form av  åsikts- och yttrandefrihet. Well, förutom att du, och eventuella familjemedlemmar, riskerar att utsättas för våld, mordbränning, skadegörelse, hot och förföljelse så riskerar du att förlora ditt arbete och din inkomst. Du blir Googlad när du söker jobb och du blir med all säkerhet utesluten ur ditt fackförbund - främst Transport, och du riskerar att brännmärkas och förföljas av EXPO-LO-SAP:s nyutbildade spioner och angivare. Du blir numera även utesluten från att tävla i de politiskt styrda olympiska spelen, enbart för att ha haft samröre med en person som inte delar den "rätta" bilden av verkligheten.

Prissättningen för åsikts- och yttrandefriheten är synnerligen oskälig, och att många inte kan eller vill betala det orimliga pris rättigheterna betingar skall de inte klandras för. Det är andra, odemokratiska krafter som skall lastas för det fientliga klimat som likt en befästningsmur omger ett av Sveriges största budget- och politikområden. Propaganda- och åsiktsmonopolisterna.

Har du väl, via demokratiska metoder, lyckats forcera befästningsmuren samlar sig armén av propaganda- och åsiktmonopolister och avfyrar en gemensam korseld som pågår tills du är tillintetgjord. Tills du går undan, tiger eller gör avbön. Men tro inte att du någonsin kan sona ditt "brott" då propaganda- och åsiktsmonopolisterna aldrig kommer att låta dig eller någon annan att glömma dina brott. Du kommer för evigt att vara rasisten, den högerextreme, nazisten, islamofoben, den främlingsfientlige. Hakkorset har du en gång för alla fått inristat i pannan, och det går aldrig att få bort. Detta stigma bär du med dig så länge historien känner ditt namn.

Men hav förtröstan, Henrik. Det som började som en darrning på nedre däck har övergått till en rejäl slagsida. Aktern sjunker och snart är förlisningen ett faktum. Tecknen tyder på det.



RMS Titanics förlisning



Jag håller media och politiker, d.v.s. propaganda- och åsiktsmonopolisterna, till 100% ansvariga för den negativa utvecklingen i Sverige och för alla kriminella handlingar begångna av invandrare, flyktingar och vänsteraktivister. Likaså håller jag media och politiker till 100% ansvariga för all form av hat, våld och extremism riktad mot den del av befolkningen som är hederlig, tolerant, demokratisk och som vill ha en öppen debatt.

DN FT 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar